+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Bitkilerin Genel özellikleri Ve Sınıflandırılması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bitkilerin Genel özellikleri Ve Sınıflandırılması
  Bitkilerin genel özellikleri ve sınıflandırılması 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Bitkilerin Genel özellikleri


  Bitkilerin genel özellikleri ve sınıflandırılması

  * Bitkiler Ökaryot canlılardır

  * Hücre çeperi vardır.

  - Selüloz, Ölü, Geçirgen.

  - Endositoza engel, Ekzositoza engel değil.

  - Hücre boğumlanmasına engel (orta lamel).

  - Yaşlandıkça kalınlaşır.

  - Turgor basıncına dayanıklı.

  * Yedek depo maddesi nişastadır.

  - Lökoplastta bulunur.

  - Bütün canlı hücrelerde var.

  * Klorofile sahiptir.

  - Kloroplastta bulunur.

  - Bütün hücrelerde yoktur.

  - Işıklı ortamda fotosentez yapar.

  * Sentrozom yoktur.

  - İğ iplerini golgi ve sitoplazmik faktörler yapar.

  * Yarı parazit bitkiler;

  - Örneğin ökse otu,

  - Fotosentez yapar,

  - Su ve mineralleri konak bitkiden alır,

  - Bunun için yalancı köklerini (emeç) konağın odun borularına uzatır.

  * Tam parazit bitkiler;

  - Örneğin cin saçı otu,

  - Fotosentez yapmaz,

  - Su, mineral ve organik maddeleri konak bitkiden alır,

  - Bunun için yalancı köklerini (emeç) konağın odun ve soymuk borularına uzatır.

  Bitkilerin sınıflandırması üremelerine göre yapılır.

  - Çiçeksiz Bitkiler

  - Çiçekli Bitkiler

  A) Çiçeksiz Bitkiler

  * Çiçek oluşturmazlar.

  * Sporlarla ürerler

  * Kök, gövde ve yaprak bulunmaz.

  * Suyosunu ve karayosunlarında iletim demetleri yoktur. Fakat eğreltilerde bulunur.

  B) Çiçekli Bitkiler

  * Çiçek oluştururlar ve tohumla ürerler.

  * Kök, gövde ve yaprak bulunur.

  1) Kök

  * Bitkileri toprağa bağlar.

  * Emici tüylerle su ve minerallerin alınmasını sağlar.

  * Saçak, kazık ve depo kök gibi çeşitleri bulunur.

  * Kloroplast bulunmaz ve fotosentez yapamaz.

  * Kutikula tabakası bulunmaz.

  * Stoma bulunmaz.

  * Sulak bölge bitkilerinde saçak kök ve yüzeysel kök bulunur.

  * Kurak bölge bitkilerinde kazık kök ve derine giden kök bulunur.

  2) Gövde

  * Köklerle yapraklar arasında geçişi sağlar.

  * Yassı, sürünücü, sarılıcı ve depo gibi çeşitleri vardır.

  * Sulak bölge bitkilerinde ince, otsu, ince kutikulalı gövde bulunur.

  * Kurak bölge bitkilerinde kalın, su depolamış, odunsu, su depolamış, kalın kutikulalı gövde bulunur.

  3) Yaprak

  * Bitkilerin yassılaşmış organıdır.

  * Fotosentez, terleme ve gaz alışverişini sağlar.

  * Şekli, damarlanma biçimi ve dizilişi sınıflandırmada öneklidir.

  Kutikula


  * Yağsı ve mumsu bir tabakadır.

  * Epidermis tarafından salgılanır. (golgi)

  * Yaprağı izole eder.

  * Su ve hava geçirmez, fakat ışığı geçirir.

  * Yaprak ve otsu gövdelerde bulunur.

  * Su bitkilerinde, köklerde ve odunsu gövdelerde yoktur.

  * Kurak bölge bitkilerinde kalın, sulak bölge bitkilerinde incedir.

  Epidermis

  * Koruyucu örtü dokudur.

  * Bitkilerin bütün dış yüzeyini örter. (odunsu gövde hariç)

  * Kutikulayı oluşturur.

  * Kloroplastı yoktur ve fotosentez yapamaz.

  * Ayrıca diken, emici tüy, stoma oluşumunu sağlar.

  Palizat ve Sünger Parankiması

  * Fotosentez yapar. Palizat parankimasında sünger parankimasından daha çok kloroplast vardır.

  Stoma

  * Gaz alışverişi ve terlemeyi sağlayan gözeneklerdir.

  * Epidermis hücrelerince oluşturulur.

  * Yaprak ve otsu gövdelerde bulunur.

  * Odunsu gövde, su bitkileri ve kökte yoktur.

  * Yaprağın; - Altında (kurak)

  - Üstünde (sulak)

  - Her iki yüzde (ılıman) olabilir.

  * Epidermisle; - Aynı hizada (ılıman)

  - İçeri doğru girmiş (kurak)

  - Dışarıya doğru çıkmış (kurak) olabilir.

  * Kloroplast organeli vardır ve fotosentez yapar.

  * İki bekçi (kilit) hücresinden oluşur. Bu hücrelerin birbirine bakan çeperleri kalın, çevreye bakan çeperleri incedir.  * Açılıp kapana bilir.

  * Kurak, sıcak ve rüzgarlı havada kapalıdır. serin ve nemli havalarda açıktır.

  * Açılma; - Bekçi hücrelerinin yoğunluğu artırılır. - Fotosentez,

  - Nişasta sindirimi,

  - Sitoplazmaya mineral alınması,

  - Protein sindirimi vs.

  - Osmotik basınç artar,

  - Komşu hücrelerden su gelir,

  - Turgor basıncı artar ve stoma açıklığı artar.

+ Yorum Gönder