+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Psikolojinin hayvan davranışlarını inceleme nedenleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Psikolojinin hayvan davranışlarını inceleme nedenleri
  psikolojinin hayvan davranışlarını inceleme nedenleri 2. Asel
  Bayan Üye

  psikolojinin hayvan davranışlarını inceleme nedenleri


  Psikolojinin Tanimi Ve Konusu


  PSİKOLOJİNİN TANIMI VE KONUSU


  PSİKOLOJİNİN TANIMI VE KONUSU:"Psikoloji" sözcüğü ruh anlamına gelen "Psykhe" ve bilgi anlamına gelen "logos" sözcüklerinin bileşiminden oluşmuştur. Türkçeye "Ruhbilimi" olarak çevrilebilir. Ancak buradaki "ruh" kavramı, bedenden bağımsız ayrı bir varlığa sahip güç anlamında değildir. Bu anlamda ruh, dinlerin ve felsefenin konusu olabilir. Psikolojide ruh, beyinin bedene canlılık veren ve yaşama gereksinimlerini karşılamaya yönelik işlevlerinin bir ürünüdür.Psikolojinin en genel anlamda tanımı şöyle yapılabilir:Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilimdir.Bu tanımda geçen davranış ve bilim sözcüklerinin açıklanması, psikolojinin içeriğinin anlaşılmasına yardımcı olacaktır.Davranış, organizmanın iç ya da dış uyarıcılara karşı yaptığı gözlenebilir tepkilerdir. Psikoloji objektif, deneye dayalı bir bilimdir. Bu nedenle konusu olan insanı incelerken, objektif (nesnel) bilgilere ulaşabilmesi, davranışlarını incelemekle mümkündür.Bilim, sistemli bilgiler bütünüdür. Psikoloji konusu olan insanı incelerken, kullandığı yöntem ve ulaştığı bulgular bilimsel niteliğe sahip olmalıdır. Gözlem ve deneye dayanmayan, kanıtlanamayan subjektif (öznel) yargılar bilimsel değer taşımaz.Psikolojinin hayvan davranışlarını incelemesinin temel nedeni, hayvanları inceleyerek insana ilişkin çıkarımlara ulaşabilmektir.
+ Yorum Gönder