+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Rehabilitasyon hizmetleri hangi durumlarda ve neden verilir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Rehabilitasyon hizmetleri hangi durumlarda ve neden verilir
  rehabilitasyon hizmetleri hangi durumlarda ve neden verilir 2. Asel
  Bayan Üye

  rehabilitasyon hizmetleri hangi durumlarda ve neden verilir

  Bedensel sakatlıklar sonucu iş gücünü kaybeden kişilerin tekrar eski iş güçlerini kazandırmak kendi kendine yeterli duruma getirmeye yönelik hizmetler rehabilitasyon hizmetleridir. Rehabilitasyon hizmetleri sonucu sakat kalarak eski iş gücünü kaybeden kişilerin tekrar topluma kazandırılması bu kişilerde meydana gelecek birçok kişisel sorunları ortadan kaldırır.

  Buraya kadar açıklamaya çalıştığımız sağlık hizmetleri bir bütün olarak sunulmalıdır. Sağlık hizmetleri ancak bir bütün olarak sunulduğunda etkili olur. 1978 yılında yayınlanan Alma-Ata bildirgesinde ülkemiz ve diğer ülkeler tarafından sıralamış öncelikle sağlık sorunları "Temel Sağlık Hizmetleri" olarak sıralanmıştır. Temel sağlık hizmetleri olarak tanımlanan yaklaşımı aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

  * Sağlık hizmetleri toplumun bütün bireylerine eşit olarak götürülmelidir.
  * Sağlık sorunlarını çözme ve kontrol alına alma yolları konusunda hal eğitilmelidir.
  * Kişi, çevresiyle bir bütün olarak ele alınıp çevre tüm özellikleriyle sağlığa uygun hale getirilmelidir.
  * Uygun bir beslenmenin sağlanması gerekir.
  * Bireyler hasta olmanın dışında sağlıklı olduğundan da sağlık hizmetlerinden yararlanmalıdır.
  * Yeterince temiz içme suyu sağlanmalıdır.
  * Toplumda en çok görülen en çok sakat bırakan ve en çok öldüren hastalıklara öncelik verilmelidir.
  * Çocuk sağlığı ana sağlığı ve aile planlaması hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır.
  * Bağışıklama uygulanmalıdır.
  * Her ülke kendine uygun şartlarda bir sağlık sistemi geliştirmelidir.
  * Sağlık hizmeti bir ekip hizmeti olarak sunulmalıdır.
  * Gerekli ilaçlar karşılanmalıdır.
+ Yorum Gönder


rehabilitasyon hizmetleri hangi durumlarda ve neden verilir