+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Vücudumuzdan uzaklaştırılan atık maddeler nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Vücudumuzdan uzaklaştırılan atık maddeler nelerdir
  vücudumuzdan uzaklaştırılan atık maddeler nelerdir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Vucuttaki azotlu atık maddeler

  Üre, kreatinin, ürik asit, kreatin, hippürik asit, indikan, ürobilinojen, ürobilin, amino asitler, enzimler, pürinler,

  azotlu hormon ve vitaminler, hidroksiprolin. Bu atık maddeler azotlu atık maddeler olarak bilinir.
 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Üre
  Fizyolojik önemi bulunan bir bileşiktir. Memelilerin vücudunda protein maddelerinin yakılması sonucu meydana gelen amonyak, karaciğerde karbondioksitle üreye dönüşür. Kana geçen üre, idrarla dışarıya atılır. Üre ayrıca az miktarda ter, süt ve gözyaşında da bulunur. Yetişkin bir insan günde 25-30 gram üreyi idrarla atar.


  Kreatinin
  İdrarda 0,5-1,0 g/24 saat olarak bulunur. İdrarda 24 saatlik kreatinin ekskresyonu oldukça sabittir ve kas kitlesiyle orantılıdır. Jaffé tepkimesi ile idrarda kreatinin tanımlanması için, 2-3 mL idrar üzerine 1 mL doymuş pikrik asit ve 1 mL %10'luk NaOH ilave edilir. Kırmızı-turuncu renk oluşumu gözlenir.


  Ürik asit
  İdrarda 0,7 g/24 saat olarak bulunur. Kreatin erkeklerin idrarında çok az olarak bulunur.


  Hippürik asit
  İdrarda 0,6 g/24 saat olarak bulunur. Benzoil glisin yapısındadır.


  İndikan
  İdrarda 1-35 mg/24 saat olarak bulunur. Potasyum indoksil sülfat yapısında olan indikan bağırsaklarda putrefaksiyonun artması halinde idrarda artar. Apse, gangren, ampiyem gibi durumlarda eksüdalardaki proteinin bakteriyel parçalanması nedeniyle idrardaki indikan miktarı artar.


  Ürobilinojen, ürobilin, amino asitler, enzimler, pürinler, azotlu hormon ve vitaminler
  Genelde az miktarda bulunan azotlu organik maddelerdir. Zehirlenme hallerinde idrarda amino asit miktarı artar ve bu, renal tübülüslerin harabiyetini belirtir. Hidroksiprolin büyümekte olanların idrarında, kollajen metabolizmasının fazlalığı nedeniyle bol miktarda vardır. Proteinler idrarda yok denecek kadar azdırlar.


  Vucuttaki azotsuz atık maddeler
  Glukuronik asit, oksalik asit, sitrik asit, laktik asit, fenoller, krezoller, vitaminler, steroidler ve diğer hormonlar. Bu maddeler vucutta bulunan azotsuz atık maddeler olarakta bilinirler.


  Glukuronik asit
  İdrarda 1,5 g/24 saat olarak bulunur.


  Oksalik asit, sitrik asit, laktik asit, fenoller, krezoller, vitaminler, steroidler ve diğer hormonlar
  İdrarda çok az miktarda bulunabilirler.


  Glukoz, kolesterol, keton cisimleri
  Genel olarak idrarda yok denecek kadar azdırlar.
 4. Ziyaretçi
  Böbrekler, akciğerler, karaciğer, deri ve kalın bağırsak atık maddeleri vücudumuzdan uzaklaştıran organlardır. Bu organlar atık maddeleri idrar, solunum, terleme ve dışkı yoluyla atar. Eğer bu atık maddeler vücudumuzdan uzaklaştırılmadıkları takdirde zehirleyici olabilir. Bunun sonucu olarak vücudumuz görevlerini yerine getiremez.

+ Yorum Gönder