+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Anlatım bozukluğu örnekleri ve açıklamaları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Anlatım bozukluğu örnekleri ve açıklamaları
  anlatım bozukluğu örneği 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Anlatım bozukluğu örnekleri ve açıklamaları

  Anlatım bozukluğu örnekleri


  Her cümle belli bir düşünceyi, duyguyu aktarmak için kurulur. Bu cümlenin, ifade edeceği anlamı açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyması gerekir. Ayrıca mümkün olduğunca gereksiz unsurlardan arındırılmış olmalıdır bu cümle. İşte bu özelliği göstermeyen cümleler, anlatım bakımından bozuktur.

  Bu konu ile ilgili, ÖSS’de 5 ya da 6 soru çıkmaktadır. Sadece anlamla ilgili olmayıp dilbilgisi ile de ilgili özellikler gösterdiğinden, daha önceki konuların, özellikle cümle öğelerinin, çok iyi bilinmesi gerekir.

  Bu alanda sorulan sorular değişik özellikler gösterir. Bazen bir cümle verilir ve “Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?” diye sorulur, bazen de “Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?” şeklinde sorulur.

  Anlatım bozukluklarını anlama ve yapıya dayalı bozukluklar olmak üzere iki grupta toplayabiliriz:
  --------------------------------------------------------------------------------

  1. Anlama dayalı bozukluklar:

  --------------------------------------------------------------------------------
  Bu bozuklukları birkaç bölüme ayırarak inceleyebiliriz.
  * Gereksiz sözcük kullanılması
  * Cümlede belirsizlik bulunması
  * Birbiriyle çelişen ifadelerin bulunması
  * Sözcüğün anlamca cümleye uymaması
  * Sözcüklerin yanlış eyleme bağlanması
  * Mantık hatasının olması
  * Deyimin yanlış anlamda kullanılması
  * Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
  * Bazen de bu belirsizlik noktalama işaretleriyle giderilir.

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  ANLAM BAKIMINDAN ANLATIM BOZUKLUKLARI

  1)Gereksiz Sözcük Kullanma:
  Bir cümlede anlamları aynı olan veya anlamca biri diğerini içeren sözcüklerin birlikte kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar.

  *Kulağıma eğilerek alçak sesle bir şeyler fısıldadı.
  *Bu yol yaya yürümekle bitecek gibi değil.
  *Onlar da beş yıldır karşılıklı mektuplaşıyorlar.
  *Geçmişteki hatıralardan bir şikayetim yok
  *Ülkemizin sorunları bitmiyor ,tükenmiyor
  *O günleri daha henüz dün gibi hatırlıyorum
  *Bu gece ısı sıfırın altında eksi beş derece olacak.
  *Gülmesinin nedeni bugün iyi bir haber almasındandır.
  *Onunla ilk tanışmamızı unutamam.
  *Dün gece uyurken gördüğü rüyayı anlattı.
  *Sanki dalgasız bir deniz gibiydi yüzü.
  *Sana söyleyeceğim bu gizli sırlarımı kimseye söyleme.
  *Yaptıklarını kendi ağzıyla itiraf etti.
  *Havada beyaz kar taneleri uçuşuyor.
  *Bu iş yerinde aşağı yukarı üç dört yıldan beri çalışıyorum.
  *Sınav yaklaştıkça öğrencilerin heyecanı gittikçe artıyor.
  *Galiba başka çaresi de yok gibi görünüyor.
  *Sınıfın boyu en kısa öğrencisini arkaya oturtmuşsun.
  *Yaşlı adam söz almak için oturduğu yerden ayağa kalktı.
  *Dosyadaki mevcut belgelerden anlaşılıyor ki bu iş uzun sürecek.
  *Artık bundan sonra oraya gitmene gerek kalmadı.
  *İki kardeşten en küçüğü okula gitmiyordu.
  *Bu saatte oraya yalnız gidemem;seninle birlikte gitmek istiyorum.
  *İşte seninle bu yüzden dolayı konuşmak istemiyorum.
  *Niçin böyle yüksek sesle bağırıyorsun ki?
  *Biz onlara iki günde bir, gün aşırı giderdik.
  *Yorulmamıza rağmen basamaklardan yukarı hızlı hızlı çıkıyorduk.
  *Türkçede Arapça ve Farsça dillerinden gelmiş sözcükler vardır.
  *Böyle havalarda eve bir tane bile ekmek götürmeyi unutur.
  *Kadın küçük çocuğa yaklaşarak senden büyük ağabeyin var mı diye sordu.
  *Yarınki toplantıda ülkenin ekonomik ve iktisadi problemleri tartışılacak.

  2)Sözcükleri birbiriyle karıştırma:
  Anlamları veya yazılışları çok benzer olan sözcüklerin karıştırılması cümlenin anlam bütünlüğünü bozar.

  *Geri kalmışlık Türkiye’ye özel bir durum değil.
  *Bu binalar gerçekten çok yaklaşık yapılmış.
  *Size birazdan düğün resimlerini göstereceğim.
  *Bir öğrenci sınıfta kalmışsa onun sınıfı geçmesini güçlendiren nedenleri araştırmak gerekir.
  *Bizden son öğretim durumunu gösteren bir belge istedi.
  *Vatandaşlarımız arasında din ,dil,ırk ayrıntısı yapılamaz.
  *Bazı öğrenciler derste çok çekimserdir.
  *Uzun saçlı bir genç geldi,kendini bize tanıştırdı.
  *Vezüv etken bir yanardağdır.
  *Deterjandan elleri tahrip oldu.
  *Bu bölgenin kendine özgün gelenekleri vardır.
  *Camdan yankılanan ışık gözlerimi kamaştırdı.
  *Yazarın on dördüncü kitabı da yayınlandı.
  *Belediyeler sık sık güz etkenlikleri yapıyor.
  *Çocukların birbirleriyle uygunluk içinde olmaları çok güzel.
  *Bu iki olay arasında hiçbir ayrıcalık yok.
  *Fiyatlar çok pahalı olduğu için satışlar çok durgun.
  *Kar yolu kapadığı için geçit servis yolundan sağlanıyordu.


  3)Sözcükleri Yanlış Anlamda Kullanma:

  Sözcük anlamlarına uygun yerde kullanılmadığı zaman ya da yanlış anlama gelecek şekilde kullanıldığında anlatım bozukluğu doğar.

  *Bu onların bolluğa düştükleri zaman bile savurganlık etmelerine yol açar.
  *Şimdi size yarın yayınlanacak programlardan bazılarını hatırlatıyoruz.
  *Bence sizin bu sınavı kaybetme şansınız hiç yok.
  *Alınan bunca borç Türkiye’nin Avrupa’ya bağımlı olmasını sağladı.
  *Bugün dünyanın yüz kırk ülkesinde cüzamlılar günü kutlanıyor.
  *Bu yıl babamın yüzünden sınıfı geçtim.
  *Annesi iyi çorap dokurdu.
  *Ektiğin fidanlar meyveye döndü.
  *Her türlü girişimden çekinmeyen biriydi.
  *Aldıkları para mutluluklarına yol açtı.
  *Cumhuriyet 1923 tarihinde ilan edildi.
  *Ben 21 Mart 1978 yılında doğmuşum.
  *Uzun bir ders yılı daha tamamlanmak üzere tatil iyice yanaştı.
  *Tırnakların bir hayli büyümüş.
  *Dünden itibaren yağmur yağıyor
  *Adamın başına silahı dayayarak cebindeki parayı çalmışlar.
  *Bize yapılacak her türlü baskı bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır.
  *Bu gençleri azımsamak ,onların başarılı olacaklarına inanmamak doğru değil.

  4)Sözcüğün Yapısındaki Yanlışlık:

  Bir sözcük dilbilgisi kurallarına aykırı türetilirse anlatım bozukluğu doğar.

  *Mehmet Efendi on beş yıldır bakkalcılık yapıyor.
  *Yiyecekleri kokturmuşsun.
  *Bölgevi sorunlar artıyor.
  *Her şeyi pahalılandırmışsınız.
  *Bilinçleşmenin gerçekleşmesini eğitim sağlayacaktır.
  *Dilimizi çirkinletmeyelim.
  *Sizce bu kişi kaçtı mı kaçtırıldı mı?

+ Yorum Gönder


anlatım bozuklukları ile ilgili örnekler ve açıklamaları,  sözcüklerin yanlış eyleme bağlanması örnekleri