+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Suyun bitkilerde önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Suyun bitkilerde önemi
  suyun bitkilerde önemi 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  suyun bitkilerde önemi


  Suyun Bitkiler İçin Önemi nedir
  Sulamanın önemini daha iyi anlayabilmek için suyun bitki hayatındaki önemini bilmek gerekir.Yeryüzünde susuz bir hayat düşünülemez. Bitki ağırlığının ortalama % 90’ını su oluşturur.Su bitkinin çimlenmesini, bitkilerin hücre, gövde, dal, yaprak gibi organlarının canlılığınısağlar. Bu canlılık ve bitkinin kendine özgü şeklini kazanması, aynı zamanda yapraklarıylasolunum yapabilmesi, suyun bitkinin damarlarında sağladığı iç basınç ile gerçekleşir.S,u bitkiye gerekli olan besin maddelerini eriterek, kökler tarafından emilmesini ve emilen besinmaddelerinin bitki içerisinde taşınmasını da sağlar.Besin maddeleri, bitkinin ihtiyacı olan organlarına veya bitkinin depo görevi yapan bölgelerinesu ile taşınır.Su, bitkiyi fazla sıcak ve soğuklardan korur. Don olduğu dönemlerde yapılan sulama da,donma sonucu dışarıya verilen enerji toprak yüzeyini bir miktar ısıtacağından don şiddetiazaltılmış olur. Sıcakta ise yaprak yüzeyinden buharlaşan su bitki bünyesindeki ısıyı dışarıvererek bitkinin serinlemesini sağlar.Su; köke yön vererek (kökler daima suya yönelmektedir), köklerin derinliğine ve yanlarayayılmasına etki ederek, köklerin daha iyi gelişmesini sağlar.Bitkiler topraktan aldıkları suyun çok az bir kısmını (% 02) fotosentez yapı malzemesi olarak kullanmakta geri kalanını terleme ile atmosfere vermektedir. Ancak bu lüzumsuz bir sutüketimi kabul edilmemelidir. Zira, gıda maddelerinin topraktan alınması, bu maddelerinkullanılacak yerlere taşınması, hücre faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ve bitki organlarında içtazyikin sağlanması için, bitki kökleriyle yaprakları arasında sürekli bir su akımına ihtiyaçvardır.Bitki için suyun bu derecede önemli olması, sulamanın da önemini ortaya çıkarmaktadır.Sulama ürünü çeşitlendirerek halkın refah düzeyinin yükselmesine, sanayiye ham maddesağlanmasına, sanayinin gelişmesine, ihracatın artmasına doğrudan doğruya etkili olduğu gibi,artan ürünün nakliyecileri, satışı satıcıları ve beslenmeye katkıları alıcıları dolaylı olarak etkilemektedir.

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  İnsan Hayatında Suyun Önemi Nedir?
  Su, insan yaşamında hayati bir önem taşımaktadır. Sadece yaşam için gerekli bir nesne değil aslında yaşamın kendisidir su. Yeryüzünde ilk yaşamın başladığı yerdir ve bizi çevreleyen tabiat ana ve canlıların yaşamı için ikamesi olmayan çok değerli bir elementtir. Suyun bolluğu halinde değeri tam anlaşılamaz iken yokluğu halinde ölümle eş anlamlıdır. Gerçekten de, insan vücudu büyük oranda sudan oluşmaktadır. Vücudumuzdaki su oranı yaşam sürecimiz boyunca değişim göstermektedir. Yeni doğan bir bebekte vücut ağırlığının %75’i sudan oluşmakta iken bu oran çocuklarda %70, yetişkinlerde %60 ve yaşlılarda %50 şeklindedir. Suyun insan vücudunda çok önemli işlevleri vardır. Bunlardan başlıcaları şöyledir:

  a)Su biyolojik bir çözücüdür ve bu çözücü rolüyle vitaminlerin ve minerallerin hem vücutta taşınmasını, hem de çözülmesini sağlar,
  b)Su vücut sıcaklığının düzenlenmesinde çok önemli bir rol oynar,
  c)Derinin nemlenmesinde, toksinlerin atılmasında ve vücudun temizlenmesinde temel bir görev üstlenir,
  d)Böbreklerin çalışmasını kolaylaştırır,
  e)Kayganlaştırıcı bir madde olması nedeniyle birçok organın gerektiği gibi çalışmasını sağlar.

+ Yorum Gönder