+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Felsefe Forumunda Psikolojide Adaptasyon Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Psikolojide Adaptasyon Nedir
  psikolojide adaptasyon nedir kısaca 2. Dilan
  Devamlı Üye

  Psikolojide Adaptasyon hakkında bilgi


  Bireyin çevresiyle etkileşerek, çevreye ve çevresindeki değişmelere uyum sağlayabilmesidir. Adaptasyon, çevreye uyum sağlama becerisidir. Kazanılmış olan bilgilerin ve becerilerin karşılaşılan durumlarda işlevsel olarak kullanılmasıdır. İki türlü gerçekleşir:
  1-Özümleme (Asimilasyon):
  Bilginin içselleştirilmesi ya da sindirilmesidir. Bireyin kendisinde var olan bilişsel yapılarla (şemalarla) çevresine uyumunu sağlayan bilişsel süreçtir. Diğer bir deyişle çocuğun karşılaştığı yeni olayı, fikri, objeyi kendisinde daha önceden var olan bilişsel yapı içine alma sürecidir. Özümleme ile insan yeni karşılaştığı bilgi, olay veya durumları seçerek ya da değiştirerek kendisinde daha önce var olan bilişsel yapılara, şemalara yerleştirir.

  Özümleme, insanın yeni karşılaştığı bir nesne, durum olay veya bilgiyi kendisinde var olan şemalarla açıklama çabasıdır. Özümlenen bilgi kişi tarafından bir miktar değiştirilerek algılanmaktadır. Özümleme (ya da özümseme) bir olgunun ya da uyarıcının bireyde var olan zihinsel kategoriler içerisine yerleştirilmesi, bu yolla sınıflanması ve kullanılması sürecidir. Çocuk yeni bir nesneyle, ya da olayla karşılaştığında onu bir önceki şemaya bağlı olarak açıklayarak özümleme yapar.
  Örneğin; iki aylık bir bebek eline aldığı bir nesneyi ağzına götürerek özümleyecektir. Hayatında ilk kez sehpa gören bir çocuk bunu zihninde var olan masa şemasına yerleştirir ve ‘bu masadır’ der.

  2-Uyumsama-Uyma-Uyum Kurma (Akamodasyon) (düzenleme-yerleştirme): Eğer önceki şemalar bir nesneyi ve olayı anlamak için yeterli olmazsa, bu durumda şema değiştirilerek uyum sağlamaya (uyma) geçilir. Uyumsamada çocuk var olan şemayı yeni durumlara, olaylara, nesnelere göre yeniden biçimlendirir.

  Uyma, çocuğun yapmış olduğu özümleme sonucu, o zamana kadar bilinen davranış örneğine uymayan yeni ve farklı bir davranışı ortaya koymasıdır. Uyma diğer bir ifadeyle bireyin kavrayışlarını değiştiren yeni bir bilgi ya da durumu alabilmek için zihinsel yapının ona uygunluğunun sağlanması sürecidir.

  Uyum kurma, yeni şemaların oluşturulması ya da daha önceki şemaların kapsamının ve niteliğinin değiştirilmesidir. Ya da mevcut şemayı yeni durumlara, nesnelere, olaylara göre yeniden biçimlendirme sürecidir. Bir çocuk eline geçen limonu ağzına götürmüş, tadı umduğu gibi çıkmadığı için yüzünü ekşitmiştir. Bazı nesnelerin tadının hoş olmadığına ilişkin yeni bir bilgi geliştirmiştir. Böylece yeni yapılanmalar başlamıştır. Yeni bilgi önceki bilgi şemasına eklenir. Böylece bireyler yeni fikirler oluştururlar.
  Örneğin; hayatında ilk defa kaplan gören bir çocuk, onu zihnindeki mevcut şemasına göre kedi olarak tanımlar (özümleme). Daha sonra yeni yaşantı ve etkileşimle (kaplanın büyük olduğu, daha hızlı koştuğu vb) birlikte zihninde yeni bir kaplan şeması oluşturur (uyma, uyumsama). Diğer bir örnek, okula ilk gittiği gün kendisine sevecen ve yumuşak davranan öğretmenini gören çocuk, daha sonra gördüğü başka bir öğretmenin de kendisine sevecen ve yumuşak davranacağını bekleyerek özümleme yapar. Fakat öğretmen sert ve kaba davrandığında bazı öğretmenlerin sert ve kaba davranabileceğini anlayarak mevcut şemasını değiştirip uyumsama yapar.

+ Yorum Gönder