+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Durum zarfı ile 30 tane örnek cümle Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Durum zarfı ile 30 tane örnek cümle
  durum zarfı ile 30 tane örnek cümle 2. Asel
  Bayan Üye

  durum zarfı ile 30 tane örnek cümle

  durum zarfı ile örnek cümle

  Hâl ve tavır ifade eden zarflardır.
  Özellikleri ve Örnekler
  Eylemin nasıl yapıldığını ve ne durumda olduğunu; kimi zaman da zarfların durumunu gösterir. Bu zarflar da kendi içinde sınıflandırılabilir:

  a. Niteleme Zarfları

  Fiile "nasıl" sorusu sorularak bu zarflar bulunabilir.
  Niteleme sıfatlarının çoğu niteleme zarfı olarak kullanılabilir.
  Eğri oturalım, doğru konuşalım.
  Düşüncelerini ne güzel dile getirebiliyorsun!
  Çocukça hareket ediyorsun.
  Böyle gelmiş, böyle gider.
  Söyleyeceksen böyle söyle.
  -CE eşitlik eki ve -lE vasıta hâl eki almış kelimeler durum zarfı olarak kullanılabilir:
  " kardeşçe, gizlice, sessizce, hafifçe, yavaşça, hızlıca"
  "hızla, kahkahayla"
  Küçük kız güzelce süslendi. (niteleme)
  Babasını sevinçle karşıladı. (niteleme)
  Bağ-fiiller (zarf-fiil), deyimler, yansımalar, ikilemeler de niteleme zarfı olarak kullanılırlar:
  "gülerek, ağlayarak, oturmadan, gelip"
  "gözü arkada kalarak, canından bezmişçesine"
  "şakır şakır, tık tık, küt küt, şırıl şırıl"
  "dik dik, boylu boyunca, tatlı tatlı"

  Adam çekine çekine içeri girdi. (niteleme)
  Kâğıtları paket paket gönderdi. (niteleme)
  Yiğitseniz teker teker gelin. (üleştirme, niteleme)
  İsimler de niteleme zarfı olarak kullanılabilir:
  Gül kokuyordu teni.
  O, bu dünyada delikanlı yaşadı.

  b. Kesinlik Zarfları
  "elbet, elbette, asla, mutlaka, hiç mi hiç, ne olursa olsun, kuşkusuz, hiç kuşkusuz"

  Elbet bir gün buluşacağız.
  Seni asla unutmayacağım.
  Hayvanları ve bitkileri hiç incitmem.
  İyiliklerinizin karşılığını mutlaka göreceksiniz.

  c. Yineleme Zarfları
  İkide bir karşıma çıkıyor.
  Konuyu bir daha anlatayım.
  Bu akşam yine arayacağım.

  d. Olasılık Zarfları
  "bakarsın, belki, ola ki, sanıyorum."

  Ola ki arayacağı tutar.
  Sanıyorum aramaz.

  e. Yaklaşıklık Zarfları
  "aşağı yukarı, şöyle böyle, hemen hemen"

  İşim hemen hemen bitti. (yaklaşıklık)

  f. Üleştirme Zarfları
  Uçaklar ikişer ikişer geçiyordu üstümüzden
  Askerler teker teker nöbet yerlerine dağıldılar.

  g. Sınırlama Zarfları
  Dün ancak iki saat çalışabildim.
  Bu kötü alışkanlıklardan artık uzak durmalısın
+ Yorum Gönder


durum zarfı örnekleri,  10 tane durum zarfı,  zarflar ile tane cümle,  durum zarfı ile ilgili cümleler,  30 tane cümle,  durum zarflarına 10 tane örnek