+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Mehmet akif ersoy'un çanakkale şehitleri için yazdığı şiir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mehmet akif ersoy'un çanakkale şehitleri için yazdığı şiir
  mehmet akif ersoy'un çanakkale şehitleri için yazdığı şiir 2. Asel
  Bayan Üye

  ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE

  Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?
  En kesif orduların yükleniyor dördü beşi,
  Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya
  Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya
  Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
  Nerde -gösterdiği vahşetle- "Bu bir Avrupalı!"
  Dedirir: Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
  Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!
  Eski Dünya, Yeni Dünya, bütün akvâm-ı beşer,
  Kaynıyor kum gibi Mahşer mi, hakikat mahşer
  Yedi iklimi cihânın duruyor karşısında,
  Ostralya'yla beraber bakıyorsun: Kanada!
  Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;
  Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk
  Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ
  Hani, tâ'ûna da zuldür bu rezil istilâ!
  Ah, o yirminci asır yok mu, o mahhlûk-i asil,
  Ne kadar gözdesi mevcud ise, hakkıyle sefil,
  Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına;
  Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına
  Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz
  Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz
  Sonra mel'undaki tahribe müvekkel esbâb,
  Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb

  Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
  Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı;
  Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
  Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin
  Yerin altında cehennem gibi binlerce lâğam,
  Atılan her lâğamın yaktığı yüzlerce adam
  Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer
  O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkâz-ı beşer
  Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak,
  Boşanır sırtlara, vâdilere, sağnak sağnak
  Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller,
  Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller
  Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere,
  Sürü halinde gezerken sayısız tayyâre

  Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler
  Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!
  Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
  Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman?
  Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?
  Çünkü te'sis-i İlâhî o metin istihkâm
  Sarılır, indirilir mevki'-i müstahkemler,
  Beşerin azmini tevkif edemez sun'-i beşer;
  Bu göğüslerse Hudâ'nın ebedî serhaddi;
  "O benim sun'-i bedi'im, onu çiğnetme" dedi
  Âsım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek:
  İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmeyecek
  Şûhedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar
  O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar
  Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
  Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!
  Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!
  Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer
  Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i
  Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi
  Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
  "Gömelim gel seni tarihe" desem, sığmazsın
  Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb
  Seni ancak ebediyyetler eder istiâb
  "Bu, taşındır" diyerek Kâ'be'yi diksem başına;
  Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
  Sonra gök kubbeyi alsam da ridâ namıyle,
  Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
  Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,
  Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan;
  Sen bu âvizenin altında, bürünmüş kanına;
  Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
  Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
  Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem;
  Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana
  Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana

  Sen ki, son ehl-i salibin kırarak salvetini,
  Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddin'i,
  Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran
  Sen ki, İslâm'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
  O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;
  Sen ki, ruhunla beraber gezer ecrâmı adın;
  Sen ki, a'sâra gömülsen taşacaksın Heyhât!
  Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât
  Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,
  Sana âguşunu açmış duruyor Peygamber


  Mehmet Akif Ersoy
+ Yorum Gönder