+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Eleştiri yazısı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Eleştiri yazısı
  Eleştiri yazısı 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Eleştiri yazısı


  Eleştiri yazısı hakkında bilgi


  Eleştiri de temeli düşünce olan yazı türüdür. Konu sınırlaması yoktur. Sanat edebiyat ya da düşünce yazılarının içeriği ile bu içeriğin işlenişini değerli ve değersiz yönlerini ortaya koyan bir yazı türüdür. Yazarın yazıyı kendine göre yazıyı ilgilendiren topluma göre kendi alanındaki diğer çalışmalara göre değerlendirdiği yazılardır.

  Bir eseri değerlendirme amacıyla yazılan yazılara eleştiri denir.Eleştiride eserin yada sanatçının gerçek değerinin belirtilmesi amaçlanır.

  Eleştirmecibir sanat eserinin gerçek değeriniözünü yapılışınıdeğerli-değersiz yanlarını ortaya koyar.Eleştirmecinin görevi güzellik yaratmak değilyaratılmış güzelliği yargılamakokurlara tanıtmaktır. Eleştiriler; okura dönük eleştiritopluma dönük eleştirisanatçıya dönük eleştiriyapıta dönük eleştiri… olmak üzere türlere ayrılır.
  Herhangi bir kişiyi bir eseri bir konuyu doğru ve yanlışlarını göstererek anlatmak amacıyla yazılan kısa metinlerdir. Hedeflenen öğeyi doğru ve yanlış yönleriyle tanıtmayı amaçlayabileceği gibi bu öğenin doğru tanıtılmasını sağlamayı ve bir değerlendirmeyi de hedef alabilir. Edebiyat sorunlarını ve yapıtlarını konu alan inceleme yorum ya da değerlendirme olarak da tanımlanabilir.ister şahsi zevklerle ister estetık prensııplere gore sıstemlı bır sekılde degerlendirmedir.nazmın kururlarını bildiren ilim olarakda bilinir.yazar; objektif olmalı eseri dıkkatle ınceleyebılmelı; analiz ve yorumlayabılmelı geniş açılarla geniş bir bilgiyle ve hassasiyetle eseri degerlendirme kabibiliyetine sahip olmalıdır. Eleştiri okulları üçe ayrılır: Yansıtma yaratma dil. Yansıtma eserin doğaya benzediğini savunur. Yaratma eserin iç dünyasıdır yani sanatçı. Dil ise Rus biçimcilerinin yöntemidir ve eseri dil sistemi olarak görür.


  Türkiye’de Eleştiri

  Tanzimat dönemi Romantikleri Şinasi Namık Kemal Recaizade Ekrem Abdülhak Hamid; Realistleri Samipaşazade Sezai Beşir Fuad Nabizade Nazım Mizancı Murad’tır.
  Serveti Fünun döneminde Cenap Şahabettin intikad (sahte parayı gerçeğinden ayırmak)anlayışıyla tenkit eder. Halit Ziya Mehmet Rauf Nabizade Nazım Hüseyin Cahit dönemin eleştiricileridir.
  Cumhuriyetin ilk yıllarında eleştiri Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’le başlar. İsmail Habip Sevük ve Ahmet Hamdi Tanpınar eleştiriyi edebiyat tarihi içinde ele alırlar. Nurullah Ataç Suut Kemal Yetkin iki öznelci eleştirmendir.
  Sistematik eleştirmenler Asım Bezirci Fethi Naci Hüseyin Cöntürk bağımsız yöntemi geliştirdi. Sabahattin Eyüboğlu ile Vedat Günyol hümanist eleştirmenlerdir. Çağdaş eleştirmenler Mehmet Kaplan Tahsin Yücel Akşit Göktürk Şara Sayın Ünsal Oskay Murat Belge Orhan Burian Tahir Alangu Memet Fuat Mehmet Doğan Bedrettin Cömert Enis Batur Nihat Sami Banarlı Cemil Meriç Kenan Akyüz Melih Cevdet Konur Ertop Orhan Şaik Gökyay Alpay Kabacalı Cevdet Kudret Agah Sırrı Berna Moran Rauf Mutluay Yaşar Nabi Ahmet Oktay Atilla Özkırımlı Nermi Uygur ve Fuat Köprülü.
  Dünya edebiyatında Boielau A. France Türk edebiyatında ise Mehmet Kaplan Nurullah Ataç Cemil Meriç ve Hüseyin Cahit yalçın eleştiri türünün önemli temsilcileridir. Edebiyatımızdaki ilk eleştiri Namık Kemal’in Tahrib-i Harabat’ıdır.
  Eleştirinin belirleyici özellikleri nelerdir?

  Düşünsel plânla yazılır.

  • Konu yazının sonuna dek değerlendirilmesi yapılan esere bağlı kalmalıdır. Eser ile ilgili değerli ve değersiz diye gösterilen yargılar eserden alınacak örneklere dayandırılmalıdır.
  • Yazar yargılarında belirli ölçülere bağlı kalmalı eleştirileri nesnel olmalı “beğendim hoşuma gitti”… gibi öznel değerlendirmelerden kaçınmalıdır. Bunun yanında eleştiri yazısını okutacak olan elbette eleştiri yazarının kendine özgü konuyu ele alış biçimi kendine özgü yorumlayışı ve anlatımındaki üslûbudur.
  • Eleştirisi yapılan çalışma bütün boyutlarıyla ele alınmalı kendi türü içindeki bilimsel sanatsal toplumsal yere oturtulmalıdır. Alanındaki diğer çalışmalarla karşılaştırılarak bu türe kattıklarıyla kendisinden beklendiği halde katamadıklarıyla ele alınmalıdır.
  Bu da gösteriyor ki eleştiri yazarı her konuda eleştiri yazısı yazamaz ancak uzmanı olduğu alanda yazabilir. Eleştiri yazarının alan bilgisi eleştirdiği çalışmayı yapanın alan bilgisi ile en azından aynı düzeyde olmalıdır.Anı Mektup Biyografi Günlük Roman Tiyatro Fıkra Röportaj Makale Eleştiri Haber Yazısı Deneme Gezi Yazısı Söyleşi
+ Yorum Gönder