+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Özel hayatın gizliliği nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Özel hayatın gizliliği nedir
  özel hayatın gizliliği nedir 2. Asel
  Bayan Üye

  özel hayatın gizliliği nedir


  Özel Yaşamın Gizliliği, kişilerin özel yaşamına ve aile yaşamına dokunulmamasını ve saygı gösterilmesini öngören temel hak. Bu hakkın kullanılmasındaki istisna, adli soruşturma ve kovuşturmanın gerekleridir. Özel yaşamın gizliliği çerçevesinde, yasanın açıkça gösterdiği durumlarda usulüne göre verilmiş yargıç kararı olmadıkça, gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda ise yasayla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konamaz.

  Teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan çok kuvvetli teleobjektiflerin, fotoğraf makinelerinin ve dinleme araçlarının kullanılmasıyla kişinin özel yaşamının gizliliğinin korunabilmesi bir sorun niteliğini almıştır. Kişinin özel yaşamı ve özellikle buna ilişkin sırlar hukuken korunan kişisel hak ve yararlardandır. Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince bir kişinin özel yaşam çevresinin kamuya açıklanması hukuka aykırı sayılır.

  Özel yaşamın gizliliği içinde değerlendirilmesi gereken bir başka anayasal hak da haberleşmenin gizliliğidir. Bir kimseye gönderilen mektupların başkası tarafından açılması ya da telefon konuşmalarının dinlenmesi ve bunlardaki gizliliklerin öğrenilmesi, açıklanması kişilik haklarını zedeleyici niteliktedir. Yargı kararlarına göre de mektup, hatıra, sırlar üzerinde sahiplerinin hukuken mutlak nitelikte hakları vardır. Bunların, yazanın onayı olmadan yayımlanması kişilik haklarına saldırı sayılır.
+ Yorum Gönder