+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Polisakkaritlerin yetersizliginde görülen bozukluklar nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Polisakkaritlerin yetersizliginde görülen bozukluklar nelerdir
  polisakkaritlerin yetersizliginde görülen bozukluklar nelerdir 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  cevap polisakkaritlerin yetersizliginde görülen bozukluklar neler


  ORGANİK BİLEŞİKLER
  Canlılarda bulunan organik bileşikler karbonhidratlar,yağlar, proteinler, enzimler,nükleik asitler ve vitaminlerdir.
  Organik bileşiklerden bazıları hücrede enerji verici,bazıları yapı maddesi, bazıları da metabolizmada düzenleyici madde olarak görev yaparlar.

  KARBONHİDRATLAR

  *Karbon,hidrojen ve oksijenden oluşur.
  *Enerji verici ve yapı malzemesi olarak kullanılırlar.
  *Enerji üretmek için ilk sırada kullanılır.
  İnsan ve hayvanvücudunda glikojen, bitkilerin yapısında nişasta ve selüloz olarak yer alan karbonhidratlar (CHO); karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından meydana gelmiş organik bileşiklerdir.

  1 gr karbonhidrattan 4.1 kalori enerji elde edilir.

  Büyüklüklerine göre 3'e ayrılırlar:
  v Monosakkaritler
  v Disakkaritler
  v Polisakkaritler

  MONOSAKKARİTLER (Tek şekerler)

  Su ile hidrolizlerinde daha basit şekerlere ayrışmazlar.
  *Kimyasal sindirime uğramadan doğrudan kana geçerler.
  *Monosakkaritleri ardarda birbirine bağlayan bağlaraglikozit bağ denir.
  5C'lu olanlar(Pentoz):
  1)Riboz: RNA'da bulunur.
  2)Deoksiriboz: DNA'da bulunur.

  6C'lu Olanlar(Hegsoz):
  1) Glikoz
  2) Fruktoz
  3) Galaktoz
  Y Bunların kana geçiş sıraları:
  Galaktoz>Glikoz>Fruktoz'dan önce kana geçer.


  Disakkaritler(Çift Şekerler)

  Bunlar 2 molekül monosakkaritin birleşerek 1 molekül su oluşturmasıyla meydana gelen moleküllerdir.
  Her disakkaritte birer tane glikozit bağ bulunur.

  Glikoz + Glikoz -------------> Maltoz + H2O(Malt şekeri)
  Glikoz + Fruktoz ------------> Sükroz(Sakkaroz) + H2(Çay Şekeri)
  Glikoz + Galaktoz -----------> Laktoz + H2O(Süt Şekeri)

  Maltoza Malt şekeride denir.Üzümde ve balda bol miktarda bulunur.
  Sakkarozda şeker karışımında bol bulunur.
  Laktozda sütün bileşiminde bulunur.

  Polisakkaritler

  Çok sayıda monosakkaritin birleşmesinden oluşur.
  n(Monosakkarit)------------>Polisakkarit+(n-1)H2O Bunların;

  1)Nişasta:Çok sayıda glikozdan oluşur.
  *Bitkilerdeki depo polisakkarit şeklidir.
  *Genellikle bitkinin ışık görmeyen kısımlarında (kök,gövde, tohum gibi) lökoplastlarda depolanır.


  2)Selüloz:Çok sayıda glikozdan oluşur.
  *bitkilerdeki yapısal polisakkarittir.
  *Bitki hücrelerindeki çeperin ana maddesi selülozdur.
  Not:İnsanlarda ve hayvanlarda selülozu sindirecek enzimler yoktur.Selüloz bu canlıların sindirim sisteminde yaşayan bazı bakteriler tarafından sindirilir.


  3)Glikojen:Çok sayıda glikozdan oluşur.
  *Hayvanlardaki depo polisakkarit şeklidir.
  *Glikojen karaciğer ve kaslarda depolanır.


  4)Kitin:Çok sayıda glikozdan oluşan azotlu bir polisakkarittir.
  *Böceklerdeki kabuğun ana maddesi kitindir.

  LİPİTLER (YAĞLAR)
  Lipitler suda erimeyen buna karşın eter, benzen, kloroform gibi organik çözgenlerde eriyen bir dizi heterojen organik bileşiklerdir. Sitoloji bakımından lipitler hücrede serbest lipitler hücrede serbest lipit ve örtülü lipit olmak üzere iki türlüdür. Organizmada lipitlerin oynadığı rol bulundukları yer ve dağılışlarına göre değişiktir. Kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre lipitler, basit lipitler, bileşik lipitler, streoitler ve yağda eriyen vitaminler gibi çeşitli alt gruplara ayrılırlar.  Karbon,Hidrojen ve Oksijenden oluşurlar.

  *Enerji verici(2.sırada) ve yapı malzemesi olarak kullanılırlar.
  *Bir gram nötral yağın yanmasıyla 9.1 kkal enerji açığa çıkar.Enerji en yüksek olan organik bileşiklerdir.  Yapılarına göre 3'e ayrılırlar:


  1) Nötral Yağlar
  * Yağ asidi ve gliserinden oluşurlar.
  * Önemli organların dış yüzeyini örterler
  Gliserin + 3Yağ Asidi ------> Yağ + 3H2O
  2) Fosfolipitler
  * Fosforik asit ihtiva eden lipitlerdir.
  * Hücre zarının yapısına katılırlar.
  3) Steroidler
  * Hormon vitamin olarak görev yaparlar.
  * Kolesterolde bir steroiddir.
  Yağların Vücuttaki Görevleri
  * Enerjiye dönüştürülürler.
  *Yağda eriyen A,D,E,K vitaminleri yağlarla birlikte emilir.Yağlar bu vitaminlerin emilmesini sağlar.
  * Deri altındaki yağlar ısı kaybını önler.Vücudu dış etkilere karşı korur.
  * İç organların etrafını sararak mekanik etkilere karşı korur.
  *Yağlar midede uzun süre kaldığı için tokluk duygusunun uzun süre devam etmesini sağlarlar.

  Yağların Kimyasal Yapısı
  Yağ asitleri ve gliserolden oluşurlar.Gliserin 1 molekül yağ asidiyle birleşirse Monogliserid,2 molekül yağ asidiyle birleşirse Digliserid,3 yağ asidiyle birleşirse trigliserid oluşur.
  Yağ asitlerinin yapısındaki C atomları birer bağ yapmışsa bu şekildeki yağ asitleri Doymuş Yağ asitleridir.Bazı C atomları çift bağ yapmışsa bunlar Doymamış Yağ asitleridir.
  PROTEİNLER
  Proteinler Karbon,Hidrojen,Oksijen ve Azottan oluşur.Bazılarının yapısında Fosfor(P) veya Kükürtte(S) bulunabilir.
  Proteinler hücrenin en önemli organik maddelerinden birisidir. Proteinler canlılık olaylarının sürebilmesi için kesinlikle gerekli olan bileşiklerdir. Proteinlerin yapıtaşları amino asitlerdir. Her amino asidinde ortak olan özellik şudur. Bunlarda terminal bir amino grubu ve bir karboksil grubu ile birlikte C atomuna bağlı bir yan zincir bulunur. Amino asitler aynı anda hem amino grubu hem de karboksil grubu taşıdıklarından amfoter karakter gösterirler. Amino asitler birbirleri ile önce gelen amino asitin karboksil grubu sonra gelen amino asitin amino grubuna bir molekül su çıkacak şekilde bağlanır. Bu bağa peptid bağı denir.
  * Yapı malzemesi,düzenleyici,onarıcı ve en son olarakta enerji verici olarak kullanılır.
  * Proteinler DNA'nın kontrolünde sentezlenirler.
  * 1'gram proteinin yanmasıyla 4.3 kal enerji açığa çıkar.
  * Proteinler amino asitlerden oluşurlar.Tabiatta 20 çeşit amino asit bulunur.
  1 amino asidin yapısında 4 grup vardır:
  a)Karboksil Grubu b)Amino Grubuc)Hidrojen Grubud)Radikal Grup 'tur.
+ Yorum Gönder