+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda iç girişimci ile dış girişimci arasındaki farklar nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  iç girişimci ile dış girişimci arasındaki farklar nelerdir
  iç girişimci ile dış girişimci arasındaki farklar nelerdir 2. Asel
  Bayan Üye

  iç girişimci ile dış girişimci arasındaki farklar nelerdir

  İç girişimci nedir

  İç girişimcinin özellikleri,

  Yukarıda da belirtildiği gibi iç girişimcilik “iş yapısı içinde var olan girişimcilik” olarak tanımlanabilmektedir. Diğer bir tanımla, iç girişimciler, yeni yatırımları, buluşları, fikirleri ve davranış biçimlerini geliştirip bu yenilikleri ürünlerde, servislerde, yönetim programlarında ve yeni plan ve programlarda kullanabilen kişilerdir. İç girişimciler; küçük, orta ya da büyük ölçekli organizasyonlarda girişimci uygulamalar ortaya koyabilmektedir. İç girişimci, kurulmuş işletmelerde yönetimde, satışta ya da üretimde yeni ve değişik yöntemleri geliştirmektedir. Bu durum kurulu düzende var olan organizasyonların vizyonunu değiştirme ya da yeni ve değişik kollara yayılmak şeklinde olabilmektedir. Kişinin iç girişimci sayılabilmesi için karar verme yetki ve sorumluluğunu kayıtsız olarak elde etmesi gerekir.


  Dış girişimci

  GİRİŞİMCİLİK NEDİR? Girişimcinin Genel Özellikleri Nelerdir ?
  Pazarda var olan fırsatları belirler. Fırsatları (veya ihtiyaçları) iş fikrine dönüştürür. Kaynakları bir araya getirir. Risk üstlenir. Finansmanı, üretim ve üretim süreçlerini, insan kaynaklarını yönetir. Üründe, yönetimde, teknolojide, pazarlamada sürekli yeniye doğru değişme çabasını sürdürür.
  Girişimcinin Sahip Olması Gereken Şahsi Özellikler Nelerdir ?
  Başarılı olma isteği Mücadelecilik ve azim Sorumluluk ve risk alabilme yeteneği Yaratıcılık, fırsatları anlayabilme yeteneği Planlı çalışma ve araştırma yeteneği Başkalarıyla çalışabilme, onlara güvenebilme ve ilişki içerisinde olduğu kişilere güven verebilme yeteneği Eksikliğini bilme, sınırlarını görebilme ve tavsiyelerden yararlanabilme Zor şartlarda ağır çalışmalara hazır olmak Kendini geliştirme arzusu
  Girişimci İş Kurma Sürecine Başlarken Nelerini Ortaya Koyar ?
  Yetenek, bilgi, beceri Maddi varlıklar Çevre – ilişkiler Unvan Hayattan beklentiler Cesaret Liderlik Yöneticilik Zaman
  Girişimcinin İş Kurmak İçin Nelere İhtiyacı Vardır ?
  İş Fikri : Girişimcinin piyasada, kendi bilgi ve deneyimine yada kaymaklarına uygun bir konuyu iş fırsatı olarak tanımlaması gerekir. Girişimcilik Nitelikleri : İş fikrini gerçekleştirmek için girişimcilik özelliklerine ve en önemlisi kendine güvene ve işin gerektirdiği uğraşı vermek için motivasyona sahip olması gerekir. Yönetim Bilgi ve Becerileri : İşin gerektirdiği teknik ve işlevsel yöneticilik becerilerini kazanması, geliştirmesi yada bu özelliklere sahip kişileri örgütlemesi gerekir. Kaynaklar : İşin kurulması için gerekli insan, bilgi, ürün ve hizmetin sağlanması için girdi olarak gerekli tüm kaynaklara ulaşması gerekir (finansman, bilgi – beceri, iş yeri, iş gücü, makine – ekipman, malzeme, zaman). Girişimci İş Kurma Sürecine Girerken İşi ile İlgili Nelere Cevap Aramalıdır :
  Sunulmak istenen ürün hizmeti yeterince detaylı olarak tarif edebiliyor musunuz ?İş fikrinin gerektirdiği temel yetenekler nelerdir ?Bu ürün / hizmeti kimler niçin talep eder ?Ürün / hizmet için sunumdan fazla talep var mı ?Piyasada yeni bir ürün / hizmet için talep var mı ?Ürün / hizmetin sunumunda temel başarı kriteri nedir ?İşin gerektirdiği çaba ve kişisel katkılar girişimcinin özelliklerine uygun mu ?Bireysel bir girişim mi , ortak bir kirişim mi tercih edilmeli.

  Mevcut bir işletmeyi devralmak mı yoksa yeni bir işletme kurmak mı daha avantajlı ?

  İş kurmak için uygun zaman ve uygun yeri tanımladınız mı ? Girişimcinin Başarısını Etkileyen Dış Faktörler :
  Genel ekonomik durum Mevzuat Teknoloji Çevre Sosyal durum
+ Yorum Gönder


iç ve dış girişimcilik nedir,  iç girişimcilik nedir,  dış girişimcilik nedir,  iç girişimcilik dış girişimcilik nedir kısacası,  iç girişimci ve dış girişimci arasındaki farklar,  iç girişimciyle dış girişimci arasındaki fark