+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Yalınlık duruluk ve akıcılık hakkında 5 tane cümle Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yalınlık duruluk ve akıcılık hakkında 5 tane cümle
  Yalınlık duruluk ve akıcılık hakkında 5 tane cümle 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Yalınlık duruluk ve akıcılık hakkında 5 tane cümle


  Yalınlık duruluk ve akıcılık hakkında 5 tane cümle

  karşılıklı mektuplaşmalar bu günde sürüyor.
  popüler olan gözde sanatçımız bu gün geliyor.
  çiçeği burnunda,taze yeni bir yazarımızdı.
  sıfırın altında eksi otuz civarında bir soğuk vardı.
  gizli bir sırmış gibi yavaşça kulağıma fısıldadı.
  onunla üç yıl süreyle mektuplaştık.
  uçak,en sevdiğim taşıt aracı
  öğretmenimi severim ve onu her zaman ararım.
  boyu iki metreye yakın olan bir genç geldi

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Açıklık, Akıcılık, Duruluk ve Yalınlık Kavramları


  Açıklık: Açıklık, bir yazıda belirtilmek istenen duygu ve düşüncelerin kolay anlaşılır, herhangi bir ek yoruma açıklamaya gerek duymadan kavranabilir olmasıdır. Örneğin on beş dakikada yaptığı yemeği yedi). Bu cümleden iki tane anlam çıkarılır

  • Açık olma durumu, aleniyet. konunun anlaşılabilir bir şekilde açıklama. Gerçeği olduğu gibi yansıtma durumu.

  "Demokrasi bir açıklık rejimidir."-

  • Duruluk: Bir cümlede gereksiz kelimelerin kullanılmamasına duruluk denir. Böyle bir cümleden kelime çıkarılırsa anlamda daralma olur

  • mecaz olarak Dil veya üslubun karışık olmama durumu. açıklık ile karşılaştırabilirsiniz.

  "Mustafa Kemal Paşa bizim söylediklerimizi kendine mahsus bir durulukta özetledi."- Y. K.
  Akıcılık: Anlatımın önemli özelliklerinden birisidir. Cümlenin anlam ve ses bakımından pürüzsüz olması demektir. Akıcılığı engelleyen ses ve ahenk kusurlarının başlıcaları tekrarlama, zincirlenme ve tenafür(kakofoni)dür.

  konunun akıcı olma durumu. konu birden bire kesilmeyip konuya okuyan veya dinleyen kişinin dikkatini çekebilmesi.

  Kolay anlaşılabilen, okunabilen, anlamca açık (anlatım), selis:

  "Yurdumuzda yirmi yıl kaldığı için akıcı bir Türkçesi var."- H. Taner.
  Yalınlık: Söylenmek istenilenin gereksiz süsleme ve özentilerden arındırılarak, herkesin bildiği kelimelerle en kısa yoldan fakat tam olarak ifade edilmesine yalınlık denir. Anlatımda yalınlığı engelleyen hususların başında garabet gelir Açık, süsten ve zorlamadan uzak, kolayca anlaşılabilen anlatım, sa****k:

  "En soyut konuları çok çarpıcı somut örneklerle herkesin anlayacağı bir yalınlığa getirirdi."- H.

  Taner.
  Açıklık: Cümlede anlatılmak istenenin dinleyen veya okuyan tarafından kolayca anlaşılmasına açıklık denir. Açık olmayan cümlelerde anlatılmak istenenler bazen az çok anlaşılır fakat çoğu zaman cümlede ne söylenmek istendiği belli değildir

  AÇIKLIK

  ·1 Bir anlatımın hiçbir tartışmaya yol açmaksızın, bir tek yargıyı kolayca belirtebilmesidir.
  ·2 Bir cümle, tek anlam iletiyor, herkesçe aynı biçimde anlaşılıyorsa açıktır. İyi bir cümlede bu niteliğin bulunması zorunludur.

  DURULUK

  ·1 Bir anlatımın her türlü gereksizlikten arınmış olmasıdır.
  ·2 Duruluğu sağlamak için, düşüncenin iletilmesinde görevi olmayan sözcükleri kullanmamak gerekir. Bunun yolu da duygu ve düşünceleri zihnimize doğduğu gibi anlatmak, özentiden kaçınmaktadır. Duru bir cümleden bir sözcüğün bile çıkarılması anlamda, anlatımda eksilmeye, bozulmaya neden olur.

  Duruluğun iki sonucu vardır: yalınlık, akıcılık.

  ·1 Yalınlık
  ·2 Düşündüklerimizi süse, özentiye kapılmadan doğal ve içten anlatmadır.
  ·3 Akıcılık
  ·4 Bir anlatımın zevkle okunması, dinlenmesidir. Yalınlık ve akıcılık, duruluğun bir sonucu olduğuna göre, duru bir anlatım yalın ve akıcıdır.

+ Yorum Gönder


duruluk ile ilgili örnekler,  yalınlık örnekleri,  yalınlık ile ilgili örnekler,  akıcılık ile ilgili örnekler,  yalinlik ornek cumle,  yalınlık örnek cumle