+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Bağışıklama önemli midir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bağışıklama önemli midir
  bağışıklama önemli midir 2. Asel
  Bayan Üye

  bağışıklama önemli midir

  Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Verem, Hepatit B, Çocuk Felci ve Kızamık, çocukları öldürebilecek ya da kalıcı sakatlıklar bırakabilecek ancak aşıyla önlenebilen hastalıklardır. Türkiye 2002 yılında çocuk felcinden arınmış ülke ilan edilmiştir. Ancak çocukların yüzde 30’u aşıyla önlenebilen yedi hastalığa karşı tam aşılanmamıştır. Bağışıklama çalışmalarının tüm ülke çapında yoğunlaştırılması gerektiği açıktır.

  Kızamık, çocuk hastalıkları arasında en bulaşıcı ve muhtemelen en ölümcül olanıdır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bu hastalığın her yıl tüm dünyada yol açtığı 745,000’in ölümün üçte ikisinden çoğunun kurbanları beş yaşından küçük çocuklardır. 2004 yılı içerisinde Türkiye’de kızamık bağışıklama oranı, bu hastalığı yok etmek üzere yüzde 84’ten yüzde 95’e çıkarılacaktır.

  Varolan Durum
  Türkiye’de, aşıyla önlenebilir başka herhangi bir hastalığa göre daha fazla ölüme neden olan kızamığı ortadan kaldırabilmek için on dört yaşın altındaki bütün çocukların yüzde 95’inin bu hastalığa karşı aşılanması gerekmektedir.
  Ayrıca, Difteri, Boğmaca, Çocuk Felci, Tetanoz, Verem ve Hepatit B ile ilgili rutin aşılamaların da çocukların en az yüzde 90’ına ulaşacak biçimde güçlendirilmesi gerekmektedir.
  Ülkenin çocuk felcinden arınmış olma durumu korunmalıdır.
  Çocuklara, ailelere ve toplumlara hizmet götüren bütün sektörlerde bilinç ve duyarlılık düzeyinin yükseltilmesi gerekmektedir.
  Kamuoyuna bütün çocukların aşılanmasının önemi/gereği konusunda bilgi verilmelidir.
  Hizmet sunan sağlık personeli yeterince eğitilmeli, donatılmalı ve sağlık sektörünün kapasitesi güçlendirilmelidir.

  Eylemler
  Çocuklara yönelik en büyük tehdit olan kızamık, bağışıklama çalışmasının başlıca odak noktası olacaktır.
  Kızamık aşısı, okula gidiyor olsun olmasın 14 yaşından küçük bütün çocukları kapsayacaktır.
  Yeni doğan bebeklerin yüzde 90’ı ilk yıl içinde çocuk felci, kızamık, verem, DBT ve Hepatit B aşılarını olacaklardır.
  Sağlık sektörünün kapasitesi, sağlık personelinin eğitimi yoluyla geliştirilip pekiştirilecektir.
  Programla ilgili doğru bilgilerin kamuoyuna iletilmesi için medyanın katkısı sağlanacaktır.
  Sağlık personeli aşılama stratejisini gerektiği gibi uygulayacak biçimde eğitilip, donatılacaktır.
  Aşılama aktiviteleri, ile temel sağlık hizmetlerinin güçlenmesine destek verilecektir.
  Ulaşım, eğitim tesisleri ve materyalleri gibi diğer kaynaklar da harekete geçirilecektir.

  Beklenen Değişiklikler
  Daha fazla çocuğun yaşamı kurtarılacaktır.
  Daha sağlıklı çocuklar, okullarında daha başarılı olacak ve daha üretken bireyler haline geleceklerdir.
  Türkiye kızamıktan arınmış ülke statüsü kazanacaktır.
  Çocuk felcinden arınmışlık statüsü korunacaktır.
  Aileler, çocuklarının genel bağışıklama durumunu kontrol ve doğrulama imkanları bulacaklardır.
  Aileler bağışıklamanın gerekliliğine daha fazla inanacak, böylece aşılamaya yönelik talep de artacaktır.
  Mevcut sağlık sisteminde ve temel sağlık hizmetlerinin kalitesinde genel olarak düzelme sağlanacaktır.
  Bağışıklama çalışması ortakları toplumla daha yakın ilişki kurma fırsatları elde edeceklerdir.
  Bu dönemde elde edilen sonuçlar uzun vadedeki bağışıklama çalışmalarına daha fazla destek sağlayacaktır.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  bağışıklama önemli midir  Bağışıklama enfeksiyon hastalıkları ile savaşmada ve onları ortadan kaldırmada kritik bir silahtır. Temiz bir içme suyunun sunulması dışında, antibiyotiklerde dahil hiçbir müdahale enfeksiyon hastalıklarına yakalanmayı ve bu hastalıklara bağlı ölümleri aşılar kadar azaltamaz. Aşılama sayesinde her yıl 3 milyon çocuğun hayatı kurtulmaktadır. Amerika Hastalıkları Kontrol Merkezi (CDC), aşılamayı 20. yüzyılın en önemli "sağlık zaferi" olarak tanımlamıştır.
  Aşılama bireyleri korumaktan daha fazlasını yapar; hastalığın bir kişiden diğerine yayılımını önleyerek tüm toplumu korur. Yoğun aşılama sadece difteri ve tetanoz'un gelişmiş ülkelerde görülme oranını azaltmakla kalmamış, çiçek gibi tehlikeli bir hastalığın dünya üzerinden, çocuk felcinin ise tüm Amerika ve Avrupa kıtaları ile Güneydoğu Pasifik bölgesinden silinmesini başarmıştır. Bu büyük başarı ile bugün dünya çapında yaklaşık 1.1 milyar USD kazanç sağlanmaktadır.
  Bağışıklama hastalığın sonucunda oluşabilecek maddi ve manevi tüm kayıpları önleyerek büyük tasarruf sağlayan tek sağlık yatırımıdır. Aşılama sadece hastalıkları ve sonrasında oluşması muhtemel ciddi hasarları önleyerek mükemmel bir fayda sağlamakla kalmaz, bütün bunların sonucunda kazanç ta sağlayan tek sağlık yatırımıdır.

+ Yorum Gönder


bağışıklama size göre önemli midir,  bağışıklama size göre önemli midir niçin,  bağışıklama önemli midir niçin,  bağışıklama önemli midir