+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Mitoz bölünme 20 soru Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mitoz bölünme 20 soru
  mitoz bölünme 20 soru 2. Leyla
  Devamlı Üye

  mitoz bölünme 20 soru

  mitoz bölünme nedir hakkında bilgi
  Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Ünitesi içinde işlenen Mitoz bölünme konusuyla ilgili sorular.

  1.

  Yukarıdaki şekilde K, L, M ilş gösterilen kavramlar hangi şıkta doğru verilmiştir?

  _____ K L M
  a) Mayoz Mitoz Mitoz
  b) Mitoz Mayoz Mayoz
  c) Mayoz Mayoz Mitoz
  d) Mitoz Mitoz Mayoz

  2. Öğretmeni Hüsamettin’i tahtaya kaldırır ve aşağıdaki resimde gördüğünüz kavramları yazmasını ister. Sonra da bu kavramların hangilerinin mitoz bölünmeyle alakalı olduğunu sorar. Hüsamettin hangi cevabı verirse doğru söylemiş olur?

  a) Yanlız III b) I ve II
  c) Iı ve IIII d) I, II ve III

  3. 2n = 20 kromozomlu bir hücre peşpeşe 4 mitoz bölünme geçirirse hücre sayısı ve kromozom sayısı kaç olur?
  _____HÜCRE SAYISI________KROMOZOM SAYISI
  a) 8 10
  b) 16 20
  c) 32 10
  d) 16 10

  4.


  Yası Solucandan(planarya) kopan parça yeni bir canlı meydana getirebilmektedir. Bu tür üremelere eşeysiz üreme denir.
  Eşeysiz üremeyle ilgili olarak;
  1.Yeni oluşan planaryanın kalıtsal özelliklerin birbirinin aynısıdır.
  2.Oluşan canlıların genetik yapıları ata canlıdan farklıdır.
  3.Kopan parçaların büyüyerek yeni canlı oluşturmasında mitoz bölünme etkilidir.

  a) 1 b) 2 c) 1 ve 2 d) 1 ve 3

  5. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin Mitoz bölünmeyle ilgili söylediği doğrudur?

  Yukarıdaki şekilde bölünen bir hücre gösterilmiştir. Bununla ilgili hangisi yanlıştır?

  a) Bir mitoz bölünmedir.
  b) Bölünme sonrası kromozom sayısı değişmemiştir.
  c) Oluşan hücrelerin kalıtsal özellikleri ana hücreyle aynıdır.
  d) Oluşan yeni hücreler üreme hücreleridir.

  7.

  Yukarıdaki şekilde sitoplazma bölünmesi gösterilen 1 ve 2 nolu hücrelerle ilgili olarak hangisi doğrudur?
  a) 1 nolu hücre 2. hücreyle aynı genetik özelliktedir.
  b) 1. hücre hayvan hücresidir.
  c) 2. hücre yumurta hücresi olabilir.
  d) İki hücre de aynı canlıya aittir

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  MAYOZ VE MİTOZ BÖLÜNME SORULARI


  1. Bir hücre arka arkaya üç kez mitoz bölünme geçirirse oluşan hücre sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 4 B ) 6
  C) 8 D) 16

  2. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir?
  A) Büyüme, gelişme için gereklidir.
  B) Kromozom sayısı yarıya iner
  C) Vücut hücrelerinde görülür
  D) Bir hücre iki yavru hücre oluşur.

  3. Mitoz bölünmenin kromozomların ekvator düzleminde dizilmesi aşağıdaki safhaların hangisinde olur?
  A) Metafaz B) Anafaz
  C) Profaz D) Telofaz

  4. Mitoz bölünmede kromozomların kutuplara çekilmesi aşağıdaki safhalardan hangisinde olur?
  A) Metafaz B) Anafaz
  C) Profaz D) Telofaz

  5. Aşağıdakilerden hangisi iki mitoz bölünme arasındaki hazırlık evresine verilen isimdir?
  A) Metafaz B) Anafaz
  C) İnterfaz D) Telofaz

  6. Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmenin amacı değildir?
  A) hücre sayısını artırmak ve onarmak
  B) çeşitliliği sağlamak
  C) yumurta ve sperm oluşturmak
  D) kromozom sayısını yarıya indirmek

  7. Bir canlının yumurta hücresinde kromozom sayısı 23 ise, vücut hücresinin kromozom sayısı kaçtır?
  A) 23 B) 36
  C) 46 D) 48

  8. 2n=12 kromozomlu bir hücre art arda 1 mayoz ve 2 mitoz görülüyor.
  Bu hücrenin kromozom sayısı ne olur?
  A) 48 B) 24
  C) 18 D) 6

  9. Sperm hücresinde 12 kromozom bulunan bir canlının kas hücresi iki kez mitoz bölünme geçiriyor.
  Oluşan hücrelerin kromozom sayısı kaçtır?
  A) 24 B) 12
  B) 6 D) 3

  10. mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) vücut hücrelerinde gerçekleşir.
  B) yavru hücreler birbirinin tamamen aynısıdır.
  C) yavru hücrelerin kromozom sayısı yarıya iner
  D) 2n kromozomlu ana hücreden 2n kromozomlu iki yavru hücre oluşur.
  11. Mitoz bölünmenin evreleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
  A) interfaz-profaz-metafaz-anafaz-telofaz
  B) interfaz- metafaz- profaz -anafaz-telofaz
  C) profaz-metafaz-interfaz- anafaz-telofaz
  D) interfaz- metafaz-anafaz -profaz –telofaz

  12. I. Hasar gören dokuların tamiri
  II. kertenkelenin kopan kuyruğunun yeniden oluşumu
  III. çiçekli bir bitkide polen hücresinin oluşumu
  Yukarıdaki hangileri mitoz bölünme ile oluşur?

  A) I ve II B) I ve III
  C) II ve III D) I, II ve III

  13. Aşağıdaki hücrelerin hangisinde mayoz bölünme görülür?

  A) kas hücresi B) sperm hücresi
  C) eşey ana hücresi D) deri hücresi

  14. 2n=36 kromozomlu bir hücrede art arda 2 mitoz ve 1 mayoz bölünme görülür.
  Yukarıdaki hücrenin kromozom sayısı ne olur?

  A) 9 B) 16
  C) 18 D) 36

  15. Kromozom sayısı 160 olan bir hücre art arda 1 mayoz ve 2 mitoz bölünme geçirirse, oluşan hücre sayısı ve hücrelerin kromozom sayısı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 16-20 B) 16-80
  C) 64-80 D) 16-40

  16. Mitoz bölünmenin hangi safhasında DNA miktarı hücrede iki katına çıkar?

  A) telofaz B) metafaz
  C) anafaz D) profaz

  17. Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme sonucu meydana gelir?

  A) zigot B) embriyo
  B) yumurta D) doku

  18. 2n kromozomlu bir hücrenin bir defa mitoz bölünme geçirmesi sonucu hangisi meydana gelir?
  A) 2n kromozomlu iki hücre
  B) n kromozomu 2 hücre
  C) 2n kromozomlu 4 hücre
  D) n kromozomlu 4 hücre

  19. kromozom sayısı 2n=20 olan bir hücre mayoz bölünme geçirirse kromozom sayısı kaç olur?
  A) 40 B) 20
  C) 10 D) 5


  20. 13’ er kromozomlu sperm ve yumurta hücresinde meydana gelen zigotun kromozom sayısı kaçtır?

  A) 13 B) 26
  C) 39 D) 52

  21. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme sonucu oluşturulamaz?
  I. Epitel hücresi
  II. Karaciğer hücresi
  III. Eşey hücresi
  A) yalnız I B ) yalnız III
  C) I ve II D) II ve III

  22. 2n  n  n  2n  n
  I II III IV

  Yukarıda bir hücrenin kromozom sayısının değişimi verilmiştir.
  Numaralandırılmış kısımlar hangi olayları ifade eder?
  I II III IV
  A) mayoz mitoz döllenme mayoz
  B) mitoz mayoz döllenme mayoz
  C) mitoz mitoz döllenme mayoz
  D) mitoz döllenme mayoz mayoz

+ Yorum Gönder