+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Türkçeyi zenginleştirmek ve geliştirmek için neler yapabiliriz Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkçeyi zenginleştirmek ve geliştirmek için neler yapabiliriz
  Türkçeyi zenginleştirmek ve geliştirmek için neler yapabiliriz 2. Asel
  Bayan Üye

  Türkçeyi zenginleştirmek ve geliştirmek için neler yapabiliriz

  Türkçeyi zenginleştirmek ve geliştirmek için

  1 “Önce Türkçe!” sloganı kafalara ve gönüllere yerleştirilmeli, herkesi güzel Türkçe öğrenmeye ve kullanmaya özendirmeliyiz

  2 “Önce Türkçe!” konusunda bireysel ve toplumsal duyarlık, dil duygusu ve ana dili bilinci oluşturulmalıdır Bu konuda herkese görev düşer Asıl sorumluluk ise, örgün ve yaygın eğitim kurumlarına; yazılı, sözlü ve görüntülü kitle iletişim araçlarına, sanatçılara, yazarlara, aydın kesime düşmektedir

  3 Özellikle aydın kesim, yabancı hayranlığı ile yabancı sözcük düşkünlüğünden kurtarılmalıdır

  4 Yabancı dil öğretimi ile yabancı dilde öğretimin çok farklı şeyler olduğu kafalara iyice yerleştirilmelidir Okullarımızda hâlen yürütülmekte olan yabancı dil öğretiminin çok verimsiz olduğu göz önüne alınarak, verimli ve etkili yabancı dil öğretimi için gerekli önlemler hiç zaman geçirmeden alınmalı, yabancı dilde öğretime ise son verilmelidir

  5 Verimli bir yabancı dil öğretimi için, yüksek öğretim kurumlarında ilk yıl küçük gruplar hâlinde ve nitelikli okutmanlarla etkili bir “yabancı dil hazırlık sınıfı” uygulaması, daha sonraki yıllarda “meslekî yabancı dil” dersleri önemli bir çözüm yoludur Ankara Üniversitesinin TÖMER kanalıyla yürütmekte olduğu hazırlık sınıfı uygulaması esas alınabilir

  6 Bütün öğretim kademelerinde Türkçe eğitiminin yeterince etkili, verimli yapılabilmesi için gerekli duyarlık ve özen gösterilmelidir Bu önemli konu, gelip geçici olan bakan ya da hükümet politikası olarak değil, sıkı ve değişmez bir devlet politikası olarak görülmelidir İşin özü, etkili ve bilinçli ana dili eğitiminde yatmaktadır Şunu hiç unutmayalım ki iyi bir yabancı dil öğretimi için de iyi bir ana dili eğitimi ön koşuldur

  7 Çok kolay olmamakla birlikte dil gümrüğü uygulamasına bir an önce geçilmeli, baskın dile/dillere karşı koyabilmek için sözcük ve terim üretimine yeterince önem verilmeli, çeşitli dallardan uzmanları da devreye sokarak bu konuda yoğun çalışmalar yapılmalıdır

  8 Dil alanında en etkili kesimlerin başında eğitimciler, öğretmenler geldiğini göz önünde tutarak, öncelikle Türkçe ve edebiyat öğretmenleri olmak üzere, bütün öğretmenlerin ana dili duyarlığı ve bilinci ile yetiştirilmelerine büyük önem verilmelidir

  9 1930’lardan 1980’lere kadar yürürlükte olan 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 21 maddesi, çeşitli işyerlerinin kapılarına asılacak levha ve tabelaların Türkçe olmasını şart koşuyordu Bu yasanın uygulamadan kaldırılmış olması ve değişen şartlar durumu tersine çevirmiştir Adı geçen yasaya yeniden işlerlik kazandırılması uygun olur

  10 Türkçenin yozlaşmaktan korunması ve kurtarılması için genel ve yasal bir düzenleme amacıyla hazırlanan “Türk Dilinin Kullanılmasına İlişkin Kanun” tasarısı, dil-anlatım ve konuya yaklaşım bakımından gerekli düzeltme ve düzenlemeler de yapılarak bir an önce yasalaşmalıdır

  11 Bir ülkenin kültürü ve dili tek başına ele alınamaz Dil ülkenin sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik yapısı ve özellikleri ile iç içedir ve onlardan ayrı düşünülemez Eğer bir malı veya aracı kendimiz üretmiyor da dışarıdan alıyorsak, sadece onu değil, onun adını ve onunla ilgili terimleri de almak zorundayız demektir

  O hâlde, ekonomi ve teknoloji başta olmak üzere her alanda üretmeden tüketmek çılgınlığına karşı çıkmak da ulusal bir görev ve sorumluluktur Çünkü üretimi bir yana bırakarak sadece tüketim toplumu olmakla hiçbir yere varılamaz Bu şekilde olup da tarihten silinen toplum ve ülke sayısı az değildir

  Görüldüğü gibi en çarpıcı ve can alıcı noktalardan biri, dili bir bütünün parçası olarak görmek, önce o bütünü geliştirmektir


  Kaynak:
  Prof Dr Cahit KAVCAR' dan alıntı yapılmıştır
  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
 3. Ziyaretçi
  mesela türkçede kullanılmayan hani mesela muzdarip olmak:üzgün olmak gibi kelimeler yazıp bunları cü le içinde kullanın ki aklımıza iyi yatsık mesela salık vermek gibi tşk
+ Yorum Gönder


ülkemizi geliştirmek için neler yapmalıyız,  ülkemizi korumak ve güçlendirmek için neler yapmalıyız,  Ülkemizi geliştirmek için neler yapabiliriz,  ülkemizi korumak ve güçlendirmek için neler yapabilirsiniz,  dilimizi zenginleştirmek için neler yapmalıyız,  dilimizi geliştirmek için neler yapmalıyız