+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Fan Club Forumunda Sanat ile müzik arasında nasıl bir ilişki vardır? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Sanat ile müzik arasında nasıl bir ilişki vardır?
  Sanat ile müzik arasında nasıl bir ilişki vardır?  Sanat ile müzik arasındaki ilişki


  Sanat sosyolojisi adı verilen dal, sanatçının yaşadığı toplumla sanat kurumu arasındaki bağlantıları inceler.
  Çünkü, her insan gibi sanatçı da, diğer insanlarla ilişki halindedir, ortak bir yaşantı içindedir Onun içinden çıktığı toplum, onun hedef aldığı kitleler ve sanat eseri arasındaki sayısız ilişkileri, sosyolojinin bir dalı olan sanat sosyolojisi inceler
  Sanat ve yaratma olayını, birkaç faktörün etkisi ve sonucu olarak düşünebiliriz Bunlardan birkaçı : sanatçı kişiliği, kullanılan malzeme, teknik ve sanatçının içinde yaşadığı toplumsal ortamdır İnsanın yarattıkları incelenirken, onun evrensel bir yaratık olması yanında, millî ve toplumsal bir varlık olduğu da göz önüne alındığından, bireyin anlaşılabilmesi için, onun bağlı olduğu toplumsal yapı’nın da anlaşılması gerekmiştir
  Sanat, doğrudan doğruya insanlara seslendiğine göre, sorunun çözümünü bir bakıma insan toplumunda aramak gerçekten yerinde olur En basit tanımlamaya göre ; sosyoloji, toplumları ve toplum içindeki olayları inceler Sanat ise, bütün toplumlarda yaygın bir olgudur Sosyoloji, toplumlarda böylesine yaygın bir olaya ilgisiz kalamazdı İşte bu düşünceler ışığında, sanatın insan toplumuyla olan ilgisini yorumlayabilme kaygısı, bazı sosyologları ve sanat tarihçilerini yeni bir bilim kurmaya yöneltmiş, böylece sanat sosyolojisi doğmuştur
  Halkın, ya da toplumun büyük çoğunluğunun, sanatı belirlemede payı olduğu düşüncesi, geç devirlerde kabul edilmiştir Antik çağda, halkı, sanattaki değişme ve gelişmelerin temel etkeni olarak kabul etme eğilimi görülmez
  Sanat sosyolojisi, yüzyılımızın başında sanat tarihinin bir branşı olarak değil; sosyolojinin bir branşı olarak ortaya çıkar CLalo’nun “sosyolojik estetik” dediği şey, sosyal sınıfların sanata olan ilgisini kritik eden bir görüştür Yazar, kendinden önce benzer düşünceleri ortaya atan Guyau’nun izleyicisi gibidir
  Sanat faaliyeti, kalıcı ve evrensel değerleri bile amaçlasa, her zaman belirli bir topluma sunulur, arz edilir Bir artistik faaliyete toplumun verdiği değer; eserin kabulü, onun anlaşılması, korunması ve elden ele geçişi bir toplum içinde olmaktadır Ancak, bütün bunların dışında sanatçının özel bir işlevi de vardır İşte bu noktadan sonra sosyoloji, teorilerini sanata açıklamakta yetersiz kaldığını görüyoruz Çünkü, sanatla toplum yapısından başka bağlantılar da vardır
 2. Meryem
  Bayan Üye

  sanat ve müzik bence ayrılamaz bir ikilidir müzikte bir sanattır ama bu nasıl bir müzik yapıldığına bağlı aslında birazda birşeyler katmalı insan ruhuna iyi birşeyler
+ Yorum Gönder


insan sanat ve müzik arasındaki bağ