+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Hipotez nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hipotez nedir
  hipotez nedir hipotez hakkında 2. Asel
  Bayan Üye

  hipotez nedir

  Hipotez : (Varsayım) Probleme konulan geçici çözüme hipotez denir. Varsayım veya hipotez, bilimsel yöntemde olaylar arasında ilişkiler kurmak ve olayları bir nedene bağlamak üzere tasarlanan ve geçerli sayılan bir önermedir. Hipotez problemi çözmek için yapılan araştırma ve gözlemler sonucu elde edilen bilgilerin yardımıyla kurulur.

  Terim eski Latince "önermek" anlamına gelen "hipotithenai" kelimesinden köken almaktadır.
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Hipotez nedır kısa

  Aynı sebeplerle izah edilen çeşitli hadiselerin hepsini birden izah edebilecek umumi fikir. Faraziye de denir

  Fen bilgileri, müşahede ve tedkik ilimleridir. Fen olayları, önce his uzuvları ile veya bunları takviye eden aletlerle gözlenir ve olayın sebepleri tahmin olunur. Sonra, bu olay, tecrübe ve tekrar edilerek, bu sebeplerin tesirleri, rolleri tespit edilir. Bir hadisenin sebepi ve oluş tarzı biliniyorsa, buna inanılır. Fakat tecrübe edildiği halde, sebepleri anlaşılamayan hadiseler de vardır. Bunlara sebep olarak birçok fikirler ileri sürülür. Bilim adamlarının, sebepi ispat edilemeyen hadiseler hakkında şahsi kanaatlerini ifade eden bu fikirlerine faraziye veya hipotez denir. Bu fikirler mutlak değildir. Bir hadiseyi, muhtelif kişilerin başka başka tefsir ettikleri de olur.

  Bir hipotez, birçok bilim adamı tarafından benimsenip, geniş bir geçerlilik kazanırsa teori adını alır. Teoriler, hipotezlere göre daha güçlü görüşlerdir. Bir teori ne kadar az hipoteze dayanır ve ne kadar çok hadise izah ederse, o derece mükemmeldir. Gerek hipotez, gerekse teoriler fen bilimlerinde bulunabilir. Fakat bunlar ispat edilip "bilimsel kanun" haline gelmedikçe, fen bilimlerine maledilemez. Bir gerçekmiş gibi savunulamaz. Bilim adamları tarafından, her zaman şüpheyle bakılan, tenkit ve yoruma açık görüşlerdir.

  Yanlışlığı ispat edilenler, reddedilerek terk edilir veya gözden geçirilerek yenileri kurulur

+ Yorum Gönder