+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Olumlu ve olumsuz toplumsal sapmalar nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Olumlu ve olumsuz toplumsal sapmalar nelerdir
  olumlu ve olumsuz toplumsal sapmalar nelerdir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  olumlu ve olumsuz toplumsal sapmalar nelerdir

  olumlu ve olumsuz toplumsal sapmalar hakkında bilgi


  1.bir toplumda, toplumsal kabul görmüş ve yaşam tarzının parçası olmuş değer hükümlerinden ve davranışlarından uzaklaşmadır.

  2.birey ya da grupların toplumda geçerli olan değer ve normlara uymamaları sonucu ortaya çıkan bir olgudur.
  toplumsal sapmalar iki yönlü olabilir; bunlar olumlu ve olumsuz sapmalardır.

  3.standart olmayan sapmadır. birileri varlığını inkar ederken birileri ağıtlar yakabilir. aslında olay değişimden ibarettir. biraz hızlı olunca sarsıntı yaratır ve sapma olarak algılanır.

  4.sapma toplumsal ise normaldir.
  Asıl kötü olan tek başına utanmadan herkesin gittiği yoldan başka yola sapmaktır.
  Sürü'den ayrıldığında sapık olarak adlandırılırsın.

  5.insanların toplumsal normlara uygun olmayan biçimde davranmasına toplumsal sapma adı verilir.

  6.Toplumsal normlara bireylerin uymamasına denir.Bazı sapma davranışları bireylerin psikolojik sorunlarından kaynaklanır.Suça eğilimli olan kişilerin davranışı da toplumsal sapmaya neden olabilir.Bu kişiler bilerek ve isteyerek toplumsal normlara uymazlar.Bazı tür akıl hastalıklarına ve zeka geriliklerine sahip olan kişilerde toplumsal sapma davranışı sıklıkla görülebilir.Uyuşturucu madde bağımlı kişilerde de toplumsal sapmaya örnek olacak kişilerdir.Bazı sapma davranışlar ise toplumsal nedenlerle ortaya çıkabilir. Çeşitli toplumsal sorunlar yoksulluk evsizlik isyan yağmalama savaş gibi durumlarda toplumsal sapma davranışı sıklıkla görülür.
+ Yorum Gönder


olumlu ve olumsuz sapma örnekleri,  olumlu ve olumsuz sapma,  olumlu sapma,  olumlu sapma örnekleri,  olumsuz toplumsal sapmanın nedenleri ve sonuçları,  olumsuz sapma örnekleri kısaca