+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Noktalama işaretleri nerelerde gelir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Noktalama işaretleri nerelerde gelir
  noktalama işaretleri nerelerde gelir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  noktalama işaretleri nerelerde gelir

  noktalama işaretleri hakkında bilgi


  Nokta (.)

  1- Cümle sonlarında kullanılır. Belli bir duraklama yapılacağım gösterir.(Cümle yazdırıldı.)
  2- Şiir, kitap, gazete, dergi, yazı başlıklarından sonra nokta kullanılmaz. Bölüm başlıklarından sonra da kullanılmaz.
  Büyük Nutuk Gün Eksilmesin Penceremden Giriş V. Bölüm
  Başlıklardan sonra satır başı yapılmamış, söze açıklamayla devam edilmişse nokta kullanılır. (Zamir çeşitleri: Kişi zamiri, işaret zamiri, soru zamiri)
  3- Kurum ve kuruluş isimlerinden sonra nokta kullanılmaz. Sait Çiftçi Dispanseri Müdür Yıldız Sineması)
  4- Sık geçen kısaltmalarda nokta kullanılır. (Prof. Dr. T.C.) Ancak kimi kısaltmalarda nokta kullanılmaz. TBMM AET NATO TDK cm kg l fe
  5- Sıra bildirmek için sayılardan sonra konur. II. Mehmet III. Selim 5. Cadde XX. yüzyıl Sıra bildiren sayılarda l'nci (birinci) biçimindeki yazılışlar kısaltma sayılmaz.
  6- Tarihleri yazmada gün, ay ve yılı ayırmak için aralarına konur. 9.X1I.1986, 1.3.1967. Tarihlerde ay adları yazıyla
  olursa ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz. 23 Nisan 1920 7. Saat ve dakikaları ayırmak için kullanılır.
  Okul saat 8.30'da başlar.
  8- Kelimelerin bir veya birkaç harfi alınarak yapılan kısaltmalarda kullanılır. Psikol. şok. sos. sp. snt.
  9- Sıra göstermek için satır başlarına konan harflerden ve sayılardan sonra kullanılır. a, b. 1.1. A. B.
  10-Üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına konur. 8.375.562, 27.870.197. Gruplara ayrılan sayılarda nokta kullanılmayabilir


  Noktalı virgül


  1-Şekil ve anlamca bağları bulunan cümleleri ayırmak için kullanılır.
  At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.
  2- Cümle içinde aynı değerde olup virgül ile ayrılmış türleri, grupları ayırmak için kullanılır.
  Sınıfın öğrencilerinden Ali, Hasan ve Veli 3-A sınıfına;
  Murat, Mehmet, Onur da 3-B sınıfına gönderildiler. Olan oldu, iş işten geçti; gelmese de olur.
  3- Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için konur.
  İtalya, İngiltere, Fransa; Roma, Londra, Paris.

  İki nokta


  1- Bir cümlenin sonunda açıklama yapılacaksa, örnek verilecekse konur.
  Başarmanız için bir tek şart vardır: Çalışmak. İnce sesli harflerimiz şunlardır: e, i, ü, ö.
  2- İki noktadan sonra gelen açıklama bağımsız bir cümle ile başlıyorsa, cümlenin ilk kelimesi büyük yazılır. Annesi merak ederek sordu: Bu çalışmadan kırık mı aldin?
  3- İki nokta işaretinden sonra örnekler sıralanacaksa ilk kelimenin birinci harfi küçük yazılır. Sınıfın hali şöyleydi: kırık iki masa, yerde sandalyeler.
  4- Kataloglarda yazar adları ile eser adları arasına konur. (Yahya Kemal Beyatlı: Eski Şiirin Rüzgarıyla, Kendi Gök Kubbemiz).

  Üç nokta ()
  1- Bir sebeple bitirilmemiş cümlelerin sonuna konur. Burada kırlar o kadar güzel ki
  2- Açıkça yazılması istenmeyen kişi ve yer adları yerine kullanılır. Onun A geldiğini kimse bilmiyordu.
  3- Kaba sayılan, yazılması istenmeyen sözlerin yerine konur. Yaptığı kötülüğünü sonradan anladım diyordu.
  4- Bir konuda birtakım örnekler verilirken başkalarının da bulunduğunu belirtmek için kullanılır. Bu gezide her öğrenci bir yemek getirmişti: köfte, dolma, helva
  5- Alıntılarda; başta ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur.
  Türkçenin çekilmediği yerler vatandır, ancak çekildiği yerler vatanlıktan çıkar Yahya Kemal
+ Yorum Gönder