+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Kredi Kartı Ile Altın Satışı Caiz Midir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kredi Kartı Ile Altın Satışı Caiz Midir?
  Kredi kartı ile altın satışı caiz midir? 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Kredi kartı ile vadeli altın alım-satımı caiz midir?
  Kredi kartı ile vadeli altın alım-satımı caiz midir?


  Altın, gümüş, döviz, TL vb. para cinsinden olan şeylerin birbirleriyle değiştirilmesine sarf denir.
  Sarf akdinde bedellerin peşin olması gerekir. Aksi takdirde yani, bedellerden birinin veresiye olması halinde yapılan işlem faize (nesîe ribasına) dönüşür.
  Buna göre altının, vade farkı uygulanmasa bile veresiye olarak satılması faiz olacağından caiz değildir.
  Konuyla ilgili olarak Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: “Altına karşılık altın, gümüşe karşılık gümüş, buğdaya karşılık buğday, arpaya karşılık arpa, hurmaya karşılık hurma, tuza karşılık tuz; cinsi cinsine birbirine eşit ve peşin olarak satılır. Malların sınıfları değişirse peşin olmak şartıyla istediğiniz gibi satın. “ (Buhârî, Büyû’, 74-82; Müslim, Müsâkât, 79-104; Tirmizî, Büyû’, 23).

  Altının kredi kartıyla satışı konusunda farklı görüşler ileri sürülebilir.
  - Kart sahibi olan kurumun (bankanın), kredi kartı ile yapılan satıştan doğan borcu, anında peşin (online) olarak kuyumcunun hesabına yatırması halinde, yapılan alış-verişin sahih olacağı, dolayısıyla burada nesîe (veresiye) ribasının söz konusu olmayacağı söylenebilir.

  - Altın bedelinin anında satıcının hesabına geçilmeyip daha sonra ödenmesi durumunda yukarda belirtilen, sarf akdi şartına riayet edilmediği ve altının para ile veresiye satışı söz konusu olduğu için caiz olmaz.

+ Yorum Gönder