+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Felsefe Forumunda Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları Nedir
  Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları Nedir kısaca 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları Maddeler Halinde

  İyi: Ahlak açısından yapılması uygun olan, iradenin yapılmasına özgürce karar verdiği eylemlerdir.

  Kötü: Ahlak yasası açısından yapılması uygun olmayan eylemlerdir.

  Özgürlük: İradeyi kullanarak istediğini yapabilme halidir.

  Erdem: İradenin cesaret, cömertlik, bilgelik gibi iyiyi yapmaya yönelmesidir.

  Sorumluluk: İnsanın bilerek ve iradeli olarak yaptığı bir işin, bir davranışın sonuçlarını kabullenmesidir.

  Vicdan: İyi ile kötüyü birbirinden ayırabilme gücüdür.

  Ahlak yasası: Uyulması ahlak açısından gerekli ve geçerli olan kurallardır. Bu kurallar kişinin ne yapması, ne yapmaması, davranışlarının nasıl olması gerektiğini gösterirler.

  Ahlaki karar: Kişinin, ahlak yasalarına kendi hür iradesi ile uymasıdır. Bu uyma dışarıdan herhangi bir zorlama ile değil, bireyin kendi isteğiyle olmalıdır.

  Ahlaki eylem: Ahlak kurallarına uygun ve iradeli olarak bir şeyi yapmaktır.

  Sorumluluk: İnsanın kendi eylemlerinin ya da yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir.

+ Yorum Gönder