+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Felsefe Forumunda Orta Stoa Okulu nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Orta Stoa Okulu nedir
  Orta Stoa Okulu nedir
  Kurucuları; Kıbrıslı ZENON (İ.Ö. 336-264) ve KLEANTHES’tir (İ.Ö. 331-226).  Stoalılar, Herakleitos’un görüşlerini esas almışlardır. Felsefenin gayesi, insanı mutlu kılmaktır. Mutluluk, insanın iç huzuru ve hürriyetindedir.

  Ölümden korkmamalı; ölüm, bedenin ve ruhun, evrenin bedeni ve ruhuna intikal etmesidir. İnsanın hayatına hakim bir kaderi vardır. İnsan değiştiremeyeceği kadere boyun eğmelidir. Şikayet etmek, sıkıntı ve ızdırabı artırır. Evrende meydana gelen her şeyin makul ve zaruri olduğunu kabul etmekle, dini anlayışları bakımından da her şeyin ‘Alem Ruhu’ tarafından idare edildiğini söylerler. Buna göre stoa metafiziği, panteist bir özellik taşır.


  stoa.jpg  K. Zenon’a göre, doğaya uygun yaşama, kişinin kendi kendisiyle uyum içerisinde yaşamasıdır. Kendisi ne ise onu yapacak, yapacakları kendisine uygun olacak.

  Kleanthes’e göre de, doğa ile uyum içinde yaşamak, insanın doğasına uygun yaşamasıdır. İnsan doğasında ‘akıl’ var. İnsan aklı sayesinde aşırı uçlara gitmekten kurtulur ve ortayı bulmakla da mutlu olur.  Tek iyi erdemdir. Mutlak değer verilecek şey, erdemli olmaktır. Bunların dışında her şey göreceli ve vazgeçilebilir şeylerdir.

  Roma’da stoisyen felsefeyi; Cicero, Seneca, Lucretius, Horatius.. temsil diyor.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Stoa Okulu, Eski stoa, Orta stoa ve son stoa olarak üç devire ayrılmıştır. Orta Stoa Okulunun başında bulunan isim yaşadığı dönemde düşünceleriyle tüm dikkatleri üstünde toplayan Panaitiosdu. Panaitiosun en büyük önemi kendi döneminde ki Filozoflar ile Roma arasında ilişki kurabilmesidir.
+ Yorum Gönder