+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Sert su mikroplardan nasıl arıtılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sert su mikroplardan nasıl arıtılır
  sert su mikroplardan nasıl arıtılır, bu konu hakkında açıklayıcı yazılarınız varmı 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Sert su mikroplardan nasıl arıtılır

  Sert su mikroplardan nasıl arıtılır hakkında bilgi


  Dünyada su arıtmak için kullanılan belli başlı yöntemleri şöyle sıralayabiliriz:
  içerik
  * Reverse osmosis Tersine ozmoz
  * Nanofiltrasyon
  * Ultrafiltrasyon
  * Ultraviole su arıtma yöntemi
  * Aktif karbon su arıtma yöntemi
  * Su yumuşatma
  * Kumfiltreli arıtma yöntemi
  * Deminerilezasyon yöntemi bilgi bulunamadı

  Bir atık su arıtma tesisinin arıtma kademelerinden bahsedersek, ilk olarak fiziksel arıtım yöntemleri olan ızgara ve eleklerden geçen su fiziksel olarak büyük kirleticilerden arınır.Daha sonra pompa ünitelerine zarar verebilen kirletici olan kum, kum tutucular vasıtasıyla sudan arıtılır, buradan sonra su yağ tutucuya gelir genellikle su bu haznede 10 ila 15 dakika maximum süre ile bekletildikten sonra üzerinde biriken suda çözünmemiş yağ ve benzeri maddeler yağ tutucu vasıtasıyla sıyrılarak alınır.Yağdan da arınan su çökeltme havuzuna gelir ve burada bekletilerek çökeltilen çamur dipten çamur sıyırıcılar ile alınır.Ayrıca sudan ayrılan çamurlar gübre olarak kullanılabilmekte veya susuzlaştırılıp bertaraf edilebilmektedir.Son olarak filtrasyon aşamasında su, diğer yollarla sudan arınamayan etkenlerden küçük taneciklerden, birtakım mikroorganizmalardan ve bulanıklığa sebep olan kolloidal taneciklerden bu mertebede ayrılır.Kimyasal arıtım uygulamalarına geldiğimizde, dezenfeksiyon ve koagülasyon-flokülasyon devreleri karşımıza çıkmaktadır. Dezenfeksiyon işleminde suyun hastalığa sebep olan patojen mikroorganizmalardan arınabilmesi için suya belirli oranlarda klorlama yapılmaktadır.Koagülasyon-Flokülasyon evresinde suya demir üç klorür ve alüminyum sülfat gibi koagülant maddeler ilave edilerek veya uzun bağ yapısına sahip organik polimerler kullanılarak (sırasıyla koagülasyon ve flokülasyon evreleri uygulanarak) sudaki bulanıklığa ve çeşitli renklere sebep olan kolloidal parçacıklar topaklandırılıp çökeltilerek sudan ayrımı söz konusudur.Yine bir dizi arıtma yöntemi içeren biyolojik arıtımda ise aktif çamur prosesi ilk sıralardadır. Aktif çamur prosesi aşamasında amaç, çamur içeren atık suyun, havalandırılarak içindeki mikroorganizmaların büyüyerek suya asılı veya çözünmüş maddeleri kullanarak çoğalması ve topak haline gelip çökelmesidir.Burada berrak sıvı altında kalan maddeye aktif çamur adı verilir.Biyolojik arıtım sınıfına giren diğer bir arıtma yöntemi ise stabilizasyon havuzlarıdır.Stabilizasyon havuzlarında sular tabandaki alg yosunları sayesinde havalandırılarak içindeki organik maddelerden ayrıştırılır.Çeşitli nedenlerden dolayı yeterli ayrışmanın sağlanamadığı havuzlarda ise yüzeysel havalandırıcılar kullanılır.Damlatmalı filtre yönteminde ise su küçük kırma taşlara bir elektrik motoru ile dönen dağıtıcı ile damlatılır.Sudaki mikroorganizmalar taşların üzerinde kalır ve su arıtılmış olur.

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Su Mikroplardan Nasıl Arıtılır

  Sert su nedir  Su, çökelti verebilecek önemli miktarda iyonlar içeriyorsa, suyun sert su olarak tanımlanır. Sert su kalsiyum, magnezyum ve ağır metal iyonları içerir. Sabun ile çökelek oluşturur. Sertlik günümüzde, numunedeki bütün çok yüklü katyonların toplam konsantrasyonuna eşdeğer kalsiyum karbonat konsantrasyonu cinsinden ifade edilir.
  Sert Suların Yumuşatılması

  Soda-Kireç Metodu

  Alüminyum Sülfat ve Şap Metodu

  Trisodyum Fosfat Yöntemi

  Permutit Yöntemi

  İyon Değiştiricileri

  Suların yumuşatılması demek suda sertlik yapan mineral maddeleri (katyon ve anyonları) sudan ayırmak demektir. Suların yumuşatılması aşağıda belirtilmiş olan nedenlerden dolayı önemlidir :

  Çamaşırların yıkanması için daha az sabun sarfedilir.

  Sert sularda mevcut mineraller su boruları içinde birikerek boruların tıkanmasına yol açar.

  Bazı endüstri ve imalat kollarında yumuşak su gereklidir.Konservecilik, tekstil, kağıt imalatı, dericilik ve buz, nişasta imalatlarında yumuşak su gereklidir. Fakat çok yumuşak sular korrozif olurlar. Bunlara korrozif su denir.

+ Yorum Gönder