+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Maddenin üzerine gönderilen ışık madde ile nasıl etkileşir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Maddenin üzerine gönderilen ışık madde ile nasıl etkileşir
  maddenin üzerine gönderilen ışık madde ile nasıl etkileşir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  maddenin üzerine gönderilen ışık madde ile nasıl etkileşir


  maddenin üzerine gönderilen ışık madde ile nasıl etkileşir

  Işığın Madde ile Etkileşimi
  Işığın ikili kimliği onun hem bir dalga hem de bir parçacık olduğunu gosteriyor. Bunun en açık anlaşıldığı yer de fotoelektrik etkide bir elektronun bir fotonla etkileşmesi. Ancak durum kimya kitaplarında anlatıldığı kadar basit değil. Bizim fotoelektrik sorularımız, fotonun belli bir enerjiden önce elektrona çarpıp yansıdığı, belli bir enerjiyi aşınca da enerjisini tamamen elektrona aktararak fotoelektrik etkiye neden olduğunu söyler. Eğer ışığın enerjisi elektronu koparmaya yetip de artarsa kalan kısmını da elektronun kinetik enerjisi olarak aktarır. Peki fotonun enerjisi çok yüksek olursa elektronu inanılmaz hızlara mı ulaştıracak? Burada artan enerji bizi ya göreceli heaplara itecek ya da daha farklı etkiler gözleyeceğiz. Aşağıda ışık ile maddenin değişik etkileşme şekilleri listelenmiştir. Etkileşimi belirleyen şey ışığın enerjisidir.

  1. YANSIMA: Föton elektronu atomdan ayıracak enerjiye sahip değilse yansır.

  2. FOTOELEKTRİK ETKİ: Fakat sahipse elektrona tüm enerjisini aktarabilir.

  3. COMPTON ETKİSİ: Enerjisi biraz daha fazlaysa (genellikle) enerjisinin bir kısmını elektronu saptırmada harcar, kendi dalga boyunu da uzatır.

  4. ÇİFT ÜRETİMİ: Çok yüksek enerjili olduğu durumlarda en az 1.02 MeV güzargahında manyetik momentumu absorplayabilecek bir atom varsa foton elektrona ve pozitrona ayrışır.

  Durum bir ile iki arasındaki enerji sınırı çok keskindir. Sınırın tam altındaki frekanslarda yansır, üstündeki frekanslarda fotoelektrik etki olur. Ama ikinci durumdan üçüncü duruma ya da üçüncü durumdan dördüncü duruma geçiş enerjileri çok net değildir.

  Mesela karbon atomu için fotoelektrik biter, ondan sonra Compton başlar, o biter çift üretimi olur. Ama kurşun atomu için durum daha karmaşıktır. Bir frekansa ışığın bir kısmı enerjisinin tamamını elektrona verir, bir kısmı elektronu saptırır, bir kısmı da elektron ve pozitron verir. Uzun sözün kısası, hangi olayı gözlemleyeceğimiz, fotonun frekansına ve atomun cinsine göre degişir.

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Madde Nedir ve Maddenin Özellikleri


  Madde: Evrende yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şey madde olarak tanımlanır Daha iyi bir tanım yapılması gerekirse, madde bir algı yada algılar bütünün sonucu olarak beyinde oluşan elektrik sinyallerinin yorumlanmasıdır Madde doğada gaz, sıvı yada katı halde bulanabilir
  Kimyada maddenin özellikleri genel ve ayırt edici olmak üzere iki bölümde incelenir

  Maddenin Genel Özellikleri:
  Maddeden maddeye farklılık göstermeyen sadece madde miktarı ile değişen özelliklere maddenin genel özellikleri denir

  Kütle: Cismin barındırdığı madde miktarı olarak tanımlanabilir Eşit kollu terazi ile ölçülür Bu ölçümde kilogram adı verilen bir birim referans olarak kullanılır Ölçmede esas olan karşılaştırma olduğu için herhangi bir cismin kütle değeri evrenin her yerinde sabittir
  1887 yılında referans bir kilogram olarak kabul edilen Platin-İridyum karmışımı silindir Fransanın Serves Kentinde Uluslararası Ağırlık ve Ölçümler Bürosunda korunmaktadır 3,9 cm boyunda ve 3,9 cm çapında ki bu silindirin, platin-iridyum alaşımından yapılmasının nedeni bu alaşımın çok kararlı olmasıdır Bu kararlılığı sayesinde yıllarca hiçbir kayba uğramadan saklanabilir

  Ağırlık: Cisme uygulanan yerçekimi kuvvetine ağırlık denir, birimi Newton dur Ağırlık yerçekimine bağlı olduğu için kütle değişmezken ağırlık ölçüldüğü bölgenin yer çekimi ivmesine bağlı olarak değişir

  Hacim: Cismin evrende kapladığı yere hacim denir Her hangi bir cisim için hacim ortamın sıcaklığına ve basınca göre değişebilir

  Eylemsizlik: Maddenin durumunu koruma eğilimine eylemsizlik adı verilir Örneğin duran bir cisim herhangi bir kuvvet etkisinde kalmadığı sürece hareket etmez Hareket eden bir cisim de herhangi bir kuvvet altında kalmadığı sürece durmaz

  Maddenin Ayırt Adici Özellikleri:
  Her madde için sabit bir değeri olan ve maddelerin birbirinden ayırt edilebilmesini sağlayan özelliklere maddenin ayırt edici özellikleri denir


  Öz Kütle: Birim hacimdeki kütleye öz kütle denir

  Genleşme: Isının etkisi ile cismin boyunda ve yüzeyinde meydana gelen değişikliklere genleşme denir

  Esneklik: Bir kuvvetin etkisi ile maddenin şeklinde meydana gelen değişikliğe esneklik denir

  Çözünürlük: Bir maddenin diğer madde içerisinde çözünme oranına çözünürlük denir

  İletkenlik: Maddenin elektronları bir noktadan bir noktaya ilete bilme özelliğine iletkenlik denir

  Kaynama Noktası: Sıvı haldeki bir maddenin kaynaması için gerekli olan sıcaklık değeri

  Yoğunlaşma Noktası: Gaz haldeki bir maddenin sıvı hale geçebilmesi için gerekli olan sıcaklık değeri

  Erime Noktası: Katı haldeki bir maddenin sıvı hale geçebilmesi için gerekli olan sıcaklık değeri

  Donma Noktası: Sıvı haldeki bir maddenin katı hale geçebilmesi için gerekli olan sıcaklık değeri

  Elementler: Aynı cins atomlardan meydana gelen maddelere element adı verilir

  Saf ve homojen maddelerdir


  En küçük yapı taşları atomdur


  Belirli bir erime ve kaynama noktaları vardır


  Öz kütleleri sabittir


  Kimyasal ve fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamazlar


  Sembollerle gösterilirler


  Bileşikler: Farklı cins atomların belli oranlarda bir araya gelerek oluşturdukları maddelere bileşik adı verilir

  Saf ve homojen maddelerdir


  Bileşikleri oluşturan maddeler kimyasal özelliklerini kaybederler


  Bileşikleri oluşturan maddeler belli oranlarda bir araya gelirler


  Kimyasal yollarla ayrıştırılabilirler


  Belirli bir erime ve kaynama noktaları vardır


  Özkütleleri sabittir


  Formüllerle ifade edilirler


  Karışımlar: Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde rasgele oranlarda bir araya getirilmesi ile oluşturulan yeni maddelere karışım adı verilir

  Saf değildirler


  Karışımı oluşturan maddelerin kimyasal özellikleri korunur


  Fiziksel yollarla ayrıştırılabilirler


  Erime ve kaynama noktaları sabit değildir


  Sabit bir özkütleleri yoktur


  Karışımı oluşturan maddeler arasında sabit bir oran yoktur


  Karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılırlar

  Homojen Karışımlar: Her yerinde aynı özellikleri gösteren karışımlara homojen karışım denir Çözelti olarak ta adlandırılan homojen karışımlar tek bir madde gibi davranırlar

  Heterojen Karışımlar:değişik yerlerinde farklı özellikler gösteren karışımlara heterojen karışımlar denir
  Heterojen karışımlar emülsiyon ve süspansiyon olmak üzere ikiye ayrılırlar

  Emülsiyon: Bir sıvının başka bir sıvı içinde oluşturduğu heterojen karışımlara emülsiyon karışım adı verilir


  Süspansiyon: Bir sıvı içerisinde bir katının tam olarak çözülmeyip küçük zerrecikler halinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara emülsiyon karışım adı verilir

+ Yorum Gönder