+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Medeniyet Ilerlediği Halde Insanların Ahlakında Neden çöküş Var Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Medeniyet Ilerlediği Halde Insanların Ahlakında Neden çöküş Var
  Medeniyet ilerlediği halde insanların ahlakında neden çöküş var? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Medeniyet Ilerlediği Halde Insanların Ahlakında Neden çöküş oluyor hakkında  Manevi değerlerden ve imandan uzaklaştıran maddeci bir felsefenin bu asırda hüküm sürmesi bireylerin ahlakında ciddi çöküşe neden olmaktadır. Bu çöküşün durdurulabilmesi ise ancak Kur'ân hükümlerinin ışığında yetişen ve Kur'ân ahlakıyla ahlaklanan bireylerle mümkündür.
  Kur'ân ve materyalist sistemin ortaya koyduğu insan modeli incelendiğinde aralarındaki fark açıkça görülür:

  KUR'AN TOPLUM MODELİ

  Rabbinden başka hiç kimseye ve hiçbir şeye ibadete tenezzül etmez. Cennet gibi büyük bir menfaati bile ibadetlerinde gaye edinmez.


  Yumuşak huylu ve sağlam karakterlidir.

  Tokgözlüdür, Allah’ın karsısında fakirliğini ve zayıflığını bilir.


  Her hadise karşısında
  Rabbinin sonsuz gücüne dayandığı için kuvvetlidir.

  Bütün insanlığı kendisine kardeş bilmekle toplumun ve kardeşlerinin menfaatini kendi çıkar ve menfaatlerine tercih eder.

  Yalnız Allah için, Allah’ın rıza ve muhabbetini kazanmak için, erdem ve fazilet için hareket eder, çalışır.


  Kur’an ilmi ve ahlak ilkeleri; Mevlanalar, İmam-ı Gazililer, Şahı Nakşibendîler ve Bediüzzamanlar gibi büyük zatları netice verir.


  MATERYALİZM TOPLUM MODELİ


  Küçük bir menfaat ve lezzet için en değersiz şeylere tapmak derecesinde tenezzül eder. Adeta her şeyi kendine ilah edinir.

  İnatçı ve dik başlıdır. İnadıyla en küçük bir lezzeti elde etmek için her türlü alçaklığı kabul eder.


  Açgözlü, kendini beğenmiş ve gururludur

  Yaşadığı hadiseler karşısında kalbinde ve kendinde bir dayanak noktası bulamaz.

  Şahsi menfaatleri için toplumun menfaatlerini hiçe sayan bir hilekârdır.
  Yalnız kendi için endişe eder ve yalnız kendi çıkarını düşünür.

  Gösterdiği gayret ve çalışmanın amacı, yalnız kendisini ve midesini ve her türlü şehvani arzu ve isteklerini tatmin etmektir

  Materyalist sistem ve ahlak ilkeleri
  Hitler, Lenin, Hasan Sabbah ve Mao gibi pek çok aşağı kimseleri netice vermiş ve halen vermektedir.

  Materyalizmin hedefi ve gayesi: Yalnız kendi menfaati ve nefsinin isteklerini tatmin

  Materyalizm menfaat ve isteklerin tatminini gaye kabul eder. Arzu ve isteklerin elde edilememesi ise toplumu sürekli bir “savaş ve boğuşma” haline sürükler.


  Kurân’ın hayat prensibi: “Yardımlaşma”

  Daima birbirinin yardımına yetişmek suretiyle toplumda bir dayanışma ortaya koyar.


  Materyalizmin hayat prensibi: “Çarpış ve ele geçir!”
  Menfaatlerini elde etmek uğruna her türlü zulmü ve zorbalığı gösterir.


  Kur'ân ırkçılık ve menfi milliyetçiliği
  şiddetle reddeder

  Kurân'ın düsturu: “Din birliği, vatan birliği ve toplum birliğini” sağlayıp insanlığı kardeşliğe ve bağlılığa sevk etmektir.

  Materyalizm ırkçılık ve menfimilliyetçiliği düstur kabul eder

  Materyalizmin düsturu olan ırkçılık ise; “başkasını yutmakla beslenmek olduğundan” toplum hayatının mutluluğu ve huzuru ortadan kalkar ve bölünmelere sebebiyet verir.

+ Yorum Gönder