+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Sultanahmet meydanının roma imparatorluğundaki adı nedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sultanahmet meydanının roma imparatorluğundaki adı nedir?
  Sultanahmet meydanının roma imparatorluğundaki adı nedir? 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  cevap Sultanahmet meydanının roma imparatorluğundaki adı ne

  Bugüne kadar birçok meydan tanımları yapılmıştır. Sözlüklerde meydan, insanların toplandığı, etrafı binalarla çevrili, geniş ve düz alan olarak tanımlanırken; literatür taramasında halkın sosyal, dini ve ticari amaçlarla toplandığı açık alanlar, kentin yoğun kitleleri arasında kalan hava alma boşlukları, hükümet binaları, adliye ve resmi binalar ile çevrelenmiş toplanma merkezleri şeklinde tanımlamalara da yer verilmiştir.

  Helenistik dönemde şekillenen agora, antik Yunan kentlerinde, şehirle ilgili politik, dini, ticari, kültürel her türlü faaliyetin gerçekleştiği, tüm kamu binalarının etrafında sıralandığı halka ait geniş açık alan olup, Roma İmparatorluğu’nda ortaya çıkan forumların (meydanların) öncülüdür.


  Antik Yunan Kentlerinde Agora (1)
  Kent planlama tarihinde bugüne kadar etkileri devam eden kentsel tasarım örnekleri şüphesiz ki Roma döneminde yapılmış olan meydanlardır. Roma çağında yapılmış olan ve içerisinde önemli yapıların, büyük anıtların bulunduğu kent meydanları, şehrin karakteristiğini yansıtmış ve şehre mimari bir görkem getirmiştir.

  Yeni Roma kurulduktan sonra, 6. yy’ın sonuna kadar İstanbul’da, Ayasofya önündeki Augusteion, Milion Meydanı, Beyazıt’ta Theodosius Forumu başta olmak üzere birçok meydan yapılmıştır. Bu meydanlar Roma meydanlarından esinlenilerek veya bire bir kopyalanarak yapılmış olan toplanma mekânlarıdır. 7. yy’da Bizans İmparatorluğu’nun zayıf düşmesine bağlı olarak eski Roma meydanları tahrip olmaya başlamış ve varlığını sürdürememiştir. Bizans döneminin ardından Osmanlılarda meydan düşüncesi, İslam toplumunun yaşam ve inanç biçimi ile değişmeye başlamış ve büyük camiler eski meydanlar yakınında inşa edilerek gelenekler sürdürülmek istenmiştir. Sultanahmet Külliyesi’nin Hippodrom’un yanında ve İstanbul’un tek merasim meydanı olan At Meydanı (Sultanahmet Meydanı) üzerinde, Bayezid Külliyesi’nin Tauri Forumu (Beyazıt Meydanı) üzerinde, Atik Ali Paşa Külliyesi ve Nuruosmaniye Camii’nin Constantinus Forumu (Çemberlitaş Meydanı) üzerinde kurulması bu duruma örnek gösterilebilir.

  Meydanların oluşumuna etki eden faktörlerin daha çok fiziksel ve sosyo-kültürel faktörler olduğu bilinir. Topografya, kent dokusu, iklim önemli fiziksel etmenler olarak; meydanın ait olduğu toplumun yaşam ve inanç şekli de önemli sosyo-kültürel etmenler olarak karşımıza çıkar. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde de kentsel gelişim ve meydan oluşumu bu bileşenler tarafından yönlendirilmiştir.

  On sekiz yüzyıldır meydan olma özelliğini hiç yitirmeksizin duran Sultanahmet Meydanı, her dönem farklı bir isimle anılmış, Bizans devrinde Hipodrom, Osmanlı döneminde At Meydanı olarak bilinmiş, günümüzde Sultanahmet Meydanı adıylagelmiştir. Meydan, M.S. 330 yılında işlev olarak, spor, eğlence ve kültür gereksinimlerini karşılamak üzere tarihi yarımadada yapılmıştır.
+ Yorum Gönder