+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Maddi ve manevi tazminatta süre aşımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Maddi ve manevi tazminatta süre aşımı
  Ben 1981 yılında memur sınavını kazandım . Ancak güvenlik araştırması ve arşiv araaştırması neticesinde göreve başlatılmadım.Gerkçe 1978 yılında yasal kurulan bir derneğe üye olmam .Ancak 2005 yılında 4045 sayılı yasayı dayanak göstererk yeniden göreve atanmak için Sivas defterdarlığına müracaat ettiğimde , yine olumsuz yanıt aldım.Bunun üzerien 30 gün içinde idare mahkemesine dava açıp kazandım. Bunun üzerine muhasaebe memuru oalrak atandım. Hala memur olarak çalışmaktayım. 2. kEZ ATANMAMAMK İÇİN İDAREYE BAŞVURŞUM İLE GÖREVE BAŞLAADIĞIM TEMMUZ 2006 YILINA KADAR AÇIKTA KALDIĞIM SÜRELERE ait 17 binlira maddi tazminat aldım.
  Fakat aynı zamanda da memeuriyat sınavını kazandığım 1981 yılından mahkeme karar ilşe atandığım 2006 tarihine kadar da ayrı tam yargı davası açtım. Sivas idaere mahkemeis süre aşıomı nedeniyle redd etti. Bunun üzerine Danıştay 12. dairsine temyiz ettim.Danış 12. dairesi beni haklı buldu süre aşımı yok şeklinde temyiz isteğimi kabul etti dosyayı ESAS ' tan görüşmek üzere sivas idare mahkemesine geri gönderdi.
  Fakat sivas idare mahkemesi eski kararından ISRAR etti direndi.Gerekçe ise uzun bir süre geçtiği şeklinde ve geriye dönük haklar verilemz şeklinde . Bunun üzerine bende Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna bu ısrar kararını 2012 haziran da temyiz ettim.Dosyam hala burda .Sorum şu : Acaba nasıl bir karar çıkar . temyiz isteğim kabul edilir mi ? Geriye dönük haklarımı alabilirmiyim ? AHİM' e gitme düşüncesindeyim. Selam ve saygılar. 2. Asel
  Bayan Üye

  maddi ve manevi tazminatta süre aşımı

  Zamanaşımı (Madde 109)

  1-KTK kapsamında zamanaşımı;
  a-Mala gelen zararlarda; zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten iki yıl ve her halükarda kaza tarihinde itibaren 10 sene,
  b-Kişiye gelen zararlarda;
  Maddi zararlar; zarar gören, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten iki yıl ve her halükarda kaza tarihinde itibaren 10 sene,
  Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüşse; ceza kanununda ceza için öngörülen zamanaşımı süresi uygulanır. Burada sürücü veya işleten ayırımı yapılmamıştır. Uzatılmış zamanaşımının uygulanması için sürücünün mahkum olması şartı aranmaz.
  c-Manevi tazminatta zamanaşımı; KTK 90. maddesinde manevi tazminatta B.K.’nun haksız fiile ilişkin hükümlerinin uygulanması hüküm altına alınmış olup, buna göre; B.K. 60. maddesine göre 1 yıllık zamanaşımı süresi öngörülse de, Yargıtayın bir kararında “dava cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bur zamanaşımı süresi öngörmüşse bu süre manevi tazminat açısından da uygulanır”
  2-KTK kapsamına girmeyen haksız fiillerde zamanaşımı;
  B.K. 60. maddesine göre zamanaşımı, zarar görenin zararı ve faili öğrenmesinden itibaren 1 yıl ve her halükarda 10 yıldır. Ancak eylem suç ise ve ceza kanununda daha uzun bir süre öngörülmüşse, zamanaşımı süresi ceza kanununda fiil için belirtilen zamanaşımı süresidir. "

  Eğer sözünü ettiğiniz olay başka bir suç teşkil etmeyen bir trafik kazası ise; bu olay eski Tck' na tabi olduğundan ve eski Tck' da bu suçun ceza zamanaşımı 5 yıl olduğundan, (zarar ve tazminat yükümlüsü biliniyorsa) maalesef tazminat talebi zamanaşımına uğramıştır.
  Saygılar

  Alıntı
+ Yorum Gönder