+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Karaman ilinin nüfüsunun az olmasının nedenleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Karaman ilinin nüfüsunun az olmasının nedenleri nelerdir
  Karaman ilinin nüfüsunun az olmasının nedenleri nelerdir 2. Asel
  Bayan Üye

  Karaman ilinin nüfüsunun az olmasının nedenleri nelerdir

  Karaman Nüfusu

  Karaman’da kilemotrekareye düşen kişi sayısı, 1990 yılında 24 kişiyken, 2000 yılında 27 kişiye yükselmiştir 1990-2000 yılları arasında Türkiye’nin nüfusu yaklaşık 12 kat artış göstermiştir Aynı dönemde, Karaman ilinin nüfusu 11 kat artış göstererek, 2000 yılında 243210’a yükselmiştir 1990-2000 döneminde Karaman ilinin yıllık nüfus artış hızı o/oo112’dir 1990 yılında Karaman ili ülke nüfusu içinde %039’luk bir paya sahip iken, 2000 yılında yaklaşık %036’lık bir paya sahiptir 1990-2000 döneminde Karaman ilinin yıllık nüfus artış hızı ülke ortalamasından daha düşük olarak gerçekleşmiştir


  1990-2000 döneminde şehir nüfusu yıllık o/oo277’lik bir artış hızı ile büyürken, köy nüfusu yıllık o/oo76’ya düşmüştür Bu dönemde şehir ve köy nüfusundaki bu artış ve azalışlara bağlı olarak şehirde yaşayan nüfusun oranı artmış, köyde yaşayan nüfus oranı azalmıştır Karaman nüfusunun (2000 yılı) % 575’iu şehirde yaşamaktadır İl nüfusunun yapısında etnik farklılık görülmemektedir 2000 Yılı Nüfus Tespiti'ne göre merkez ilçe nüfusu 105384, ilin toplam nüfusu ise 243210 olarak belirlenmiştir
  İllerin nüfus büyüklükleri dikkate alındığında Karaman, toplam nüfus bakımından (2000 Nüfus Tespiti'ne göre) 81 il içinde 68'nci sırada, merkez ilçe nüfusu olarak da 42'nci sırada yer almaktadır


  27-10-2011 #3 (permalink)
  SeLeN Cevap: Karaman'ın çok veya az nüfuslu olma nedeni nedir?

  --------------------------------------------------------------------------------  Ayrıca buradaki bilgilerden faydalanabilirsiniz

  Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler

  A Doğal Faktörler
  1 İklim :Yağışların fazla , kışların ılık geçtiği iklim bölgeleri sık nüfusludurKutup bölgeleri, çöller ve Ekvatoral bölgenin alçak kesimleri (Amazon- Kongo) elverişsiz iklim şartlarından dolayı seyrek nüfuslanmıştır
  Ülkemizde nüfusumuzun büyük bir kısmı iklim şartlarının elverişli olduğu kıyı kesimlerde toplanmıştır
  2 Bitki Örtüsü : Sık ve gür ormanlık alanlar seyrek nüfuslanmıştır  3 Yer Şekilleri ağlık ve yüksek sahalar seyrek nüfusludur Engebeli yerlerde;
  Ulaşım şartlarının elverişsizliği,
  Tarım alanlarının kısıtlı olması
  Yer şekillerinin yerleşmeyi sınırlandırması gibi sebeplerle nüfus seyrektir
  Ülkemizde; Menteşe yöresi, Taşeli Platosu, Teke Platosu, Biga ve Gelibolu yarımadaları ile Yıldız Dağları Bölümü elverişli iklim şartlarına rağmen seyrek nüfusludur Sebebi, yer şekillerinin engebeli olmasıdır
  Kıyıya paralel uzanan dağlar , kıyı ile iç kesim arasındaki ulaşımın zorlaştırmıştır Ayrıca iç kesimlerin az yağış almasına ve iklimin karsallaşmasına yol açmıştır Bu sebeplerden dolayı Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde nüfus kıyı kesimlerde toplanmıştır
  4 Toprak Özellikleri :Geniş ve verimli toprakların yer aldığı (alüvyal ovalar ile volkan dağları çevresi) alanlarda nüfus sıktır Ülkemizde bu alanların çoğunluğu delta ovalarıdır Çukurova, Çarşamba, Bafra, Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes ovaları bu sahaların başında gelir
  5 Su Kaynakları : Akarsu çevreleri su imkanı ve verimli tarım alanlarından dolayı sık nüfusludur Bu genellemeye Ekvatoral bölge akarsuları (Amazon, Kongo) ile Kutup bölgesi akarsuları (Obi, Yenisey ve Lena gibi) uymaz
  Sık nüfuslu akarsu çevreleri; Nil, Fırat, Dicle, İndus, Ganj gibi
  6 Kara ve Deniz Dağılışı : Dünya nüfusunun büyük bir kısmı Kuzey Yarım Küre’de toplanmıştır Sebebi, karaların geniş alan kaplamasıdır
  B Beşeri ve Ekonomik Faktörler
  1 Sanayi: Sanayinin gelişmiş olduğu Avrupa ülkelerinde, Japonya’da ve ABD’nin doğusunda nüfus yoğundur
  Ülkemizde İstanbul , İzmit, Adapazarı, Bursa, İzmir, Adana gibi merkezlerde nüfusun yoğun olmasında sanayinin gelişmişliği etkilidir
  2 Tarım : Tarımsal faaliyetlerin gelişmiş olduğu yerler sık nüfusludur Ör Akhisar, Çukurova, Bafra ,Çarşamba gibi
  3 Yer altı Kaynakları :Yer altı kaynaklarının çıkarıldığı ve işlendiği yerler iş imkanından dolayı sık nüfusludur Almanya’da Essen, ülkemizde ise Soma, Ereğli, Karabük, Seydişehir, Batman, Afşin-Elbistan örnek gösterilebilir
  4 Ulaşım :Ulaşımın gelişmiş olduğu yerlerde ticaret ve sanayi geliştiği için sık nüfuslanmıştır
  İstanbul, Ankara, Afyon, Adana, Eskişehir gibi merkezlerde sanayi ve ticari faaliyetlerin gelişmesinde işlek yollar üzerinde olması etlidir
  5 Turizm :Turizmin gelişmiş olduğu yerlerde mevsimlik nüfus artışı görülür Kıyı bölgelerimizde yaz döneminde,
  Bursa-Uludağ, Bolu-Kartalkaya, Kayseri-Erciyes’ te ise kış döneminde nüfus artar
  6 Tarihi Faktörler: Geçmiş uygarlıklar döneminde önemli şehirler durumunda olan yerleşmeler, günümüzde de önemli nüfusa sahip şehirler durumundadır
  Ülkemizde; İstanbul, Bursa, Edirne, Konya, Kayseri, Sivas, ŞUrfa ve Diyarbakır bu illerin başlıcalarıdır
  NOT:Bir ülkede nüfusun dağılışında doğal faktörlerin etkisi fazla ise o ülke gelişmemiştir  FONKSİYONLARINA GÖRE ŞEHİRLER
  Bir şehrin gelişmesinde etkili olan faktör o şehrin fonksiyonunu oluşturur
  Şehirlerin fonksiyonlarına göre sınıflandırılmasında ekonomik, idari, askerî, kültürel özellikleri dikkate alınır
  Şehirlerin bazılarında yalnızca bir fonksiyon gelişmişken bazılarında ise birden fazla hâkim fonksiyon etkilidir

  1TARIM ŞEHİRLERİ
  Tarımsal etkinliklerin ön plana çıktığı şehirlerdir Bu şehirlerde çoğunlukta tarıma dayalı küçük sanayi kolları da bulunur
  Karadeniz'de Giresun, Rize, Bayburt, Düzce, Bafra-Samsun, Niksar ve Erbaa-Tokat, Amasya, Çorum, Kastamonu
  Marmara Bölgesi’nde; Yalova, Kırklareli, İnegöl-Bursa, Bilecik
  Ege'de alüvyal ovalarda kurulmuş bulunan Akhisar, Turgutlu, Salihli, Alaşehir, Bergama, Ödemiş, Bayındır, Söke ve Tire,
  Akdeniz'de; Kadirli-Osmaniye, Ceyhan-Adana, Burdur ve Mut-Mersin,
  İç Anadolu'da; Karaman, Aksaray, Akşehir, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde,
  Doğu Anadolu'da; Iğdır, Erzincan, Ağrı, Kars ve Muş
  Güneydoğu Anadolu'da; ŞUrfa, Diyarbakır, Mardin
  2TİCARET ŞEHİRLERİ
  Bir şehrin ticaret şehri olmasında şehrin önemli ulaşım yolları üzerinde de bulunması gerekir Bunun yanında yerleşmede ticari değeri olan üretim de yapılmalıdır
  Büyük ölçekli ticaret merkezleri grubunda İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep ve Adana gibi kentlerimiz yer alır
  Bazı şehirlerimiz bulundukları bölgeyi ve yakın çevresini etkileyen ticaret şehirleri şeklindedir Başlıcaları; Bursa, Konya, Eskişehir, Kayseri, Samsun, Trabzon, Antalya, Isparta, KMaraş, Malatya, Elazığ, Erzurum, Şanlıurfa ve Diyarbakır’dır
  3ULAŞIM ŞEHİRLERİ
  Ulaşım, ticaret, hizmet ve sanayi sektörleri gelişmiş Büyümesinde ulaşım hizmetleri etkilidir Kavşak noktaları ve işlek yolların üzerinde yer alır İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Mersin, Gaziantep örnek olarak verilebilir
  4SANAYİ ŞEHİRLERİ
  Şehrin gelirinde sanayi ürünlerinin payının önemli olduğu yerleşmeler bu gruba girerler
  Örnek olarak, İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, İzmir, Denizli, Adana, İskenderun (Hatay), Gaziantep, Batman, Karabük, Karadeniz Ereğli, Eskişehir, Kırıkkale ve Seydişehir (Konya) verilebilir
  5MADEN ŞEHİRLERİ
  Belirli bir madenin çıkarıldığı ve işlendiği yerlerdir Başlıca maden şehirlerimiz; Zonguldak, Soma (Manisa), Yatağan (Muğla), Tavşanlı, Tunçbilek (Kütahya), Seydişehir (Konya) , Afşin-Elbistan ( KMaraş) ve Murgul (Artvin)dir
  6TURİZM ŞEHİRLERİ
  Bazı şehirlerimiz gelirini önemli ölçüde turizmden sağlarlar Turizm ulaşım, ticaret, inşaat gibi pek çok diğer sektörü de canlandırır
  İstanbul, Bursa, Çeşme (İzmir), Pamukkale (Denizli), Kuşadası (Aydın), Marmaris, Bodrum, Fethiye (Muğla), Ürgüp- Göreme (Nevşehir), Antalya ve Alanya ülkemizin önemli turistlik şehirleri arasındadır
  7İDARİ ŞEHİRLER
  Ülkemizin en büyük idari şehri Ankara'dır Ankara'nın büyüyüp gelişmesinde başşehrimiz olması önemli rol oynamıştır Şehirde birçok resmi kuruluşun yanısıra yabancı ülkelerin elçilikleri, konsolosluklar bulunmaktadır
  Geçmişte başkentlik yapmış olan Bursa, İstanbul, Edirne ve Konya gibi şehirlerin gelişmesinde idari fonksiyonları etkili olmuştur
  8ASKERİ ŞEHİRLER
  Bazı şehirlerimizde veya yakın çevrelerinde büyük askeri birlikler ve binlerce asker bulunmakta ve bu duruma bağlı olarak şehrin üretim ve tüketiminde önemli artışlar olmaktadır
  Polatlı (Ankara), Gölcük(Kocaeli), Sarıkamış (Kars), Erzurum, Erzincan, Konya ve Malatya gibi şehirlerin gelişmelerinde askeri fonksiyonun da önemli payı vardır
  9KÜLTÜREL ŞEHİRLER
  İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa aynı zamanda kültürel faaliyetlerin, çeşitli eğitim ve sağlık kuruluşlarının, basın-yayın tesislerinin de yoğunlaştığı şehirlerdir Söz konusu kültürel etkinlikler şehrin gelişmesinde önemli rol oynarlar
+ Yorum Gönder