+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Felsefe Forumunda Entelektüalizm Düşünce Nedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Entelektüalizm Düşünce Nedir?
  Entelektüalizm Düşünce Nedir?

  Entelektüalizm1.jpg


  Bütün varlıkları anlıksal temele indirgeyen öğretilerin genel adı. İradecilik karşıtı ve özellikle bilgibilimde usçulukla anlamdaş olarak kullanılmıştır. Törebilimsel anlam ahlaksal davranışların anlıkla belirlendiği anlayışını dile getirir; eş deyişle ahlaksal davranışlar bir bilgi ve uslamlama işidir.
  Genellikle anlığın başatlığında birleşen Platon Descartes Spinoza Leibniz Wolf Kant Hegel gibi birbirlerinden az ya da çok farklı bir çok düşünürlerin öğretileri anlıkçılık genel adı altında toplanırlar. Genellikle küçümseyici anlamda kullanılan terimin ayırıcı niteliği varlıkları anlıksal temele indirgemektir. Anlıkçılar içinde Platon gibi nesnel gerçekçiliği anlıksal gerçekçiliğin bir kopyası sayan Kant gibi nesnel gerçekliğin var olduğunu ama asla bilinemeyeceğini ileri süren Berkeley gibi nesnel gerçekliği tümüyle yadsıyan düşünürler vardır. 2. Esma
  Devamlı Üye

  Entelektüalizm'in genel olarak zihin, bilginin eylemin gerçek ilkesi olarak benimsenmiştir. Ayrıca duygu ve irade karşısında önce ve üstün olduğunu öne süren bir felsefi görüştür. Tüm psikolojik olayları kaplayan düşünce ve yargılara bağlayan görüş olarak ta bilinir.
+ Yorum Gönder


düşünce