+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Üçer kökü nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Üçer kökü nedir
  üçer kökü nedir 2. Asel
  Bayan Üye

  üçer kökü nedir

  üçer kökü nedir. üçer kökü hakkında

  Bir dildeki sözcük kökleri, birer ağaç kökü gibi düşünülebilir. Dil, bir orman; sözcük kökleri, bu ormana dikilmiş boy vermiş ağaçların kökü gövdesi; türev sözcükler de, ağaçların dalları, yaprakları olarak düşünülebilir. Bir ulusun dili çok sayıda ağaçtan oluşan bir orman gibidir. Her bir ağacın kökü, gövdesi, dalları vardır. Türk dil ormanında dolaşıyoruz. İşte şurada "yar" kökünün ağacı. Gövdesi "yarmak". Dallarında;

  "yarım", "yarış", "yaranmak", "yar", "yaraşmak", "yarılmak", "yarık", "yaraç", "yardım", "yara", "yargı", "yaratmak", "yaratık",vb. gibi hepsi "yar" kökünden, "yar" tohumundan türemiş kökdeş sözcükler; türevler İleride "er" kökünün ağacı var. Gövdesi "ermek". Dallarında "erkek", "erken", "eren", "ertelemek", "erdem", "erek", "erik", "erişmek", "erinmek", "erinç", "erlenmek", vb. gibi, hepsi "er" kökünden,"er" tohumundan türemiş kökdeş sözcükler; türevler Az ötesinde bir başka kökten, "tut" tohumundan boy verip serpilmiş bir başka ağaç. Gövdesi "tutmak". Dallarında "tutam", "tutamak", "tutanak", "tutar", "tutarlılık", "tutkal", "tutku", "tutkun", "tutsak", "tutuklu", "tutum", "tutuşmak", "tutuşturmak", vb. gibi, hepsi "tut" kökünden,"tut" tohumundan türemiş, kardeş, kandaş,

  kökdeş sözcükler; türevler

  Bütün ulusların böyle birer dil ormanları vardır; Türklerin de, Arapların da, Parsların da, Fransızların da; hepsinin

  Bir ulusun kendi yerli dil ormanındaki bir ağacın kökü, bu ağacın kendi gövdesi ve dallarıyla bir bütündür. Dil ormanına dikilmiş bir ağaç, bir sözcük kökü, tohumu ile, o sözcük kökünden çıkan gövde ve dallar olarak düşünüldüğünde; sözcük kökü, topraktan, eşdeyişle somut, nesnel yaşamdan aldığı besinleri, gövdesi aracılığıyla dallarına iletecek, böylece dallar diri kalacak, yaprak verecek, yeni yeni dallar çıkacak demektir.

  Doğadaki bir ağacın kendi köküyle kendi dalları arasında nasıl böyle bir yaşamsal ilişki varsa; dildeki bir ağacın da kendi köküyle dalları arasında böyle yaşamsal bir ilişki vardır. Bu, dilin doğası olduğundan, bütün dillerde böyledir.

  Arapçada da sözcük kökleriyle o kökten türeyen sözcükler arasında yaşamsal bir ilişki vardır. Arapçadan bir örnek olarak, bizim dilimize de girmiş olan "akıl" sözcüğünü irdeleyelim.l
+ Yorum Gönder