+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda İlköğretim öğrenci hakları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İlköğretim öğrenci hakları
  ilköğretim öğrenci hakları 2. Asel
  Bayan Üye

  ilköğretim öğrenci hakları

  • Akademik ve sosyal alanda becerilerini ortaya çıkaran iyi bir eğitim almak.
  • Düşünce özgürlüğüne ve eleştiri hakkına sahip olmak.
  • Yetenekleri, istekleri ve okulun imkanları doğrultusunda sosyal etkinliklere katılmak.
  • Okulun araç gereçlerinden, fiziksel ortamından, okul kurallarına uygun olarak yararlanmak.
  • Öğretmen, idareci, veli ve arkadaşlarından saygılı, insancıl ve yapıcı davranışlar görmek.
  • Okulda yönetici, öğretmen ve diğer destek grup çalışanları tarafından dinlenmek, değer görmek.
  • Bilişsel ve sosyal değerler olarak kendisinden beklenenleri bilmek.
  • Sorunlar karsısında yapıcı, barışçıl, problem çözücü davranışlarla karsılaşmak.
  • Öğrenme ortamlarında engellenmeden öğrenebilmek, çalışabilmek, kaynaklara ulaşabilmek.
  • Psikolojik ve fiziksel güvenlik duygusu hissetmek, kendini ifade edebilecek ortam bulmak.
  • Şartlar ne olursa olsun, insanca muamele görmek, temel çocuk haklarından istifade etmek.
  • Temiz, hijyenik, sağlıklı, sıcak ortamlarda eğitim görmek; güvenlik kaygıları taşımamak.
  • Gerektiğinde profesyonel rehberlik hizmetlerini almak, sıkıntılarını yöneticilerle paylaşabilmek.
  • Hiçbir şekilde sözlü, psikolojik, duygusal ve fiziksel şiddete maruz bırakılmamak.
  • Bilgiye ulaşmanın yollarından haberdar edilip ve bu doğrultuda rehberlik hizmeti almak.
  • Yasının, zekasının ve hazır bulunuşluk düzeyinin üzerinde beklentide bulunulamaması.
  • Şahsi islerde kullanılmamak, baskı altında tutulmamak, ağır sorumluluk yüklenmemek.
  • Kendisiyle ilgili kararlara ve uyacağı kuralların belirlenmesinde aktif olarak rol almak.
  • İlgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmek, bu doğrultudaki meslekleri tanımak.
  • Gelecekte mutlu, başarılı ve şahsi özelliklerine uygun is sahibi olacağı kaliteli eğitim görmek.
+ Yorum Gönder


ilköğretim öğrenci hakları nelerdir