+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Coğrafya gerçek uzunluk ile örnekler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Coğrafya gerçek uzunluk ile örnekler
  coğrafya gerçek uzunluk ile örnekler 2. Asel
  Bayan Üye

  coğrafya gerçek uzunluk ile örnekler
  Gerçek Uzunluğu Hesaplama

  Arazi üzerindeki uzunluk demektir ve aşağıdaki formülle hesaplama yapılır

  Gerçek Uzunluk = Ölçek (Payda) * Harita Uzunluğu

  formülü ile ya da doğru orantı kurularak hesaplanır

  Örnek : 1 / 500000 ölçekli bir haritada A - B kentleri arası 12 cm ölçülmüştür Buna göre iki kent arasındaki kuş uçuşu uzaklık kaç km'dir?


  Formülle Çözüm :

  Gerçek Uzunluk = Ölçek * Harita Uzunluğu
  Gerçek Uzunluk = 500000 *12
  Gerçek Uzunluk 6000000 cm = 60 km'dir

  Orantıyla Çözüm :

  Ölçeğe göre, arazi üzerindeki 500000 cm haritada 1 cm gösterilmiştir
  1 cm 500000 cm'yi gösterdiğine göre
  12 cm x cm'yi gösterir
  ----------------------------------------------------------------
  x = 12 * 500000 / 1 = 6000000 cm

  cm'yi km'ye çevirmek için 5 basamak sola doğru gitmek gerekir

  6000000cm = 60 km'dir

  Haritadaki Uzunluğu Hesaplama


  Harita üzerindeki uzunluğu bulma çalışmasıdır

  Harita Uzunluğu = Gerçek Uzunluk / Ölçek (payda)

  formülü ile ya da doğru orantı kurularak hesaplanır


  Örnek : Arazi üzerindeki 80 km'lik uzunluk 1 / 200000 ölçekli haritada kaç cm ile gösterilir?


  Formülle Çözüm :

  Ölçeğe göre, arazi üzerindeki 90000 cm haritada 1 cm gösterilmiştir

  Harita Uzunluğu = Gerçek Uzunluk / Ölçek (payda)
  Harita Uzunluğu = 80 km / 200000 cm
  Harita Uzunluğu = 8000000 /200000 cm
  Harita Uzunluğu=80/2=40 cm

  Orantıyla Çözüm :

  1 / 200000 ölçeğinde,

  1 cm 2 km'yi gösteriyorsa
  x cm 80 km'yi gösterir
  ----------------------------------
  x = 1* 80 / 2 = 40 cm'dir


  Haritadaki Uzunlukların Karşılaştırılması

  İki harita uzunluğunun karşılaştırılması esasına dayanan sorular ters orantı kurularak ya da iki aşamalı olarak çözülür

  Örnek : 1 / 750000 ölçekli bir haritada A-B noktaları arasındaki uzaklık 12 cm ölçülmüştür Aynı uzaklık
  1 / 150000 ölçekli bir haritada kaç cm ile gösterilir

  Çözüm l :

  1 / 750000 ölçekli haritada 12 cm'lik uzaklık, 1 / 1500000 ölçekli haritada x cm gösterilir

  Ölçekler arasında 750000 / 1500000 oranı bulunduğuna göre harita uzunlukları arasında 12 / x oranı vardır
  x = 75000 * 12 / 1500000 = 6 cm'dir

  Çözüm 2:

  1 haritadan yararlanarak gerçek uzaklığı bulalım

  1 cm 75 km'yi gösteriyorsa,
  12 cm x km'yi gösterir
  -----------------------------------------------------
  x = 12 * 75 / 1 = 90 km'dir

  2 haritadan yararlanarak haritadaki uzunluğu bulalım :

  15 km'yi 1 cm gösteriyorsa
  90 km'yi x cm gösterir
  ---------------------------------
  x = 90 * 1 / 15 = 6 cm'dir  Harita Ölçeğinin Bulunması

  Formül:
  Harita Ölçeği= Harita Uzunluğu/Gerçek Uzunluk
  Formülü ile hesaplanır
  Örnek: 60 km lik bir uzunluğun 20 cm ile gösterildiği haritanın ölçeği nedir?

  Harita Ölçeği= 20 cm/ 60 km
  Harita ölçeği= 20 cm/ 6000000 cm
  Harita ölçeği=1/ 300000


  Orantıyla Çözüm :

  60 km cm'ye çevrilir
  20 cm 6000000 cm'yi gösteriyorsa
  1 cm x cm'yi gösterir
  -----------------------------------------------
  x = 1 * 6000000 / 20 = 300000 cm'dir
  Ölçek : 1 / 300000'dir

  ALAN HESAPLAMALARI
  İzdüşümsel alan, yer şekillerinin izdüşümünün alınması ile hesaplanan alandır Arazi üzerindeki gerçek alan hesaplamalarında ise yer şekilleri yüzölçümü dikkate alınır Bu nedenle bir yerin izdüşümü alanı ile gerçek alanı arasındaki fark yardımıyla arazinin engebeliliği hakkında bilgi edinilebilir

  İzdüşümü alanı ile gerçek alan arasındaki fark fazla ise, arazinin engebesi de fazladır

  Gerçek Alan
  Gerçek Alan = Ölçek (Payda)2 * Haritadaki Alan

  formülü ile ya da doğru orantı kurularak hesaplanır
  Örnek : 1 / 700000 ölçekli bir haritada bir adanın kapladığı alan 15 cm2 olduğuna göre adanın izdüşümsel alanı kam km2 dir?

  Orantıyla Çözüm :
  Ölçeğe göre, 1 cm 700000 cm'yi göstermektedir
  1 cm2 49 * 1010 km2 yi gösterdiğine göre,
  15 cm2 x km2'yi gösterir

  --------------------------------------------------------------
  x = 15 * 49 * 1010 = 735 * 1010 cm2 dir
  cm2'yi km2'ye çevirmek gerekir 735 * 10 cm2 = 735 km2'dir

  Formülle Çözüm :

  İzdüşümsel Alan = (Ölçek Paydası)2 * Haritadaki Alan
  İzdüşümsel Alan = (700000)2 * 15
  İzdüşümsel Alan = 49 * 1010 * 15 = 735 * 1010 cm2
  cm2'yi km2'ye çevirmek gerekir 735 * 1010 cm2 = 735 km2'dir

  Haritadaki Alanı Hesaplama
  Haritadaki alan,

  Haritadaki Alan = Gerçek Alan / Ölçek (Payda)2

  formülü ile ya da doğru orantı kurularak hesaplanır
  Örnek : Gerçek alanı 5904 km2 olan göl 1 / 1200000 ölçekli haritada kaç cm2 gösterilir


  Orantıyla Çözüm :


  Ölçeğe göre ;
  1 cm 12 km'yi göstermektedir

  1 cm2 144 km2'yi gösteriyorsa
  x cm2 5904 km2'yi gösterir
  --------------------------------------------------------
  x = 5904 / 144 = 41 cm2 dir

  Formülle Çözüm :
  Haritadaki Alan = Gerçek Alan / Ölçek2 (Payda)
  Haritadaki Alan = 5904 / (12)2
  Haritadaki Alan = 5904 / 144 = 41 cm2

  UYARI : Haritalardaki alan hesaplanırken ölçek paydasının karesi mutlaka alınmalıdır  Ölçek Hesaplama

  Ölçek Hesaplama

  Harita ve arazi üzerindeki alanların verildiği sorularda ölçek

  Ölçek (Payda) = Haritadaki Alan / Gerçek Alan kesrinin karekökü

  formülü ya da doğru orantı kurularak hesaplanır

  Örnek : Gerçek Alanı 80 km2 olan bir göl, ölçeği bilinmeyen haritada 4 cm2 gösterildiğine göre haritanın ölçeği nedir?


  Ölçek=√4 cm2/16 km2
  Ölçek=√4 cm2/16 0000000000 cm2
  Ölçek=√1 cm2/4 0000000000 cm2
  Ölçek=1/200000
  UYARI : Harita ve arazi üzerindeki alanların verildiği sorularda ölçeği hesaplarken kare kök almayı unutmayınız

  Eğim Hesaplama :

  Eğim : Topoğrafya yüzeyinin yatay düzlemle yaptığı açıya eğim denir
  Eğim = Yükseklik (m) * 100 / Yatay Uzaklık

  formülü ile hesaplanır

  Örnek : A - B arasındaki uzaklık 1 / 600000 ölçekli haritada 4 cm gösterilmiştir Aralarındaki yükselti farkı 1200 m olduğuna göre, A ile B arasındaki eğim binde (%o) kaçtır?

  Çözüm A B arasındaki gerçek uzaklık;
  4 * 6 = 24 km olduğuna göre,

  Eğim = Yükseklik Farkı (m) / Yatay Uzaklık (m) * 1000

  Eğim = 1200 / 24000 * 1000

  Eğim = %o 50'dir
+ Yorum Gönder