+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Atabetül hakayık hakkında bilig verirmisiniz Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atabetül hakayık hakkında bilig verirmisiniz
  atabetül hakayık hakkında bilig verirmisiniz 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  atabetül hakayık hakkında bilgi verirmisiniz

  atabetül hakayık hakkında bilgiler

  XII. yüzyılın ortalarında yazılmış olduğu sanılan eserin yazarı hakkında geniş bir bilgimiz yoktur. Ali Şir Nevai’nin “Nesâimü’l-Mahabbe” adlı eserinde efsanevî bir şekilde hayatı hakkında bilgi verilir. Türk soyuna mensup bulunduğu, kör olduğu, İmâm-ı A’zam Ebu Hanefî’den ders aldığı belirtilmektedir Ancak bu anlatılanlar genellikle şüphe ile karşılanır.

  Eser, ferdî ahlâk hakkında dinî bir görüşle kaleme alınmış bir nasihatnâmedir. Münâcât, nât ve sahâbelerin medhi’nden sonra Emîrü’l-Ecel Dâd Sipehsâlâr Mehmed Bey’e medhiye ile devam eden eser, çeşitli konularda nasihatler veren bölümlere ayrılır.

  165 Köni bol könilik kıl atan köni4 Doğru ol, doğruluk yap, adın doğruya çıksın; 166 Köni tiyü bilsün kişiler sini İnsanlar seni doğru olarak bilsinler; 167 Könilik tonın ked kodup egrilik Eğriliği bırakıp doğruluk elbisesini giy, 168 Kedim ton talusı könilik tonı Elbiselerin en iyisi doğruluk elbisesidir
+ Yorum Gönder