+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Mayoz Bölünmenin Önemi ve Bölünme Sırasında Neler Oluyor Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mayoz Bölünmenin Önemi ve Bölünme Sırasında Neler Oluyor
  Mayoz Bölünmenin Önemi ve Bölünme Sırasında Neler Oluyor 2. Leyla
  Devamlı Üye

  Mayoz Bölünmenin Önemi ve Bölünme Sırasında Neler Oluyor

  Mayoz Bölünmenin Önemi hakkında bilgi


  Mayoz sırasında homolog, kromozomlar yan yana gelerek birbiri üzerinde kıvrılır. Kromozomlar arasında parça değişimi olur. Kromozomlar hücrenin ortasında dizilerek kutuplara doğru çekilir. Kromozom-sayısı 2n olan ana hücreden Kromozom sayısı "n" olan iki yavru hücre oluşur ve birinci mayoz tamamlanır. İkinci mayoz ise mitoza benzer . İkinci mayozda "n" sayıda kromozom sayısına sahip her bir hücreden aynı kromozom sayısına sahip iki yavru oluşur.Böylece mayoz sonunda "n" sayıda kromozom sayısına sahip dört hücre oluşur.Mayoz sırasında gerçekleşen parça değişimiyle genetik çeşitlilik ortaya çıkar.Nesiller boyunca canlıların kromozom sayısının sabit kalması mayozla sağlanır.

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  mayoz bölünme nasıl gerçekleşir, mayoz bölünme resimleri

  MAYOZ I BÖLÜNMESİ
  Mayoz bölünmenin mitoz bölünmeden farklı olmasını sağlayan olaylar bu evrede gerçekleşir. Bölünme evreleri mitozda olduğu gibi dört safhadan meydana gelir. Şimdi bu bölünmeleri ve mitozdan farklı olarak gerçekleşen olayları inceleyelim.

  1. Profaz I
  Mitoz bölünmede olduğu gibi çekirdek zarı ve çekirdekçik erimeye başlar. Kısalıp kalınlaşan kromatin iplikler kromozom halini alırlar. Mitoz bölünmeden farklı olarak homolog kromozomlar birbirlerine tutunarak dört kromatitli ve iki kromozomlu tetratları oluştururlar.
  Kromozomlar tetrat oluşturduğu sırada kardeş olmayan kromatitler bir çok noktadan birbirlerine temas eder. Bu noktalara sinapsis denir.
  Bu sinapsislerden bazılarında kardeş olmayan kromatitler arasında gen alışverişi yapılabilir.
  Krosing–over denilen bu olay sadece mayoz bölünmede görülür. Bu olay sayesinde kromozomlar üzerinde bulunan baskın ve çekinik genlerin diziliş sırası değiştirilir. Bu değişim ise oluşacak hücrelerde kalıtsal çeşitliliği artırır.
  Krosing-over olayı her tetratta görülmez. Ne zaman ve ne oranda meydana geleceğiMayoz Bölünme Nedir,Mayoz Bölünme Hakkında,MayozBölünme Evreleri Nelerdir Açıklama hangi karakterler arasında olacağı tam olarak bilinemez. AncakMayoz Bölünme Nedir,Mayoz Bölünme Hakkında,MayozBölünme Evreleri Nelerdir Açıklama bir kromozom üzerindeki genler arası uzaklık arttıkçaMayoz Bölünme Nedir,Mayoz Bölünme Hakkında,MayozBölünme Evreleri Nelerdir Açıklama krosing-overle değiştirilme ihtimalı artar.

  2. Metafaz I
  Mitoz bölünmeden farklı olarak homolog kromozomlar hücrenin ortasında üst üste gelecek şekilde iki sıra halinde dizilir. Bu diziliş şekli sayesinde mayoz I de kardeş kromatitler yerine homolog kromozomlar birbirinden ayrılır.

  3. Anafaz I
  Mitozda kardeş kromatitler birbirinden ayrılıp zıt kutuplara çekilirdi. Mayozda ise kardeş kromatitler yerine homolog kromozomlar birbirinden ayrılır. Bu olay mayoz bölünmede kalıtsal çeşitliliğin oluşmasında etkilidir.
  Mayozda krosing-over olmasa bileMayoz Bölünme Nedir,Mayoz Bölünme Hakkında,MayozBölünme Evreleri Nelerdir Açıklama homolog kromozomlar rastgele ayrıldığı içinMayoz Bölünme Nedir,Mayoz Bölünme Hakkında,MayozBölünme Evreleri Nelerdir Açıklama her zaman çeşitlilik sağlanmış olur.

  4. Telofaz I
  Mitoz bölünmede olduğu gibi önce çekirdek bölünmesi tamamlanır çekirdek zarı oluşur. Telofazın sonuna doğru sitoplazma bölünmesi başlar. Sitokinez mitoz bölünmede olduğu gibi gerçekleşir.
  Mayozun ikinci bölünmesi başlamadan önce mayoz I de olduğu gibi interfaz safhası görülmez. Yani DNA eşlenmesi gerçekleşmez. Sadece hayvan hücrelerinde bölünme başlamadan önce sentrozomlar kendini eşler.

  B. MAYOZ II BÖLÜNMESİ
  Mayoz II bölünmesi normal mitoz gibi gerçekleşir. Mayoz I sonunda oluşmuş haploit (n) kromozomlu hücrelerdenMayoz Bölünme Nedir,Mayoz Bölünme Hakkında,MayozBölünme Evreleri Nelerdir Açıklama yine haploit olan dört hücre oluşur.

  1. Profaz II
  Çok kısa sürede tamamlanan bir safhadır. Eğer oluşmuşsa çekirdek zarı eriyerek kaybolur. İğ iplikleri kısalıp kalınlaşır.

  2. Metafaz II
  Kardeş kromatitleri taşıyan kromozomlar hücrenin ortasında tek sıra halinde dizilirler. Kromozomlar sentromerlerinden iğ ipliklerine bağlanırlar.

  3. Anafaz II
  Hücrenin ekvator düzleminde dizilmiş olan kromatitler iğ ipliklerinin kısalıp helezonlaşmasıyla birbirinden ayrılır. Mitozda olduğu gibi kromatit ayrılması gerçekleştirilmiş olur.

  4. Telofaz II
  Bu safhanın tamamlanmasıyla mayoz bölünme bitmiş olur. Profaz II evresinde kaybolan çekirdek zarı yeniden yapılır. Kromozomlar tekrar kromatin iplik haline dönüşür. Mayoz bölünmenin başlangıcında kaybolan çekirdekçikler tekrar ortaya çıkar.
  Telofazın sonuna doğru sitoplazma bölünmesi başlar. Sitokinezin tamamlanmasıyla diploit (2n) kromozomlu eşey ana hücresinden haploit (n) kromozomlu dört hücre oluşmuş olur.


  mayozbolunme.jpg

  mayozbolunme2.jpg

  mayozbolunme3.jpg
+ Yorum Gönder


mayoz bölünme ve önemi