+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Felsefe Forumunda Abdera Okulu Ne Zaman Kurulmustur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Abdera Okulu Ne Zaman Kurulmustur








  Kısaca Abdera Okulu Ne Zaman Kurulmustur







 2. Ebru
  Devamlı Üye





  Abdera Okulu Ne Zaman Kurulmustur

  HAKKINDA BİLGİ ABDERA OKULU
  Abdera Okulu, İlkçağ felsefesinde, Atomcu Milet'li Leukippos ile Seferihisar'lı (Teos) Demokritos tarafından kurulmuş olan, ünlü temsilcileri arasında Kioslu Metrodoros ve Anaxarkhos'un bulunduğu adını Trakya'da iskeçe yakınlarındaki bir kentten alan okul. Leukippos Miletli ve Demokritos Teoslu olduğu halde, Abdera'da yaşamış ve çalışmış olmaları nedeni ile bu adla anılmaktadırlar.

  Sofist Protagaros'ın da doğduğu Abdera'da kurulmuş olan felsefe tarihindeki önemini, kurucusu Leukippos ile Demokritos tarafından savunulmuş olan atomcu görüşten almaktadır. Okulun söz konusu materyalist varlık görüşü, empirist bir bilgi anlayışıyla tamamlamış ve Abdera Okulu bu çerçeve içinde, tarihte ilk kez birinci ve ikincil nitelikler arasında bir ayırım yapılmıştır.

  Anaksagoras'ın çağdaşı olan Leukippos, Abdera'ya gelerek bir okul kurmuş ve kendisi gibi oraya göçen genç Demokritos'u yetiştirmiştir. Her iki düşünür de bölünemezcilik (Atomculuk) düşüncesinin kurucusudur. Leukippos'un yaşamı ve düşünceleri üstüne çok az şey bilindiğinden felsefe tarihçileri bu iki düşünürün öğretilerini birbirinden ayırmadan inceler.

  Kimi felsefe tarihçileri, Leukippos ve Demokritos'la birlikte Anaksagoras ve Empedokles'i de Abdera Okulu'ndan sayar. Empedokles Sicilyalı ve Anaksagoras İzmirli oldukları halde maddeci ve atomcu düşünceleri, onları Leukippos ve Demekritos'la birleştirmektedir. Empedokles, Anaksagoras ve Abdera düşünürleri antik çağ Yunan atomculuğunun üç önemli basamağını oluşturmaktadır; ancak maddeci atomculuk, Leukippos ve Demokritos'un düşüncelerinde olgunluğa erişmiştir.

  Abdera Okulu'nun düşünce yapısı İyonya Okulu temeline dayanır ve tümüyle Elea Okulu'na karşıttır.





+ Yorum Gönder