+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Canlılarda düzenleyici olarak işlev yapan bileşikler nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Canlılarda düzenleyici olarak işlev yapan bileşikler nelerdir
  canlılarda düzenleyici olarak işlev yapan bileşikler nelerdir 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  cevap canlılarda düzenleyici olarak işlev yapan bileşikler neler
  Canlıların Temel Bileşenleri (Geniş Anlatım) İnorganik Bileşikler, Organik Bileşikler
  Canlıların Temel Bileşeni

  CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ
  1.İNORGANİK BİLEŞİKLER 2.ORGANİK BİLEŞİKLER
  *Su-----------------------*Karbonhidratlar---*Nükleik asitler
  *Asit----------------------*Yağlar
  *Baz----------------------*Proteinler
  *Tuz----------------------* Enzimler
  *Mineraller----------------*Vitaminler
  1.İNORGANİK BİLEŞİKLER:Canlıların kendi vücudunda üretemeyip dışardan hazır olarak aldıkları bileşiklere denir
  *Su: Ortalama bir insan vücudunda %65-70 oranında su bulunmaktadır. Su bitkilerin de bu % 95’e kadar çıkmaktadır
  Özellikleri
  1.Sindirime yardımcı olur
  2.Vücut ısısının dengede tutulmasını sağlar
  3.Vücuttaki Zaralı maddelerin dışarıya atılmasının sağlar
  4.Suyun akışkan özelliğinden dolayı moleküllerin bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlar.
  * Mineraller:Hücreleri karbonhidrat, yağ ve protein gibi organik bileşikler ile vücuda alınan inorganik tuzlardır.
  Özellikleri:
  1.Mineraller enzimlerin yapısına katılarak katalizör görevi yapar.
  Katalizör:Kimyasal tepkimelere girerek tepkimenin daha kısa sürede ve daha az kullanılmasını sağlayan proteinden oluşmuş kısımdır.
  2.Eksikliklerinde bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkar.
  Ca eksikliğinde →Çocuklarda kemik erimesi yaşlılarda raşitizm.
  P eksikliğinde→ kemiklerde ve dişlerde yumuşama.
  Fe eksikliğinde→ anemi iyot eksikliğinde →guatr.
  3.Mineraller kanın ozmotik basıncının dengede tutulmasını sağlar.
  4.Kas kasılmasında sinirsel uyartıların iletilmesinde görev alır.
  5.İyon konsantrasyonunu sağlar.
  2.ORGANİK BİLEŞİKLER: Canlıların kendi vücutlarında sentezledikleri bileşiklere denir.
  ENERJİ VERİM SIRASI VÜCUTTA KULLANIM SIRASI
  1.Yağ 1.Karbonhidrat
  2.Protein 2.Yağ
  3.Karbonhidrat 3.Protein
  YAPIYA KATILIM SIRASI DÜZENLEYİCİ OLARAK GÖREV YAPAN
  1.Proteinler 1.Su
  2.Yağlar 2.Mineraller
  3.Karbonhidratlar 3.Vitaminler
  4.Vitamin 4.Proteinler
  5.Nükleik asitler
  *Karbonhidratlar:Organik bileşikler içerisin de enerji verici ve yapıya katılıcı olarak görev yaparlar doğada büyük moleküller halinde bulunur.Yapı taşları glikozdur.
  YAPI VE GÖREVLERİ
  1.C,H,O, moleküllerinden oluşmuştur.
  2. Karbonhidratlar yeşil bitkilerin yaptıkları fotosentez sonucunda meydana gelir
  3.DNA,RNA,ATP’nin yapısına katılır
  4.Polisakkaritlerin bir kısmı hücre zarını yapısına katılır
  5.Karbonhitratlar enerji veren organik bileşik olarak kullanılır.
  Karbonhidratların çeşitleri
  1.Monosakkaritler* 5C’lu *deaksiriboz ,riboz

  * 6C’lu *glikoz(kan şekeri)
  *fruktoz(meyve şekeri)
  *galaktoz(süt şekeri)
  2.Disakkaritler:İki tane monossakaritin birleşmesiyle meydana gelir.
  Glikoz + Glikoz→Maltoz + H2 O (arpa şekeri)
  Glikoz + Furuktoz→Sakkaroz + H2 O (çay şekeri)
  Glikoz + Galaktoz→Laktoz + H2O (süt şekeri)
  3.Polisakkaritler:Çok sayıda monasakkaritin birleşmesiyle meydana gelir

  a.Nişasta:Bitkinin depo maddesidir suda az çözünür
  b.Glikojen:Hayvanların depo maddesidir karaciğer ve kasalarda depo edilir
  c.Selüloz:Bitki hücrelerinde hücre çeperini oluşturur
  d.Kitin:Omurgasız hayvanlarda dış iskeleti oluşturur
  DEHİDRASYON SENTEZİ:Küçük moleküllerin birleşerek büyük molekül oluşturması bu esnada tepkimeye giren küçük molekül sayısından bir eksik sayıda su açığa çıkması olayına denir.
  ÖRN:n Glikoz→Nişasta +(n-1) H2O
  HİDROLİZ:Büyük moleküllere su katılarak yapı birimlerine ayrılmasına denir.
  ÖRN:Nişasta +H2O→nGlikoz
  *YAĞLAR:Canlılardaki temel organik bileşiklerden biridir.Yapı taşları 3 molekül yağ asidi ile bir molekül gliseroldür.
  YAĞLARIN ÇEŞİTLERİ
  1.Doymuş Yağlar:Bir yağ asidinin C zincirinde C atomları arasında çift bağ yoksa buna doymuş yağ asidi denir.Doymuş yağ asidi içeren yağlara da doymuş yağlar denir.
  2.Doymamış Yağlar:Yağ asidinin C zincirinde bir yada daha fazla çift bağ varsa buna doymamış yağ asidi deniroymamış yağ asidi içeren yağlara da doymamış yağlar denir.
  YAĞLARIN ÖZELLİKLERİ
  1.Büyüme ve onarıma yardımcı olur.
  2.Besin olarak kullanılır.
  3.Enerji verici olarak kullanılır.
  4.Vücut ısısını ayarlar.
  5.Organlara destek olup darbelere karşı korur.
  NOT:Yağların daha fazla enerji vermesinin sebebi;yapılarında daha fazla hidrojen bağı bulunmasıdır.
  Yağların vücuda 2. sırada kullanılmasının sebebi
  *Yakılmaları için daha fazla oksijene ihtiyaç duyarlar
  *Vücudda depo maddesi olarak kullanılır
  *Yıkımlarının daha uzun sürmesinden dolayı
  *PROTEİNLER:Organik bileşiklerin büyük bir grubu protein molekülleridir.Bir kısmı hücrenin yapısına katılır diğerleri hücrede düzenleyici olarak görev yapar.Yapı taşları aminoasitlerdir.Doğada 20 çeşit aminoasit vardır. Yapılarında C,H,O ve yanında N,S,P vardır
  *Bütün canlıların protein yapıları birbirinden farklıdır.Buna sebep olan canlıların DNA yapılarının birbirinden farklı olmasıdır.Çünkü;proteinler DNA’daki bilgiye göre RNA’sayesinde Ribozomda sentezlenir.Protein çeşitliliği;aminoasit sayısına, aminoasit sırasına aminoasit çeşidine bağlıdır.
  *Proteinler oksijenli solunum ile parçalanması sonucu amonyak denilen çok zehirli bie ürün oluşur.Amonyak karaciğerde üreye çevrilerek dışarı atılır.Azot proteinlerin yapısında bulunduğu için canlı vücudunda azotlu artığa rastlanılması o canlının protein tükettiğini gösterir.

  *ENZİMLER:Canlı hücrelerde üretilen özel proteinlerdir.DNA’daki kalıtsal bilgiye göre sentezlenir.Enzimlerin proteinden oluşmuş kısmına apoenzim denir.Buna ise basit enzim denir.Enzimlerin vitaminden oluşmuş kısmına koenzim denir.Mineralden oluşmuş kısmına kofaktör denir.Apoenzim ile koenzimin birlikte oluşturduğu gruba tam enzim anlamına gelen holo enzim denir.Enzimlerin etki ettiği maddeye sustrat denir.
  AKTİVASYON ENERJİSİ:Bir kimyasal tepkimenin başlaya bilmesi için gerekli olan en düşük enerji miktarıdır.
+ Yorum Gönder


düzenleyici organik bileşikler nelerdir,  düzenleyici moleküller,  duzenleyici bilesikler,  vücutta düzenleyici olarak kullanılan moleküller,  düzenleyici görev yapan moleküler,  düzenleyici bileşikler nelerdir