+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Felsefe Forumunda Pythagorasçıların ana madde hakkındaki görüşleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Pythagorasçıların ana madde hakkındaki görüşleri nelerdir
  Pythagorasçıların ana madde hakkındaki görüşleri nelerdir


  İlk çağ felsefesinin başlangıçlarında yer alan bir başka Yunan filozofu
  da, evrenin ve varlıkların kaynağının yani ana maddenin ne olduğunu sormuş ve bu
  soruya, «sayılar» diye cevap vermişti. Bu filozof, Sisam adasında doğmuş ve
  güney İtalya'ya göç ederek Kroton şehrinde yaşamış olan Pythagoras'tı. Gizli bir
  din tarikatınında kurucusu olan bu filozofun düşünceleri,bu dini topluluğa bağlı
  kimseler tarafından benimsenmiş ve savunulmuş olduğu için Pythagoras'ın
  felsefesinden çok Pythagoras'çılıktan söz edilir.

  Bu felsefe akımına göre
  varolan her şeyde bir uyum ve oran bulunmaktadır. Tarikatın dini kurallarına sıkı
  sıkıya uyan Pythagoras'cılar, maddi zevklerden el etek çekerek disiplinli bir
  hayat sürüyorlardı. Bu arada özellikle matematik ve müzikle
  ilgilenmişlerdi. Pythagoras, kendi yaptığı incelemeler sonunda bir çalgı
  telinin
  uzunluğunun değiştirilmesi sonunda, çıkardığı sesin perdesinin de
  değiştiğini ve bu ikisi arasında bir oran bulunduğunu ortaya koydu. Böylece,
  matematik ile müzik arasında bir ilinti de kurmuş oluyordu.

  Pythagoras'cılar,
  bütün gökcisimlerinin ve kürelerin, ateşten yapılmış bir merkez çevresinde ve
  belirli yörüngeler çizerek döndüklerini ileri sürmüşlerdi. Cisimlerin kapladığı
  yer, büyüklükleri, şekilleri ve aralarındaki mesafeler, birtakım sayılardan
  başka şey değildi. Eşyanın biçimini ve oranlarını, sayılarla dile getirmek ya da
  sayılara indirgemek (irca etmek) mümkündü. Herhangi bir nesne, belli bir biçime
  bürünmeden mevcut olamayacağına göre, sayıları, bu nesnelerin temel ilkesi yani
  ana maddesi olarak kabul etmek gerekiyordu. Demek ki, varolan her şeyin temelinde
  «sayılar» vardı («A History of Philosophy», Albert Sohvvegler, s. 30-31, New
  York, 1899). Ama Pytjhagoras'cılar, sayıları, düşüncemizin ürünü olan olan soyut
  varlıklar olarak görmüyorlardı. Bundan ötürü, onların ana maddesi de tam
  anlamıyla soyut bir. ilke değildi. Pythagoras'cıların gözünde, sayılar, maddî
  bir yana sahip olan, cisimlere benzeyen temel gerçeklerdi. Varlıklar bu temel
  ilkelerden (sayılardan) türemişti. Bununla birlikte, varlığın temelinde
  sayıların ve niceliksel oranların bulunduğunu ileri sürmeleri, felsefî düşünce
  bakımından önemli bir yenilikti. Böylece varlığı matematik açıdan incelemenin ve
  dile getirmenin ilk örneği verilmiş oluyordu.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Pythagorasçılara göre varlığın ana kaynağı sayılardır. pythagorasçılar pythagorasın ileri sürmüş olduğu düşünceyi savunan kişilerdir. pythagoras gizli bir dinin öcüsüdür. buda onun düşüncelerini benimseyen kişi sayısını arttırmaya yaramıştır.
+ Yorum Gönder