+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Köken bakımından diller nasıl sınıflandırılırr Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Köken bakımından diller nasıl sınıflandırılırr
  Köken bakımından diller nasıl sınıflandırılırr 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Köken bakımından diller nasıl sınıflandırılır

  Dillerin nasıl sınıflandırılmasi


  Köken bakımından birbirine yakın, aynı kaynaktan çıkan akraba diller dil ailelerini oluşturlar. Dillerin birbirleriyle bir dil ailesi oluşturacak şekilde akrabalıklarının saptanmasında o dillerin ses yapısı, şekil yapısı, cümle yapısı, köken bilgisi ve ortak kelimeleri bakımlarından benzerlikleri araştırılır. Bir dil ailesindeki dillerin kökenini oluşturan ana dile ait metinler pek bulunmasa da gruptaki diller arasında yukarıda sayılan noktalar bakımından benzerliklerin bulunması, zamanla birbirinden uzaklaşan dillerin, bilinmeyen bir yerde ve zamanda konuşulan ana dilden ortaya çıktığını göstermektedir. Bir ana dile ait metinler olmasa bile, bu ana dilin bir çok özelliğini, kendisinden türeyen, ailedeki dilleri birbirleriyle karşılaştırarak tespit etmek mümkündür.
  Dil ailesi ifadesi, dillerin köken akrabalığını belirtmeye yarar. Bu terim, akraba dilleri konuşan milletlerin aynı soydan geldikleri anlamını taşımaz. “Aynı soydan gelen ve dilleri akraba olan milletler bulunduğu gibi, ırk bakımından birbirleri ile hiçbir ilişkisi bulunmayan fakat aralarında kültür ilişkisi ve kültür bağı görülen milletler de vardır. Nitekim, Hint – Avrupa dil ailesi içinde yer alan diller, birbirleri ile soy bağı bulunmayan birçok millet tarafından konuşulmaktadır. Bu diller herhangi bir soy ve ırk birliğine bağlı olmaksızın, temelde ortak bir ana dile dayanan, birbirinden türemiş; fakat zaman içinde değişip başkalaşmış olan dillerdir. Fransız ve Rumen dillerinin Lâtinceden türemiş olmaları gibi.

  Aynı dil ailesinden gelen diller arasındaki akrabalık da derece derecedir. Bir ana dilin ayrı ayrı kollarından gelen diller, İngilizce ile Farsçada olduğu gibi uzak akrabalardır. Aynı ana dilin aynı dalından gelen kollar ise Almanca ve İngilizcede olduğu gibi yakın akrabalardır.”
  Köken akrabalığına dayanan belli başlı dil aileleri şunlardır:

  1. Altay dilleri
  A. Türkçe
  B. Moğolca
  C. Mançuca - Tunguzca
  D. Korece
  E. Japonca

  2. Ural dilleri
  A. Fin -Ugor dilleri
  A) Fince
  B) Macarca
  C) Ugorca
  B. Samoyedce

  3. Hint - Avrupa dilleri
  A. Asya kolu: Hintçe, Farsça, Ermenice, Hititçe
  B. Avrupa kolu:

  A) Lâtin dilleri: Lâtince, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Rumence
  B) Slav dilleri: Rusça, Bulgarca, Sırpça, Boşnakça, Hırvatça, Lehçe, Makedonca
  C) Germen dilleri: Almanca, İngilizce, İsveççe, Norveççe, Felemenkçe, Danca
  Hiçbir gruba girmeyen bağımsız Avrupa dilleri (yunanca, Arnavutça, Litvanca, Keltçe)

  4. Hami - Sami dilleri
  A. Arapça
  B. İbranice
  C. Berberî dilleri
  D. Akadca
  E. Aramca

  5. Çin - Tibet dilleri
  A. Çince
  B. Tibetçe

  6. Bantu dilleri (Afrika'nın orta ve güney bölgelerinde yaygın olarak konuşulan dillerdir.)

  7. Kafkas dilleri
  A. Güney Kafkas kolu: Gürcüce
  B. Kuzeybatı Kafkas kolu: Çerkez, Abhaz, Ubıh
  C. Kuzeydoğu Kafkas kolu: Çeçen - Lezgi, - Dağıstan, Hazar
+ Yorum Gönder