+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Göktürkçe kelimeler lazım Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Göktürkçe kelimeler lazım
  göktürkçe kelimeler lazım 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  göktürkçe kelimeler lazım


  Göktürk yazısında ünlü – ünsüz harflerin kullanımlarını düzenleyen yazım kurallarıyla ilgili öğrendiklerinizi pekiştirmek amacıyla, aşağıda örnek örnek sözcükleri inceleyebilirsiniz.

  g-kt-rk-e-kelimeler-laz-m.png 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  göktürkçe kelimeler


  gktrkekelimeler0.jpg

  Alk: bitirmek, tamamlamak, bitmek, tükenmek, sona ermek
  Altun: altın
  Ança: öyle, öylece, şöyle, şöylece, böyle, böylece, o kadar, çok, bedava, karşılıksız
  Ançula-: takdim etmek, arzetmek, sunmak
  Apa: ecdat, büyük baba
  Artuk: fazla, ziyade, artık
  Aşsız: yemeksiz, aç
  Balık: şehir, çamur, balçık, bataklık
  Bark: ev, mezar, türbe, abide
  Bay: zengin
  Baz: yabancı, tâbi
  Bediz: resim, heykel, nakış, şekil, süs
  Bedizçi: ressam, nakkaş
  Bengü: ebedî, daimî, sonsuz
  Bilig: bilgi, fikir, düşünce, zekâ
  Birle: ile
  Biti-: yazmak
  Bitig: yazı, yazma, kitabe, kitap
  Bodun: budun, ulus, millet, kavim
  Bulung: taraf, yan
  Bunça: bunca, bu kadar, böyle
  Bung: keder, sıkıntı, dert, zahmet, eziyet, minnet
  Çıgany: yoksul, fakir
  Eçi: amca, ağabey
  Edgü: iyi
  Erinç: olacak, olmalı, tabiî, elbette, -dır / -dir
  Ertür-: erdirmek, yaptırmak
  Iduk: mukaddes, kutlu, mübarek
  Igar: ağır, değerli, önemli, hürmetli
  Irak: uzak
  İgit-: beslemek, bakmak, yetiştirmek, büyütmek, ilgilenmek
  İllig: illi, vatanlı, ülkeli, devletli
  İlsire-: ilsizleşmek, devletsizleşmek, ilini kaybetmek, esaret altına girmek
  İni: küçük kardeş
  Kagan: hakan, hükümdar, kağan
  Kaganlıg: bağımsız, müstakil, kağanı olan
  Kagansırat-: kağansızlaştırmak, esaret altına almak
  Kang: baba, peder
  Kapıġ: kapı
  Kazgan-: kazanmak, toplamak, biriktirmek, zapdetmek, ele geçirmek, fethetmek
  Kedimliġ: giyimli, giyim kuşamı olan, zırhlı
  Kelür-: getirmek
  Kergek bol-: yok olmak, ölmek, vefat etmek
  Kılın-: yaratılmak, yapılmak, meydana gelmek
  Kırkız: kırgız
  Kisre: sonra, ondan sonra
  Kony: koyun
  Kop: çok, hep, pek, tamamen
  Kögmen: kögmen dağı, ormanı, sayan dağı
  Köngül: gönül, kalp, yürek, iç, fikir, düşünce, akıl, anlayış, arzu, ülkü
  Kurıgaru: batı, batıya doğru
  Kut: devlet, ikbal, saadet, baht, talih
  Kutay: ipek, ipekli
  Kü: ses, ün, şan, şöhret, san
  Küntüz: gündüz
  Men: ben
  Neng: nesne, şey, mal, eşya; h,ç, asla
  Olur-: oturmak, tahta oturmak, kağan olmak
  Ot: ateş
  Ög: anne, üvey anne
  Ögüz: ırmak, nehir, deniz
  Ökün-: pişman olmak, eseflenmek, hayıflanmak, kendine gelmek, üzülmek
  Ölgeli: ölümlü
  Ötün-: arz etmek, rica etmek, dilek dilemek
  Sakın-: düşünmek, düşünceye dalmak, endişelenmek, düşünüp taşınmak, yas tutmak
  Sıgıt: ağlama, feryat figan etmek, sızlamak, matem
  Sökür-: diz çöktürmek, dize getirmek
  Sub: su, nehir
  Süçig: tatlı, lezzetli
  Süle-: ordu sevk etmek, akın düzenlemek, sefere çıkmak
  Süngük: kemik
  Süngüş-: süngüleşmek, mızraklaşmak, çarpışmak, savaşmak, harp etmek
  Şad: türk devletinin batı kısmının başkanı, yabgu
  Şantung: şantung ovası
  Tabgaç: çin, çinli
  Teg: gibi
  Tengri: gök, tanrı, ilâh, allah, gök tanrısı
  Tigin: kağan’ın oğullarına verilen unvan, prens
  Tirgür-: yaşatmak, diriltmek, canlandırmak
  Tiyin: diye, diyerek
  Tiz: diz
  Tokı-: vurmak, dövmek, çarpmak, dokumak, sokmak, batırmak, tokmaklamak, yontmak
  Tonsuz: elbisesiz, çıplak
  Torug: doru, doru rengi
  Törü: töre, kanun, nizam, örf ve adet, görenek, düzen, devlet nizamı
  Tün: gece
  Uça bar-: vefat etmek, ölmek, kergek bolmak
  Udı-: uyumak
  Umay: bir tanrıça adı
  Üçün: için, dolayı, yüzünden
  Üküş: çok, fazla
  Ülüg: kısmet, pay, nasip, şans
  Yabız: yavuz, fena, kötü, perişan
  Yablak: kötü, fena, perişan
  Yadaġ: yaya
  Yagı: düşman
  Yarlıka: buyurmak, lûtfetmek, bağışlamak, esirgemek, korumak
  Yaşıl: yeşil
  Yeltür-: koşturmak
  Yış: orman, ormanlık dağ
  Yig: iyi
  Yoġ: natem, yas, ölü yemeği, cenaze töreni
  Yügürt-: koşturmak, akıtmak

  gktrkekelimeler.jpg

 4. Ziyaretçi
  cok guzel elınıze saglık dogrulugu mechul olsada ugraşmış olmanız ıyı gelışecek bengu taş degil bengogu daş dokudum aslında tebgeş deil tebegec aslı ben tebegecı bu dıne gonul verdı dıye devam eder ve bırcok şey daha tamamı şoyl tebe geci göru okunı işıngının idmiş gidenı goru dunu goru işemek idmiş asabina zukaneye etruk budin diye devam eder inşallah birgun dogruları acıkca yazacak birini bulacaklar ve etrük dininin turk ler için oldugunu anlayacaklar yıllarca türk diye okunan kelimenın etrük oldugunu bıldıklerı halde gizleyenlere yazıklar olsun demekle yetınıyorum türk yazısını bın kere okuyun turuk cıkar lakın seslı har arkada oldugundan te et okunur buda etrük demektır bodun yazısını kontrol edın budin dir bodun sadece 2-3 yerde gecer kolay gelsın

+ Yorum Gönder