+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Hayvanlar ile ilgili meslekler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hayvanlar ile ilgili meslekler
  hayvanlar ile ilgili meslekler 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  hayvanlar ile ilgili meslekler


  hayvanlar ile ilgili meslekler


  1) Ormancı (Ormancılık Memuru): Ormancılık işletmelerinde memur olarak çalışan bu meslek grubu daha çok kendi sorumluluk alanlarındaki orman arazilerinin idare, bakim ve isletmesi konularında sorumluluk sahibidirler. Bir orman isletme bölgesinde yönetici (müdür) olarak da çalışabilmektedirler. Yönetici olarak görevleri Orman arazisinin bakimi, çalışma planı ve kapasitelerinin organizasyonu seklinde genelleştirilebilir. Bu meslek için ormancılık okulu mezunu olma şartı aranır.(Türkiye' deki çıraklık okulları ile eşdeğer)  2) At Binicisi: Bu meslek üyeleri atların bakimi ve antrenmanından sorumludurlar. Binicilik disiplinleri (Dressur, Atlama) ile ilgili ders ve kurslar verirler. Ve daha çok koşu ve sürücü sporlari amaçlı programlara katılırlar. Bu meslek için genellikle sertifika sahibi olmak yeterli bulunmaktadır. Çalışma yerleri daha çok Binicilik sporu dernekleri, binicilik okulları, hipodromlar vb…  3) Spor Atları Çalıştırıcı ve Eğitmenleri: Atların sportif amaçlı her türlü eğitiminden sorumludurlar. çalışma alanları At binicilerine benzer. Bu meslek için sertifika sahibi olmak yeterlidir.  4) Tarım İsletmecisi: Tarım isletmelerindeki prodüksiyon, uygulama teknikleri, isletme ekonomisi basta olmak üzere tarımsal gelişme ile ilgili uzmanlık alanlarında çalışırlar. Bu meslek için meslek yüksek okulu mezunu olma şartı aranır. (Türkiye'deki 2-3 yıllık meslek yüksek okulları dengi)
  5) Besi ve Et Hayvani İsletmecisi: Et ve et ile ilgili isletmelerde daha çok pazarlama, marketing ve mali konularla ilgili uzman kişiler olarak çalışırlar. Bu meslek için meslek yüksek okulu mezunu olma şartı aranır.  6) Hayvan Terbiyecisi (Dompteur): Yabani hayvanların evcilleştirilmesi ve terbiye edilmesi basta olmak üzere Zirk, Varietes gibi birimlerde çalışırlar. Serbest olarak çalışanlar da oldukça fazladır. Bu meslek için sertifika sahibi olma şartı aranır.  7) Suni Tohumlamacı: Daha çok domuz ve sığırların suni tohumlamaları seklinde mesleklerini icra ederler. Sperma alma ve konserveleme ve de hayvan sahiplerini damızlık yetiştiriciliği konularında bilgilendirme rutin görevleri arasında sayılır. Bu meslek için meslek yüksek okulu mezunu olma şartı aranır.
  8) Tırnak Bakıcısı ve Yardımcısı: Sığır, koyun ve domuz basta olmak üzere evcil hayvanların tırnak bakımları ve sağlıklı kalmalarına yönelik çalışmalar önemli görevleri arasındadır. Daha çok serbest çalışırlar. Bu meslekte çıraklık eğitimi şartı aranır.  9) Tarım Teknisyeni: Makineler basta olmak üzere tarım ile ilgili teknik sahalarda sorumluluk alırlar. Ve daha çok tarım isletmelerinde çalışırlar. Meslek yüksek okulu şartı aranır.  10) Hayvan ve Hayvan Yemi Satıcısı: Bu meslek grubunda mevcut mesleki eğitime (pazarlamacı vb gibi) ek olarak sertifika şartı aranır.  11) Şahin – Doğan Benzeri Hayvanların Eğiticisi ve Yetiştiricisi: Bu meslek grubunda sertifika şartı aranır.
  12) Balık Bakıcısı ve Yetiştiricisi ve de Yardımcısı: Bu meslek grubunda sertifika şartı aranır.  13) Balıkçı (Balık Avcısı) ve Yardımcısı: Sertifika şartı aranır.  14) Yem Ustası: Yemlerin hazırlanması, depolanması, ve hayvanların ihtiyaçlarına göre terbiye edilmesi vb gibi sorumluluk alanları mevcuttur. Bu meslek grubunda çıraklık eğitiminin yani sıra sertifika şartı aranır.  15) Çiftçi ve Yardımcısı: Sertifika şartı aranır.  16) Hippotherapeuten: Daha çok engelli çocuk ve gençlerin fizyoterapilerine yönelik atlardan yararlanmayı esas alan bir çalışma alanıdır. Mevcut eğitimlerine ek olarak sertifika şartı aranır.  17) Nalbant: Çıraklık eğitimi şartı aranır  18) Köpek Berberi: Çıraklık eğitimi ve sertifika şartı aranır.  19) Köpek Eğiticisi ve Bakıcısı: Sertifika şartı aranır.  20) Köpek Yetiştiricisi: Sertifika şartı aranır  21) Tarım Teknikleri Mühendisliği: Diploma şartı aranır.  22) Tarım Ekonomisi Mühendisliği: Diploma şartı aranır  23) Büyük ya da Küçük Balıkçı Gemileri Kaptanlığı: İlgili meslek yüksek okulu mezunu olma şartı aranır.  24) At Arabası Şoförlüğü: Sertifika şartı aranır.  25) Tarım Tekniği Asistanlığı: İlgili meslek yüksek okulu mezunu olma şartı aranır  26) Tarım Tekniği Laborantı: İlgili meslek yüksek okulu mezunu olma şartı aranır  27) Tarım (Ziraat) Eksperi  28) Tarım Danışmanı  29) Tarım Ustası: İlgili meslek okulu mezunu olma şartı aranır

  30) Sağımcı: Çırak eğitimi şartı aranır  31) Doğa ve Tarım Bakıcısı: İlgili meslek okulu mezunu olma şartı aranır  32) Kürk Hayvani Yetiştiricisi: Sertifika şartı aranır  33) At Bakıcısı: Sertifika şartı aranır  34) At Yetiştiricisi, At Ekonomisi Ustası vb.: İlgili meslek okulu mezunu olma şartı aranır  35)At Binicisi ve Sürücüsü Öğretmeni: İlgili meslek yüksek okulu mezunu olma şartı aranır  36) Tedavi Amaçlı Binicilik Eğitmeni: İlgili meslek okulu mezunu olma şartı aranır  37) Avcı: İlgili meslek okulu mezunu olma ve sertifika şartı aranır.  38) Eyer Ustası: Sertifika şartı aranır.  39) Tarım-Bilgisayar Teknisyeni, Tarım Teknisyeni: İlgili meslek yüksek okulu mezunu olma şartı aranır.  40) Veteriner Hekim: Diploma şartı aranır.  41) Hayvan Sağlık Uzmanı: İlgili meslek okulu mezunu olma ve sertifika şartı aranır.  42) Hayvan Bakim Evi Yöneticiliği: İlgili meslek okulu mezunu olma şartı aranır.  43) Hayvan Eğiticisi: Sertifika şartı aranır.  44) Veteriner Hekim Yardımcısı: İlgili meslek okulu mezunu olma  45) Usta Hayvan Bakıcısı, Araştırma Birimleri ve Klinik Hayvan Bakıcısı, Hayvan Bakim evleri ve Pansiyonları Hayvan Bakıcısı vb: İlgili meslek okulu mezunu olma şartı aranır.  46) Hayvanat Bahçesi Hayvan Bakıcısı: İlgili meslek okulu mezunu olma şartı aranır.  47) Hayvan Psikologu  48) Kanatlı Hayvan Bakim ve İsletmecisi: İlgili meslek okulu mezunu olma şartı aranır.  49) Arı Bakıcısı ve Yetiştiricisi: İlgili meslek okulu mezunu olma şartı aranır.  50) Sığır Bakıcısı: İlgili meslek okulu mezunu olma şartı aranır.  51) Çobanlık
  İlgili meslek okulu mezunu olma şartı aranır.  52) Domuz Bakıcılığı: İlgili meslek okulu mezunu olma şartı aranır.  53) Tarım İdarecisi, Hayvancılık İdarecisi  54) Veteriner Teknisyeni: İlgili meslek yüksek okulu mezunu olma şartı aranır.  55) Yabani Hayvan ve Yabani Hayat Bakıcıları: İlgili meslek okulu mezunu olma şartı aranır.  56) Tarım Ekonomisi Mühendisi  57) Zoolog: İlgili fakülte mezunu olma şartı aranır (Biyolog, Veteriner Hekim gibi)

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Hayvancılık Alanındaki Meslekler

  Veteriner Sağlık Teknisyeni Kimdir?

  İlköğretimin 8. sınıf bitiminde Türkiye genelinde yapılan sınav ile öğrenci kabül eden Veteriner Sağlık Meslek Lisesinden 4 yıllık temel veteriner tıp eğitimini almış, Hayvan sağlığı alanında teşhis ve tedavi de Veteriner Hekimi asiste eden, hayvan ıslahı alanında çalışmalar yapan. Klinik hizmetlerinde Veteriner Hekime yardımcı olan, koruyucu hekimlik uygulamalarını yerine getiren, kendi alanında yetiştiriciyi hayvan sağlığı konusunda bilgilendiren ve gerekli uygulamaları yerine getiren, yapmış olduğu çalışmalarla ilgili kayıt tutan Mesleki kanun tüzük yönetmelik talimat mesleki literatür ve gelişmeleri takip eden ve mesleki yazışmaları yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli personeldir.

  Veteriner
  Veteriner hekimliği; kedi, köpek, kuş gibi evcil hayvanlar, vahşi hayvanlar, büyükbaş-küçükbaş hayvanlar ve kümes hayvanlarının üretimi ve tedavileri, hayvan ırklarının ıslahı ve yetiştirilmesi, verimliliklerinin artması, sağlıklarının korunması, hastalıkların tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, egzotik hayvan yetiştiriciliği ve tedavileri, hayvansal ürünlerin insan sağlığına uygunluğunun denetimi, gıda hijyeni ve kontolü, hayvansal ürünlerde kirlenme ve çevre kirliliği konularıyla ilgilenen tıp dalıdır.

  Hayvan Terbiyecisi


  Sirklerde seyircilerden bir demir kafesle ya da geniş bir çukurla ayrılan vahşi hayvan terbiyecisi,genellikle aslan ya da kaplan gibi yırtıcı hayvanlara gösteriler yaptırır.
  Vahşi hayvan terbiyecileri sirklerde,aslan veya kaplan gibi yırtıcı hayvanları eğitir,onlara birtakım oyunlar öğretir,sonra bu oyunları seyircilerin önünde tekrarlatırlar.Dolayısıyla vahşi hayvan terbiyeciliği,gladyatörlük gibi,amacı ölmemek için öldürmek olan bir meslek değildir.Ama yine de çok tehlikeli bir iştir ve terbiyecilerin sık sık yaralanmaları olağandır. İki çeşit terbiye metodu vardır:Hayvanı tatlılıkla alıştırmak veya kırbaç zoruyla yola getirmek.Her iki usulde de hayvanların içgüdüsel zekasından ,yani reflekslerinden yararlanılır.Terbiyecinin hayvanlara iradesini kabul ettirebilmek,yiyecek ve içecek vermek,gerekli bakımı yapabilmek için cesaret,tecrübe ve bilgi sahibi olması şarttır.Ayrıca bu meslek,yüklü bir sermaye ister, zira hayvanlar epey pahalıdır.


  Kasap
  Kasap, hayvanların: Kesimi, derilerinin yüzülmesi, etlerinin satımı etkinliklerinden birini ya da bu üç görevi birlikte yapan kişi.


  Kasaplar; kırmızı ve beyaz eti (kümes hayvanları, kabuklu deniz canlıları ve balıklardan elde edilen et) kullanım için hazır duruma getirir, parekende veya toptan olarak satışa sunar. Kasaplık yapan kişi, ürettiği etleri: Büyük marketlerde, kasap dükkanlarında ve dükkânlarda satışa sunabilir veya kendisi bizzat bu satışı gerçekleştirebilir.

  Görevleri çiftlik hayvanlarının evcilleştirilmesine kadar uzanan kasaplar, İngiltere'de 1272'de ilk kasap loncalarını kurdu.Bugünse kasaplık yapabilmek, birçok ülke tarafından sertifikaya dayalı, denetlenir bir sistem içinde yapılabilmektedir. Bazı ülkelerde üç yıllık kasap çıraklığından sonra ancak kasap olma yetkisine sahip olunabilmektedir

  Çoban

  Gerek ağılda gerek otlakta, kendisine emanet edilen ya da kendine ait koyun, keçi ve sığır sürüsünün bütün sorumluluğunu taşıyan çobanın görevi, hayvanların beslenmesi, sağlığı, üremesi, ilaçlarının yapılması ve kırkılmasıyla ilgilenmektir. Modern hayvancılığın geliştiği ülkelerde, çobanın okuldan yetişmiş, üstelik tecrübeli bir çobanın yanında uzun bir hazırlık devresi geçirmiş olması istenir.


  Çobanın yaşama şartları her mevsime göre değişir. Kışın bütün sürü ağılda gerektiğinde kapalı kaldığı halde, yazın bir kısmı çiftliğin yanındaki çayırlarda otlar, bir kısmı da dağ otlaklarında yayılır. İster çiftlikte kalsın, ister sürüyle birlikte dağa çıksın, çoban her an için hayvanların bekçiliğini yapmak, bakımlarını sağlamak, doğuran hayvanlara yardım etmek, sütlerini sağmak, elbette bu arada kendi ihtiyaçlarını da karşılamak zorundadır. Gerçekten büyük bir tabiat ve hayvan sevgisi, bunlardan da öte tam bir özgürlük isteği duyanların seçeceği bu meslek zorlu koşullara sahiptir.

+ Yorum Gönder