+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Felsefe Forumunda Psikolojide şartlanma Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Psikolojide şartlanma Nedir
  psikolojide şartlanma nedir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Psikolojide şartlanma

  Beyinde oluşan sinirsel süreçler belirli bir düzen izleyerek kaslara geçer ve gözlenebilen davranışlar halinde dışa yansır (Atkinson,1999:32). İnsan beyninin son derece karmaşık bir işleyiş düzeni olması ve araştırmaların deneysel olarak yapılamaması, davranışın nörobiyolojik temelleri üzerindeki bilgilerin oldukça sınırlı kalmasına neden olmuştur. Buna karşılık bireyin davranışını, davranışın içinde oluşturduğu çevre koşullarıyla açıklamaya çalışan davranışsal yaklaşım ortaya atılmıştır (Cüceloğlu, 1997:27).

  1920’lerde Amerikalı psikolog James B. Watson, zihinde olup biten düşünce ve duygularla hiç ilgilenmeden, bireyin gözlenebilen davranışlarını incelemeyi amaçlayan davranışsal yaklaşımı önermiştir (Cüceloğlu, 1997:28). Davranışsal yaklaşım, yalnızca organizmanın gözlenebilen ve ölçülebilen dışsal faaliyetleriyle ilgilenmektedir (Atkinson,1999:32). “Uyarıcı-davranış kuramı” adıyla da anılan davranışçı yaklaşım, tek bir tema -öğrenme- çevresinde düzenlenmiştir (Gençtan, 1988:67). Uyarıcının cinsi, şiddeti ve tekrarı ile davranışın türü, kuvveti ve frekansı arasındaki ilişkiyi inceler. Ayrıca, davranışı pekiştiren ödüllendirme koşullarını da ele alır (Cüceloğlu, 1997:28). Uyarıcı- davranış psikolojisi organizmanın içinde olup biten biyolojik veya bilişsel süreçlerle ilgilenmez. Amacı çevredeki uyarıcı koşullarla, ortaya çıkan davranış arasındaki ilişkiyi incelemektedir (Cüceloğlu, 1997:28). Davranışçı yaklaşım kökenini Rus fizyoloğu İvan Pavlov’un (1849-1936) çalışmalarından almış, sonradan üç Amerikalı psikolog J.B. Watson (1878-1958), E.L. Thorndike (1874-1949) ve Skinner (1904) tarafından geliştirilmiştir (Gençtan, 1988:67).

+ Yorum Gönder