+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Hipotez örnekleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hipotez örnekleri
  hipotez örnekleri..

  hipotez örnek ve çeşitleri nedir, nedir bu hipotez lütfen yardımcı olun. 2. Asel
  Bayan Üye

  hipotez örnekleri

  Bir hipotezde olması gereken özellikler:
  1) Mantıksal ve ussal (rasyonel) olmalıdır. Örneğin “düşük gelirli hanelerde kültür harcamaları, yüksek gelirli hanelere kıyasla, daha fazladır” şeklinde kurulan bir hipotez mantıksal ve akla uygun olmadığı için iyi bir hipotez değildir. Ayrıca bilim-ötesi alanlara ilişkin konularda kurulan hipotezler de uygun olmayacaklardır. Örneğin “ikizler burcu erkeklerinin gelir düzeyi, yaşla doğru orantılı olarak artar” şeklinde kurulan bir hipotez ussal olmamak bakımından baştan kabul edilmemelidir.

  2) Kavramlar açık ve işlemsel olarak tanımlanabilir olmalıdır. Örneğin içinde mutluluk kavramı geçen bir hipotez, mutluluk kavramını işlemsel olarak tanımlayamadığımız ölçüde uygun bir hipotez olmayacaktır. Kavramların tanımları bu bakımdan hipotez için hayati önemdedir. Bir kelimenin farklı iki ayrı kavrama işaret ettiği durumlara özellikle dikkat edilmelidir.

  3) Hipotez sınanabilir olmalıdır. Dipnottaki hipotez kelimesi üzerine tartışmasında da görüldüğü gibi sınanabilmek özelliği hipotezlerin olmazsa olmaz özelliğidir. Bir hipotez ne kadar mantıksal ya da ussal olsa bile, onu sınayabileceğimiz (deneyebileceğimiz) yöntemsel araçlardan mahrumsak, bu hipotez bir önerme olmaktan öteye gitmeyecektir. Özellikle doğa bilimlerinde ölçüm dışı kalacak olgular üzerine kurulan hipotezler bu tür bir sorunla karşılaşırlar. Örneğin atomun en küçük bölünebilir birim olmayıp elektronların varlığına işaret eden bir hipotez, ancak elektronların varlığını tespit edebilen fizik enstrümanların geliştirilmesinden sonra bir sınanabilir hipotez haline gelmiştir.

  4) Hipotez literatürle uyumlu olmalıdır. Literatür, bir hipotezin sınanarak bulguya dönüşmesiyle katkıda bulunacağı bir entelektüel birikimdir ve her hipotez kendi gücünü de bu entelektüel birikimden almalıdır. Literatüre uyumlu olmak mutlaka güncel geçerli (cari) önermelere dayanmak anlamına gelmemektedir. Aksine güncel geçerli önermelerin dışına da çıkılabilir, ancak bunun çerçevesi de yine literatür tarafından belirlenir. Örneğin yukarıda konuyu karikatürize etmek amacıyla sorduğumuz soruyu hipotez haline getirirsek: “patates yiyen kadınlar düşük gelirli işlerde çalışırlar” şeklindeki bir hipotez literatüre uyumlu olmayacaktır.

  Bu noktada bir bilimsel araştırmanın, en zayıf halkası kadar güçlü (sıhhatli) olabileceği kuralına değinmemiz gerekiyor. Bir bilimsel araştırma, yukarıda da değinildiği gibi, her biri ayrı ayrı titizlikle tasarlanması ve gerçekleştirilmesi gereken bir çok aşamadan oluşmaktadır. Önce, literatürle ilişkili olarak, bir araştırma sorusuna yönelik hipotezler kurarız ve bu hipotezler seçtiğimiz paradigma ve ele aldığımız soruyu anlamlı kılan sorunsalla (problematic) uyumlu olmak durumundadır. Bu hipotezden (ya da hipotezlerden) yola çıkarak bir araştırma tasarımı yaparız. Bu tasarımda tüm popülasyonu (buna bu aşamada araştırma evreni de diyebiliriz) içermek yerine onu temsilen bir örneklem üzerinde gerçekleştirilecektir ve biz sonraki aşama olarak nasıl ve ne kadar örneklem alacağımızı kararlaştırırız. Daha sonra bu örneklemden verileri nasıl (hangi ölçeklerle ve araçlarla) toplayacağımızı kararlaştırırız. Elde ettiğimiz verileri daha sonra, kullanılan ölçeklere ve elde edilen verilere uygun istatistiksel analizlere (korelasyon, t testi, anova vb.) tabi tutarız ve bu aşamada hipotezleri Kabul ya da reddederek “bulgular” elde ederiz. Bu bulguları literatürdeki diğer araştırma bulgularıyla kıyaslayarak genellenebilir sonuçlar elde etmeye çalışırız. En son olarak da bulgu ve sonuçlarımızı literatüre ve akademik metin yazma kurallarına (kaynak gösterme, kavramların tanımlanması vb.) uygun bir şekilde rapor halinde yayınlarız. Görüldüğü gibi bu aşamaların her biri ayrı ayrı tasarlanama ve titizlikle uygulanmaya ihtiyaç duyacağımız aşamalardır. Eğer bu aşamalardan biri yeterince sıhhatli değilse tüm aşama sıhhatsiz olacaktır. Araştırma en zayıf halkası kadar güçlüdür.
 3. Ziyaretçi
  bir hipotez hazırlarmısınız bana aklım hiç basmadıda yani durmuş halde
 4. Zeyneb
  Bayan Üye
  hipotez örnekleri nelerdir


  hipotez : (varsayım)
  probleme konulan geçici çözüme hipotez denir. hipotez problemi çözmek için yapılan araştırma ve gözlemler sonucu elde edilen bilgilerin yardımıyla kurulur.

  hipotezin başlıca özellikleri:
  eldeki bütün verilere uygun olmalı ve onları açıklamalıdır.
  yeni gerçeklerin tahminine olanak sağlamalıdır.
  probleme çözüm önermelidir.
  deney ve gözlemlere açık olmalıdır.
  yeni deney ve gözlemlerle denenebilir olmalıdır.

  hipotezin muhtemel üç sonucu vardır:
  1-doğrudan kanıtlanıp doğrudan geçerli haline gelebilir bir hipotez gözlem ve deneylerle doğrulanırsa teori değil gerçektir.
  2-yeni gerçeklerle desteklenerek teori veya kanun haline gelebilir.
  3-çürütülüp terkedilir.

  Hipotez Örnekleri


  Hipotez; probleme sunulan geçici çözüm yolu.
  Önce problem gerek hipotez için. (önce yanlış bir hipotez örneği vereceğim sonra doğru)Problemim şu olsun:
  Bir bitkim var. A bitkisi. Bulunduğu ortamda %5 MİKTARDA argon gazı var, ışık GÖRMÜYOR, NEMLİ ortamda. Bir bitkim daha var. B bitkisi. O da %1 MİKTARDA argon gazı bulunan bir ortamda, ışık GÖRÜYOR, NEMLİ bir ortamda. A bitkisi ölüyor. B bitkisi yaşıyor. Ama ben A bitkisinin ölmemesini istiyorum.
  Problem şu: Neden B bitkisi yaşarken A bitkisi ölüyor?
  HİPOTEZ : (dikkat bu hipotez yanlış hipotezdir.Doğrusu için okumaya devam) A bitkisi ortamdaki argon gazı fazlalığı yüzünden ölmüştür.
  Hipotezin doğrululuğunu kontrol edeyim: Gözlemli Deney
  elimde bir sürü aletle ölçümler yaptım 2 tane ortam hazırladım bu 2 ortamın 1 şeyi hariç herşeyi aynı: aynı nem, aynı sıcaklık, aynı gübre, her ikiside aydınlık… sadece farklı olan; 1. ortamda %1 argon gazı. 2. ortamda %5 argon gazı. Gözlemliyorum. Argon gazı miktarının farklı olmasına rağmen her iki bitkide yaşıyor. biraz bozuldum ama belli etmiom sizde belli etmeyin “haaa” “hmm” “evet” “tahmin ettim gibi” “güzel” gibi olayları anlamış tavır takının hipotezim yanlış demekkkk.
  o zaman hipotezi değiştireceğiz.
  HİPOTEZ : (bu doğru olanı ) A bitkisi ışık alamadığından ölmüştür.
  Yine gözlemli deney;
  Yine 1 şey hariç herşeyi aynı olan 2 düzenek aynı sıcaklık,nem,gübre,gaz çeşidi/miktarı… ama bu sefer farklı olan şey şu; biri karanlıkta biri aydınlıkta
  sonuç: karanlıktaki öldü (Allah taksiratını affetsin.) aydınlıktaki yaşıyor (sonraki deneye o da ölür deneklerin kaderi bu ).
  Haaa A bitkisi karanlıkta olduğundan ölüyormuş. Bi daa A adında bitkim olursa karanlığa koymayacağım


 5. Ziyaretçi
  hipotez bir tane problem kurmak ile ilgili ( problem )

 6. Ziyaretçi
  hocam 'atom maddenin en küçük yapıtaşıdır' cümlesi hipotezmidir

 7. Ziyaretçi
  bir hipotez

 8. Fatma
  Administrator
  hipotez bir tane problem kurmak ile ilgili ( problem )

  Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde varsayım (Hipotez) anlamı vardır?

  1) Öğrencileri bu hafta sonu sinemaya götürmek istiyoruz.

  2) Ben orada olsaydım onun ağzının payını verirdim.

  3) Bir kardeşinin olduğunu düşün, hoş olmaz mı?

  4) Geç kaldık. umalım zil çalmamıştır.

  5) Mehmet ararsa bile ben aramayacağım.  A) 1-2

  B) 2-5

  C) 3-5

  D) 2-4

 9. Fatma
  Administrator
  hocam 'atom maddenin en küçük yapıtaşıdır' cümlesi hipotezmidir
  Hayır değildir.

 10. Fatma
  Administrator
  bir hipotez

  Hipotez; probleme sunulan geçici çözüm yolu.
  Önce problem gerek hipotez için. (önce yanlış bir hipotez örneği vereceğim sonra doğru)Problemim şu olsun:
  Bir bitkim var. A bitkisi. Bulunduğu ortamda %5 MİKTARDA argon gazı var, ışık GÖRMÜYOR, NEMLİ ortamda. Bir bitkim daha var. B bitkisi. O da %1 MİKTARDA argon gazı bulunan bir ortamda, ışık GÖRÜYOR, NEMLİ bir ortamda. A bitkisi ölüyor. B bitkisi yaşıyor. Ama ben A bitkisinin ölmemesini istiyorum.
  Problem şu: Neden B bitkisi yaşarken A bitkisi ölüyor?

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu


hipotez örnekleri,  hipoteZ ornekleri,  hipotez örneği,  hipotez nedir örnek,  fizik hipotez örnekleri,  hipotez kurma örnekleri