+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Atatürk'ün kurduğu yayın organları nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürk'ün kurduğu yayın organları nelerdir?
  Atatürk'ün kurduğu yayın organları nelerdir? 2. Asel
  Bayan Üye

  Atatürk'ün kurduğu yayın organları hangileridir?

  İstanbul'da yayımlanan günlük siyasi gazete (1 Kasım 1918-21 Aralık 1918)Toplam 51 sayı çıkarmıştırSahipliğini Ali Fethi Bey'in(Okyar),sorumlu müdürlüğünü Dr Rasim Ferit'in(Talay) yaptığı Mustafa Kemal Paşa'nın(Atatürk) kuruluş sermayesi ve yayımına katkıda bulunduğu gazete uzun ömürlü olmadıMondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından Vahdettin'i etkileyen ulusçu,dinamik bir hükümet kurulmasını,meclisin feshedilmemesini ve Mustafa Kemal Paşa'nın Harbiye Nazırı olmasını öneren,Tevfik Paşa hükümetinin düşürülmesini savunan yayınlar yaptıGazete eski Maliye nazırlarından Cavit Bey gibi kimi havası içinde satış azlığından kapatıldı

  İrade-i Milliye, 14 Eylül 1919 tarihinde Sivas Kongresi'nde alınan kararla çıkarılan ilk gazete

  İlk sayıda, gazetenin yayınlanmasından 10 gün önce toplanan Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal'in kongreyi açış nutku ile padişaha, sadrazama ve itilaf devletlerine çekilen ariza ve muhtıralar yer almaktadır

  Hakimiyet-i Milliye ilk olarak 10 Ocak 1920'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından Ankara'da yayımlanmış bir gazete Adı daha sonra "Ulus" şeklinde değiştirilmiştir Daha sonra İrade-i Milliye gazetesinde olduğu gibi toplanmıştır Adının Ulus olma sebebi ise ulusa yönelik bir yayın olmasıydı Gazetenin başyazarı Falih Rıfkı Atay idi

  Eylül 1919'daki Sivas Kongresi'nden sonra doğan İrade-i Milliye'den sonra Mustafa Kemal'in Anadolu'da çıkartığı ikinci gazete "Hâkimiyet-i Milliye"dir "Hâkimiyet-i Milliye", İrade-i Milliye'nin devamı olarak kuruldu İrade-i Milliye'nin 19 sayısından itibaren[kaynak belirtilmeli] yayımlanmaya başlayan Hakimiyet-i Milliye bir süre sonra İrade-i Milliye ile birleştirildi Kendini Kemalist olarak tanımlayan ve çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu bir genç topluluk tarafından 2004'te yeniden yayımlanmaya başlayan Hâkimiyet-i Milliye'de Atatürk'ün 1920'lerdeki Hâkimiyet-i Milliye'deki yazılarına da yer verilmiştir
+ Yorum Gönder