+ Yorum Gönder
Hayat Ve Yaşam ve Evlilik Hazırlıkları Forumunda Evlilik ve aile terapisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Bilge Kağan
  Devamlı Üye

  Evlilik ve aile terapisi
  Evlilik ve aile terapisi


  Psikolog Beyhan Budak, yapılan çalışmalarda eşlerin birbirlerinin olumlu yönlerini tamamen görmezden gelip olumsuz yönlerine odaklandığının ortaya çıktığını söyledi.

  Evlilik ve aile terapisi.jpg

  Ülkemizde, belli bir yaştan sonra erkek ve kadınların çok büyük bir çoğunluğu evlenmektedirler. Çoğu insan evlilik hakkında çok fazla fikir sahibi olmadan evlenip ve aynı evde iki yaşayıp belli bir düzen kurup, ortak karar almanın kendi kendine oluşan bir durum olduğunu zannetmediktedirler. Fakat birçok sebepten dolayı eşler arasında problemler çıkmakta ve eşler bu problemlerin çözümü için ya uzun yıllar uğraşıyorlar ya da boşanma yolunu seçiyorlar.

  Ayrıca çatışmanın çok olduğu, eşlerin evlilik doyumlarının az olduğu ya da hiç olmadığı evliliklerde, aldatmanın çok daha fazla olduğu, eşlerin birbirlerinin olumlu yönlerini tamamen görmezden gelip olumsuz yönlerine odaklandığı yapılan çalışmalarda ortaya çıkmaktadır. Bu durum sonucunda, eşler çoğu zaman bağırmaktan ve kavga etmekten dolayı birbirlerinin ne dediklerini dahi anlamaz hale gelebilirler. Zamanında birbirini severek evlenen iki insan, aynı ev içinde yaşarken birbirini tanıyamaz hale gelmiş ve savaş halinde olabilirler.

  Bu tarz çatışmaların çok fazla olduğu evliliklerde, kişilerin hem hayat kalitesi düşer, hem de evlilik dışı aktivitelerde başarı gitgide zorlaşabilir. Bununla birlikte çatışmanın çok yoğun olduğu evliliklerde yetişen çocukların bu durumdan olumsuz yönde etkilenmeleri yüksek ihtimaldir.
  Bu tarz durumlarda, eşler kendi problemlerini kendileri çözemeyecek hale geldilerse, artık birbirlerini anlamıyor ve bu hale nasıl geldiklerini dahi bilmiyorlarsa, evlilik ve çift terapisi iyi bir çözüm olabilir.

  Evlilik ve çift terapisi, birbirleriyle çatışmada olan iki insanın etkileşimini değiştirmek için düzenlenmiş bir psikoterapi biçimidir. Evlilik ve çift terapisinde, bu alanda uzman bir kişi, belirli teknikler aracılığıyla, eşlerin kendi aralarındaki iletişimi yeninden şekillendirmelerini, evlilik uyumunu bozan davranışları tersine çevirmeye ya da değiştirmeye ve kişilik gelişimini ve olgunlaşmasını sağlamaya çalışır.

  Yukarıda bahsettiğim üzere, çoğu insan evliliği sürdürme ve tatminkâr bir evlilik oluşturmanın kendi halinde oluşacağı fikrindedir. Halbuki çoğu insan evliliğe mükemmel bir eş olarak başlamaz. Evlilik içinde tartışmak, kendi ailemizle ilişkilerimizi düzenlemek, ortak bir sosyal hayata uyum sağlamak, çocuk yetiştirmek gibi konularda zorlanabilir ve kendi aramızda bir çözüm yolu bulamayabiliriz. Evlilik terapisi bize bu noktada, iletişim şekillerimizi yeniden düzenleme, ailelere bağımlı değil bağlı bir evlilik oluşturma, etkin problem çözme becerileri oluşturma, karşı tarafın kişiliğini yıpratmaya yönelik değil sorunları çözmeye odaklı tartışma becerilerini kazanma yolunda yardımcı olabilir. 2. boritta
  Yeni Üye

  Evlilik Terapisi – Aile Danışmanlığı


  Tartışmaların, kavgaların, çatışmaların sürekli olduğu bir aile ortamında eşlerin ilişkilerini sağlıklı değerlendirmeleri ve evliklerini bitirme konusunda sağlıklı karar vermeleri beklenemez Problemli evliliklerde eşlerden birinin ya da her ikisinin psikolojik sorunlar yaşaması olasıdır Tedavi veya destek için kliniğe başvuran kişiler daha çok depresyon, anksiyete, psikosomatik vb şikâyetler iletmektedirler
  Ayrılma düşüncesiyle evlilik terapisi konusunda destek alan eşlere verilecek doğru yanıt, yeni bir karar almadan önce ilişkinin düzelmesinin beklenmesidir Belli bir süre(ortalama onbeş gün) birbirleriyle yüz yüze görüşmemeleri, birbirlerinden haberdar olmamaları, evlerini ayırmaları, telefonda dahi görüşmemeleri önerilir Evlilik terapisi başlangıcında eşine yoğun kızgınlık duyguları besleyen, onu hayatından çıkarmakta kararlı olan eş başta bu bekleme sürecini reddetse de, evlilik terapisi süreci içerisinde bu önerinin ne kadar sağlıklı olduğunu görecektir Gerçek duygularının aslında bu duygular olmadığını, bu kararı aslında sadece o anki kızgınlık duygularıyla verdiğini fark edebilir ve evliliğine devam edebilir Ayrılma kararının ertelenmesi sürecinde aile danışmanı ile beraber sorunlar tüm boyutuyla tek tek ele alınır, tarafların olumlu olumsuz tüm duygu, düşünce ve davranışları analiz edilir Evlilik terapisi desteği sayesinde, çatışmalarda eşlerin üstlendiği yanlış roller tespit edilerek aslında sağlıklı bir ilişki modeli yaşamadıkları eşlere objektif bir şekilde gösterilir Evlilik terapisi ile, sağlıklı bir ilişki için takip edecek yollar belirlenir
  Kaynak:
  Dr Bora Küçükyazıcı
 3. Fatma
  Administrator
  Hiç bir evlilik mükemmel değil. Evliliklerde küçük sorunlar konuşulmazsa ve çözülmezse bu sorunlar büyür. Aslında sorunları çözecek en iyi yöntem konuşmaktır. Konuşulmadan hiç bir sorun çözülmez.
+ Yorum Gönder