+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Halkevlerinin, Türk toplumunun kültürel gelişimine katkıları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Halkevlerinin, Türk toplumunun kültürel gelişimine katkıları nelerdir
  Halkevlerinin, Türk toplumunun kültürel gelişimine katkıları nelerdir 2. Asel
  Bayan Üye

  Halkevlerinin, Türk toplumunun kültürel gelişimine katkıları nelerdir

  “Tarihi yaşanan gerçeklik olarak anladığımız zaman”(Halkin 1989: IX) bu gerçekliğin kavranılmasında geçmişin yeniden kurgulanması önemli yer tutar Geçmişin her yönüyle anlaşılması için şimdiye ulaşmış belgelerin etkin kullanılmasının yanında bu belgelerin oluşumunda dolaylı veya doğrudan rol alanların hiç ihmal edilmeden tarihi malzemeye dönüştürülmesi gerekir XX Yüzyılda tarih yazıcılığındaki en önemli gelişme diplomatik, siyasi, askeri alanlardan daha geniş bakış açılarını içeren toplum, kültür, ekonomi gibi çok yönlü etkileşimlere açık olan alanlara yönelmek olmuştur Bu yönelişte geçmişi bugün ve gelecek için anlamak ve tarihi elit kesimlerin egemenliğinden kurtarmak isteyen “yeni sosyal tarihçiler”in rolü büyüktür (Iggers 2000:4-7; Evans 1999 : 171- 186)

  XIX Yüzyılın belgeye dayalı tarihçiliğinin daha ileriye götürülmesine ve yönünün değiştirilmesine yol açan sosyal tarih çalışmaları, bir önceki dönemin devletlere, ordulara, doğal olaylara (afetlere, kıtlıklara, salgınlara, vb), liderlere dayanan tarihi kurgusunun yerini toplumun ihmal edilmiş ( kadınlar, köylüler, etnik gruplar, dini cemaatler, vb) veya yaşanan modern değişim ile birlikte ortaya çıkan yeni grupları (entelektüeller, işçiler, yeni siyasi ve anarşist gruplar, feministler, vb) ön plana çıkaran bir anlayışa dönüşmüştür Daha önceki dönemlerde tarihin nesnesi olan geniş toplum kitleleri yavaş yavaş tarihin merkezinde yer almaya başlamışlarıdır Ancak yoğun emek-bilgi gerektiren sosyal tarihin sonsuz toplum olay ve bilgilerini içermesi, kavranılmasını güçleştirmiştir (Danacıoğlu 2001: 7-8; İggers: 105) Makro düzeyde bir sosyal tarih yazmanın göründüğünden fazla tarihsel olay ve olguyu tarih dışı bırakması, dolaylı da olsa, siyasi tarihin ihmal ettiği sessiz kitlelerin bir kısmının tekrar ihmaline neden olmuştur Üreten veya tarihi bir duruş alan insanların tarihin öznesi olmayı hak etmesi, siyasi tarihin eleştirilen yönlerinin farklı biçimde sosyal tarihin kendisinde de nüksetmiştir Her şeyin yazılamayacağı veya her şeyin yazılan tarihin içinde yer alamayacağı sınırlandırması, sosyal tarihin çıkış gerekçesi olan “ihmal edilmiş kesimlerin tarih alanında görünürlük kazanması”nı sağlama hedefi tam olarak gerçekleşmemiştir ( Aslan 2000 : 201) Ancak varlığını sürdürmeye devam eden siyasi tarih ile ayrıntılı alanı içinde toplum tarihinin genel konularının kendilerine yabancılaştığını hisseden birçok tarihe meraklı insan kendilerine yakın duran yerel alanlara amatör bir ruhla yaklaşmışlardır Buna bağlı olarak da genel tarih tezlerine meydan okuyan mütevazı yerel tarihler, çoğunluğu meslekten tarihçi olmayanlarca kaleme alınmıştır( Danacıoğlu 2001: 5) Genel tarihlerin hükmedici, soğuk ve mesafeli tutumuna karşı yerel tarihler daha insani, sıcak , bizden olan/yakın duran ve mütevazı görünümleri ile insanları kendilerine cezbetmişlerdir Genel tarihler kendilerini yenilerken ve genişletirken yerel tarihler de hızla çoğalmıştır Buna bağlı olarak tarih eğitimi almış birçok araştırmacı son zamanlarda yerel alanlara yönelmişlerdir Kolay okunan ve okuyucuyu bildiği, tanıdığı yüzlerle buluşturan yerel tarih çalışmaları sınırlı kaynaklarını genişletme yoluna gitmiş ve sözlü geleneğin imkanlarından yararlanmıştır

  Toplumun nicelikçe geniş ancak hakkında bilgimizin oldukça kıt olduğu bu kesimlerin tarihin öznesi haline gelebilmesi için daha çok bilginin üretilmesi gerekmiştir Bunun için de tarihin diğer disiplinlerin (sosyoloji, antropoloji, etnoloji, folklor, demografi vb) ürettiği bilgilere başvurması kaçınılmaz olmuştur Belgenin yanında bu disiplinlerin verili çalışmaları toplum tarihi çalışmalarını genişletmiş ve yerel alanların genel tarihin tanımlanmış sınırlarının dışında daha renkli görünümler almasını sağlamıştır Gelişen iletişim ve refahın sağladığı imkanlara paralel olarak insanların kendi çevrelerine merakını artırmıştır Yaşanan hızlı değişimin yaşadıkları ortamı hızla aşındırması insanların içgüdülerinin dürtüsüyle, geçmişlerinden derin izler taşıyan bu çevrenin korunması veya korunamıyorsa tarihinin yazılması gündeme gelmiştir (Kyvig-Marty 2000: 110-111) Bu durum ilgili-ilgisiz birçok araştırmacının tarih çalışmalarına yönelmesine de yol açmıştır Tarih alanında kalem oynatan bir çok amatör tarihçinin ilgilerine paralel olarak “yanı başımızdaki tarih”in ne olduğu ve bunun tarih olup olmadığı tartışması başlamıştır(Tosh 1997: 197-201) Tarihin popülerleşmesine imkan sağlayan bu tür gelişmeler yerel tarihin yazanla ve okuyanla kurduğu kolay ilişki yerelin tanımını, sınırlarını ve ona bakış açısını değiştirmiştir Aile tarihlerinden kurum tarihlerine kadar yaşanan her şeyin bir tarihi olduğunun ve bunun yazılmaya değer bulunduğunun altının çizilmesi; bu sayede genel tarihin de daha iyi açıklanmasının ve anlaşılmasının mümkün olacağı düşüncesi; her şeyin bir hikayesinin anlatılmaya değer olduğuna inanılması ve hikaye anlatımının edebi bir türden tarihe bilgi aktarmanın bir yolu olduğunun kabul edilmesi gibi eğilimler ortaya çıkmıştır

  Yerel tarih çalışmalarına ilgi gösteren meslekten olmayanlar çoğunlukla kendi yanı başlarındaki aile, bina, mahalle, işyeri, topluluk gibi alanlara yönelmişlerdir Hızla yaşanan tarihin içinde durmadan değişen ve yok olan değerlerin, anıların ve diğer maddi kültür unsurların karşısında elini çabuk tutmak ve bu yaşanmış geçmişin tarihini kaydetmek isteyen ilgili meraklıların çabaları hızla değişen yaşam koşulları ve teknolojik gelişmelerin yarattığı sorunlara yenik düşmektedir Özellikle yakın geçmişte sindirilmeden yaşanan tarihin birçok kaynağının ya hiç varolmadan veya kısa zamanda yok olmasının getirdiği belge eksikliği yakın geçmişin tarihini yazmak isteyenlerin karşısında en önemli engeli oluşturmaktadır Bu, hem yakın ve hem de yerel tarihi çalışmanın sadece kaynak sorunudur Bunun yanında yerel tarihte neyin önemli ve yerel olduğunun belirlenmesi; özgün veya gerçeği yansıtıp yansıtmadıkları gibi sayısız problem vardır ve bunların birçoğu daha tartışılmamıştır bile
+ Yorum Gönder