+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Felsefe Forumunda Ontoloji Açısından Varlık Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ontoloji Açısından Varlık Nedir
  Ontoloji Açısından Varlık Nedir kısaaca 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Ontoloji Açısından Varlık Hakkında Bilgi

  Varlığı ele alan, irdeleyen bilgi dalı ontoloji, varlığı iki temel problem açısından ele alır:

  – Varlığın var olup olmadığı sorunu

  – Varlık varsa, bunun ne olduğu sorunu

  “Varlık var mıdır?” sorusuna verilen birbirine karşıt yanıt vardır.

  Nihilizm: Bilginin mümkün olduğu görüşünü reddeden, kendisinden şüphe edilemeyen hiçbir şeyin olmadığını öne süren ve maddi gerçekliğin varlığını yadsıyan bir öğretidir. Bunun nedeni “varlığın varolup olmadığını bilmenin imkânsız görülmesinde yatar. “Varlık var mıdır?” sorusunu olumsuz karşılar ve “yoktur” diye cevaplar.

  Bu yaklaşımı, Gorgias, “Hiçbirşey yoktur, olsa bile bilinemez, bilinse bile başkasına aktarılamaz” sözüyle vurgulamıştır.

  Realizm: Varlığı, var olarak kabul eder. İnsan bilincinden bağımsız olarak varlığın mevcut olduğunu iddia eder.

  Realizme göre, biz varlığı ya doğrudan duyularımızla algılarız ve algıladığımız evren bizim kavradığımız gibidir; ya da zihnin imkânları aracılığıyla onun varlığını biliriz. Ancak, varlığın varolduğu kabul edildikten sonra, zihne kaçınılmaz olarak “Varlığın ne türden bir varlık olduğu” sorusu belirir. Filozoflar bu soruya farklı şekillerde cevap vermişlerdir.

+ Yorum Gönder