+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Edebiyatın diğer dallarla ilişkisi var mıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Edebiyatın diğer dallarla ilişkisi var mıdır
  edebiyatın diğer dallarla ilişkisi var mıdır 2. Asel
  Bayan Üye

  edebiyatın diğer dallarla ilişkisi var mıdır

  edebiyatın diğer dallarla ilişkisi

  . Edebiyatın Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi
  2. Edebiyat Tarih İlişkisi Edebi metinde sosyal ve siyasi çevre üzerinde durulur.Edebi metinlerin ve edebiyatla ilgili konulardaki değişmenin ortaya konulması da gerekir.
  3. Bunların incelenmesinde tarih metodundan yararlanılır.Edebiyat tarihi; eser,sanatçı ve edebi olaylara tarihe özgü bakış açısıyla yaklaşır.
  4. Onların zaman içindeki yerlerini belirler; gelişme çizgilerini ortaya koyar. Her edebi metin bir gelenek içinde oluşur,her şey içinde bulunduğu toplumun şartlarına uyar.
  5. Edebiyat ve Sosyoloji Edebi metinler sosyal çevrede ortaya çıkarlar. Bu sosyal çevrede yaşananlar,konuşulup tartışılanlar belirli oranda edebi metinlerde dile getirilir.
  6. Edebi metnin ortaya çıktığı sosyal durum,edebi metindeki kimi ifade,görünüş ve olayları anlamaya yardım eder. Edebi metnin temasının da sosyal hayatla ilişkisi unutulmamalıdır.
  7. Bir sosyolog,sosyolojinin metotlarıyla edebi metinleri inceler ve değerlendirebilir.
  8. Edebiyat ve Psikoloji Edebi metin; yazarının duygularının,psikolojik durumunun ifadesidir.
  9. Edebi metinlerdeki kişilerin de psikolojik halleri vardır. Onlar da bazı olaylar,kişiler,görünüşler karşısında duygulanır; kendi kendileriyle hesaplaşırlar.
  10. Edebiyat ve Felsefe Her edebi metnin arka planında, bir düşünce vardır. Ancak edebi eserler,felsefi yazılarla karıştırılmamalıdır.
+ Yorum Gönder