+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Felsefe Forumunda Ezoterik hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Ezoterik hakkında bilgi
  Ezoterik hakkında bilgi  Ezoterizm, bir konudaki derin bilgilerin ve sırların ehil olmayanlardan gizlenerek, bir üstad tarafından sadece ehil olanlara inisiyasyonyoluyla öğretilmesidir. Ezoterizm bir din veya bir inanç sistemi değildir. Çoğunlukla ezoterik yani ezoterizm ile ilgili veya ezoterizme dair şeklinde kullanılır.Ezoterizm (içe yönelik anlam/ileti), asıl olarak belirli kişilerin içselliği ile sınırlandırılmış felsefî öğretilerdir. Bu öğretiler herkes tarafından bilinen egzoterik (dışa dönük anlam/ileti) öğretiler değil, tam tersine belirli kişilerin aşamalardan geçerek bilmeye hak kazandığı öğretilerdir. Diğer anlamı ise içsel, tinsel farkındalık yaratan, Mistisizm ile eşanlamlı kabul edilen önemli ve kesin bilgilerdir. Ayrıca Ezoterizm geniş, farklı öğreti ve pratik yelpazesine sahip olan bir akımdır. 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Ezoterim kamuya açık olmayan herkesin anlaması için yazılmamış yanlızca kurum ve mezheplerde oldukça ileri düzeylere ulaşmış insanlar için saklanmış ve onlar için anlaşılır olan gizli inanç ve ideolojidir.
+ Yorum Gönder